Šalutiniai gyvūniniai produktai

Šalutiniai gyvūniniai produktai – gyvūnų kūnai arba jų dalys, gyvūniniai produktai arba kiti iš gyvūnų gauti produktai, neskirti vartoti žmonėms, taip pat oocitai, embrionai ir sperma, viešojo maitinimo atliekos, kepimo aliejus, buvusieji maisto produktai, mėsinių ir skerdyklų atliekos, kraujas, plunksnos, pūkai, vilna, kailiai ir odos, gyvūnų gaišenos, mėšlas ir kt.

Šalutinių gyvūninių produktų gaminiai – iš šalutinių gyvūninių produktų, juos vieną ar daugiau kartų apdorojus, transformavus arba perdirbus, pagaminti gaminiai.

Šalutinių gyvūninių produktų kategorijos

3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų transportavimas

Gyvūnų augintinių laikytojų veiksmai, nugaišus gyvūnui augintiniui


Teisės aktai

Registrai 


Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo subjektai ir jų kategorijos

Europos Komisijos interneto svetainė

Atsakingos valstybės institucijos

Valstybės parama tvarkant šalutinius gyvūninius produktus

Atnaujinta:
2022-04-27
Atgal