Leidimo teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas išdavimas

 

Pagrindinė informacija

Paslaugos gavėjai

Visi subjektai

Viešųjų paslaugų sritis/pogrupis

Leidimas teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas / Leidimas teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas

Gyvenimo atvejis

Norint gauti leidimą / licenciją

Paslaugos tipas

Paslauga teikiama elektroninėmis, ar neelektroninėmis priemonėmis

Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas leidimas teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Asmuo, norintis gauti leidimą, teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – teritorinė VMVT) pateikia:

1.1. deklaraciją (pranešimą) apie ketinimą teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas (toliau – deklaracija);

1.2. darbuotojų, kurie teiks ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas, sąrašą – kai deklaraciją teikia juridinis asmuo.

2. Pareiškėjo ar pareiškėjo darbuotojų, kai deklaraciją teikia juridinis asmuo, kvalifikacijai keliamų reikalavimų atitiktis, valstybės rinkliavos sumokėjimas patikrinamas naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis.

Siunčiant registruotu laišku arba teikiant per pašto kurjerį, arba elektroninėmis priemonėmis, reikalaujamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos pareiškėjo (jo įgalioto asmens) parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti). Jei deklaracija teikiama asmeniškai ar pareiškėjo įgalioto asmens, pateikiami reikalingų dokumentų originalai (jų kopijas patvirtina Tarnybos darbuotojai, registruojantys deklaracijas) arba reikalingų dokumentų kopijos, patvirtintos pareiškėjo (jo įgalioto asmens) parašu ir antspaudu (jei antspaudą privalu turėti).

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas

Deklaracijos (pranešimo) forma: Leidimų teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. priedas).

Užmokesčio gavėjo duomenys

Užmokesčio gavėjo pavadinimas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmonės kodas:

188659752

Įmokos kodas:

5742

Sąskaitos numeris:

https://www.vmi.lt/evmi/saskaitos-ir-imoku-kodai?inheritRedirect=true

 

Paslaugos teikimas

Paslaugos teikimo proceso aprašymas

 

1. Pateikiama deklaracija (pranešimas), pridedant visus būtinus dokumentus ir informaciją.

2. Jei deklaracijoje pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, per 3 darbo dienas nuo deklaracijos gavimo dienos informuojamas pareiškėjas apie būtinybę per nustatytą terminą pateikti trūkstamus dokumentus arba ištaisyti nustatytus trūkumus.

3. Jeigu pareiškėjo prašymas atmetamas dėl to, kad buvo pateiktas nesilaikant nustatytos tvarkos, per 5 darbo dienas nuo deklaracijos gavimo pareiškėjui išsiunčiamas pranešimas apie deklaracijos atmetimą ir nurodoma atmetimo priežastis.

4. Teritorinė VMVT leidimą išduoda per 5 darbo dienas deklaracijoje nurodytu būdu.

5. Pareiškėjas įgyja teisę teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas kitą dieną po deklaracijos pateikimo dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu kita diena po deklaracijos pateikimo.

Paslauga apmokama vietoje

Ne

Paslaugos inicijavimo forma

Deklaracijos (pranešimo) forma: Leidimų teikti ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugas išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. priedas).

Paslaugos inicijavimo formos priedas

(žr. priedas).

Paslaugos suteikimo kaina EUR

Paslaugos suteikimo kaina:

28 EUR.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 4.4394 papunktis.

 

Kita diena po deklaracijos pateikimo

 

Trukmė:

 

Komentaras:

 

 

 

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP (Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą)

Ne

Yra galimas mokėjimas per eBankus

Taip

Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)

Ne

Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas

Taip

Papildoma informacija

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3D-837 redakcija)

Pastabos

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

 

Leidimas gali būti išduotas fiziniam arba juridiniam asmeniui, jei tas fizinis asmuo arba juridinio asmens darbuotojas (-ai), kuris (-ie) teiks sėklinimo paslaugą:

1.1. turi biomedicinos mokslų studijų srities veterinarinės medicinos ar žemės ūkio mokslų (gyvulininkystės technologijos) krypties ar jam prilygstantį išsilavinimą;

1.2. yra baigęs (-ę) pirminius mokymų kursus ūkinių gyvūnų sėklinimo tema ir turi tai patvirtinantį kvalifikacijos pažymėjimą, išskyrus atvejus, kai asmuo (-enys) ne anksčiau kaip prieš 5 metus yra įgijęs (-ę) veterinarijos gydytojo kvalifikaciją;

1.3. turi pagrindines priemones ir įrankius, reikalingus sėklinimo paslaugai atlikti

 

Paslauga yra galutinė.

Raktažodžiai

Veislininkystė, sėklinimas, gyvūnai

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Pareiškėjas Tarnybai paštu, elektroninėmis priemonėmis arba tiesiogiai kreipdamasis į Tarnybą pateikia būtinus dokumentus ir informaciją.

Neelektroninės paslaugos teikimo procesas ir terminai atitinka elektroninės paslaugos teikimo procesą ir terminus.

 

Atnaujinta:
2021-06-23
Atgal