Veislininkystės programos

Siekiant pagerinti laikomų mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandų genetinę kokybę aukštos veislinės vertės gyvūnais, taip pat gerinti gaminamos žemės ūkio produkcijos kokybę, nuo 2015 m. yra skiriama valstybės pagalba grynaveisliams ūkiniams gyvūnams (mėsinių veislių galvijams, avims ir ožkoms) įsigyti, kompensuojant dalį grynaveislio ūkinio gyvūno įsigijimo kainos.

Paraiškų teikimo taisyklės, reikalavimai pareiškėjams ir įsigyjamiems gyvuliams bei pagalbos gavėjų įsipareigojimai pateikti Pagalbos grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti įgyvendinimo taisyklėse.

Grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo organizacijų (toliau kartu – veisimo organizacijos) pripažinimo ir grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimo programų (toliau kartu – veisimo programa) patvirtinimo procedūras, taip pat veisimo organizacijų pripažinimo panaikinimo, veisimo programų sustabdymo,  sustabdymo panaikinimo ir patvirtinimo panaikinimo procedūras nustato Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklės.

Pripažintos veisimo organizacijos ir patvirtintos veisimo programos

Veisimo programų principai

 

 

 

 

Atnaujinta:
2022-05-11
Atgal