Eksportuojamo negyvūninio maisto produkto sertifikatas

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Išduodamo dokumento/administracinės paslaugos pavadinimas Eksportuojamo negyvūninio maisto produkto sertifikato išdavimas
2. Paslaugos gavėjai Verslo subjektams
3. Paslaugos tipas Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
4. Paslaugos teikimo rezultatai Sertifikatas įforminamas VMVT patvirtintos formos blanke su apsaugos ženklais.
5. Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas Nėra aprašymo
6. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Sertifikatas yra dokumentas, patvirtinantis, kad produktas atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, jeigu eksportuotojo ir produkto gavėjo sutartyje nenumatyta kitaip.

Jis išduodamas eksportuotojui prašant, kai importuojanti šalis tokio dokumento reikalauja.

Sertifikatas išduodamas produktams, kurie perdirbami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka patvirtintose įmonėse, ir pirminiams žemės ūkio produktams, skirtiems maistui, jei kiekviena partija patikrinama ir atliekami visi reikiami tyrimai.

7. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Eksportuojamo negyvūninio maisto produkto sertifikato išdavimo tvarka, patvirtinta 2002 metų kovo 28 d. VMVT direktoriaus įsakymu Nr. 115 “Dėl eksportuojamo negyvūninio maisto produktų sertifikato išdavimo”
Nuoroda:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2DA13C15EDB2/zowrtJihgU

8. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Eksportuotojai turi pateikti pareigūnams visą tikrinimui reikalingą informaciją, dokumentus bei kitą medžiagą. Pareigūnui pareikalavus, turi būti pateikiami dokumentų originalai.
9. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą negrinėjantis tarnautojas) Nėra aprašymo
10. Administracinės paslaugos teikėjas Teritorinė VMVT
11. Administracinės paslaugos vadovas Už Sertifikato blankų saugojimą ir naudojimą asmeniškai atsako juos gavusios teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.
12. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Nėra aprašymo
13. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
14. Paslauga apmokama vietoje Paslauga teikiama neatlygintinai
15. Yra galimas mokėjimas per eBankus Paslauga teikiama neatlygintinai
16. Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą) Paslauga teikiama neatlygintinai
17. Prisijungimo būdas Nėra aprašymo
18. Elektronizavimo lygis -
19. Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas Taip
20. Nuoroda į el. paslaugą Nėra aprašymo
21. Paslaugos inicijavimo formos priedas Prašymo formos nėra
22. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Nėra aprašymo
23. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Prašymą maisto tvarkymo subjektas gali pateikti per atstumą (elektroniniu paštu) arba tiesiogiai kreipdamasis į VMVT teritorinį padalinį.
24. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Sertifikatas įforminamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintos formos blanke su apsaugos ženklais. Sertifikatą taisyti draudžiama.

Antspaudo ir parašo spalva turi skirtis nuo teksto spalvos.

Sertifikatas pildomas lietuvių ir anglų arba rusų kalba.

25. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Sugadinti Sertifikatai turi būti saugomi juos išdavusioje valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje.
Už Sertifikato blankų saugojimą ir naudojimą asmeniškai atsako juos gavusios teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.
Sertifikatai registruojami ir jų archyvinės bylos tvarkomos juos išdavusioje tarnyboje.

26. Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas

Sertifikatas išduodamas eksportuotojui prašant, kai importuojanti šalis tokio dokumento reikalauja.

Prašymą maisto tvarkymo subjektas gali pateikti per atstumą (elektroniniu paštu) arba tiesiogiai kreipdamasis į VMVT teritorinį padalinį.

Sertifikatas įforminamas VMVT patvirtintos formos blanke su apsaugos ženklais.

27. VMVT darbuotojas (-ai), galintis (-ys) suteikti konsultaciją interesantams dėl dokumento išdavimo/administracinės paslaugos teikimą

Skambinti nemokama linija 8 800 40 403

El. paštas klausimai@vmvt.lt

28. Raktiniai žodžiai Negyvūninio maisto produkto sertifikatas, Sertifikatas, Sertifikato išdavimo tvarka

 

Atnaujinta:
2020-07-29
Atgal