Viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimas

Viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimo aprašas taikomas įmonėms, kurių išduotame Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjime nurodytos veiklos:

 • „56.10.0. K Kavinių, užkandinių veikla“;
 • „56.10.0. R Restoranų veikla“.

Kitos viešojo maitinimo įmonės gali savanoriškai dalyvauti viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinime, pateikiant prašymą.

 

Viešojo maitinimo įmonės vertinamos atliekant planinius patikrinimus.

 

Įmonių vertinimo kriterijai:

 • Bendra higienos būklė;
 • Savikontrolės sistemos įgyvendinimas;
 • Technologijos, įranga;
 • Produktai;
 • Personalas;
 • Atsekamumo užtikrinimas;
 • Pagrįstų skundų skaičius;
 • Veiklos sustabdymo atvejų skaičius.

Įmonės higienos būklės vertinimas balais:

1 balas – nepatenkinama higienos būklė;

2 balai – patenkinama higienos būklė;

3 balai – vidutinė higienos būklė;

4 balai – gera higienos būklė;

5 balai – puiki higienos būklė.

 

Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimus rasite ČIA

Skaidrumas:

 • Įmonės tikrinamos pagal tuos pačius valstybinės maisto kontrolės kriterijus:
  - iš anksto neįspėjus;
  - pagal patvirtintus klausimynus.
 • Valstybinės kontrolės metu taškus ir balus skaičiuoja informacinė maisto kontrolės sistema;
 • Įvertinimo rezultatų pretenzijos priimamos ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo atlikto patikrinimo, pretenzija pateikiama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau-VMVT) padaliniui, kuris atliko patikrinimą. Pretenziją nagrinėja VMVT padalinio viršininkas arba jo įgaliotas asmuo, išskyrus įvertinimą atlikęs pareigūnas;
 • Įvertinimo rezultatus ir VMVT padalinio viršininko sprendimą galima skųsti centrinei VMVT.

Vertinimo sistemos nauda vartotojui:

 • „Nematomas“ virtuvės vaizdas pateiktas suteikiant balą;
 • Pasirinkti kavinę, restoraną pagal geriausius vertinimo sistemos balus;
 • Didesnė galimybė gauti skanų ir kokybišką patiekalą;
 • Pavalgyti ir nesusirgti.

Vertinimo sistemos nauda verslui:

 • Papildoma reklama;
 • Sąžiningo verslo skatinimas;
 • Didesnis vartotojų pasitikėjimas;
 • Geri įspūdžiai apie Lietuvą turistų ir šalies svečių, pasirinkusių ir apsilankiusių gerai įvertintose viešojo maitinimo įstaigose.

 

Teisės aktai:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. B1-776 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 128-6553)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. B1-684 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 113-5672)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. B1-488 „Dėl Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 80-4062)

Atnaujinta:
2015-05-28
Atgal