VMVT vadovas: „Prievolė ženklinti ir registruoti augintinius neturi virsti pasipinigavimu“

Š.m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės įstatymo nuostatoms, kad mūsų šalyje laikomos katės, šunys ir šeškai privalo būti paženklinti mikroschemomis ir užregistruoti Gyvūnų augintinių registre, gauta gyventojų nusiskundimų dėl didelių įkainių už šias paslaugas, kuriuos taiko kai kurie privatūs veterinarijos gydytojai.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai, atlikę rinkos tyrimą ir paslaugų įkainių skaičiavimus, rekomenduoja veterinarijos paslaugų teikėjams nustatant paslaugų įkainius, neviršyti 15 eurų kainos.

„Gyvūnų augintinių šeimininkams siūlome neskubėti ir prieš pasirenkant, palyginti bent kelių privačių veterinarijos gydytojų teikiamas ženklinimo ir registravimo paslaugas ir jų įkainius. Renkantis reikėtų pasiteirauti, ar į galutinę kainą įskaičiuotos visos paslaugos (ženklinimas ir įregistravimas Gyvūnų augintinių registre bei pačių mikroschemų kaina), ar tik viena iš jų. Mūsų paskaičiavimais, vieno gyvūno paženklinimas (įskaitant mikroschemos kainą) ir įregistravimas Gyvūnų augintinių registre preliminariai kainuoja apie 10 eurų“, – sakė VMVT direktorius Jonas Milius.

VMVT direktoriaus teigimu, didesnė kaina už gyvūnų augintinių ženklinimą ir registravimą gali būti siejama tik su papildomomis paslaugomis, pavyzdžiui, – kai veterinarijos gydytojas atvyksta individualiai paženklinti gyvūną jo laikymo vietoje, suteikia paslaugas pasibaigus darbo valandoms, ar suteikiant dar ir kitas, papildomas veterinarijos paslaugas. Be to, galutinė kaina galėtų būti mažesnė, kai vienu metu ženklinami ar registruojami keli to paties asmens augintiniai, nes užpildžius prašymą dėl pirmojo gyvūno, kitiems naudojamas tas pats prašymo šablonas, keičiasi tik nedidelė duomenų dalis.

VMVT primena, kad Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-959 „Dėl Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyti skirtingi gyvūnų augintinių (šunų, kačių, šeškų), atvestų iki 2015-12-31 ir nuo 2016-01-01, registravimo ir ženklinimo terminai:

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. atvesti šunys, katės ir šeškai turi būti paženklinti iki 2017 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip iki jų perdavimo kitiems asmenims. Jei iki 2015 m. gruodžio 31 d. paženklintų šunų, kačių ir šeškų mikroschemų numerių negalima nustatyti, juos reikia pakartotinai perženklinti iki 2017 m. balandžio 1 d. Jei iki 2015 m. gruodžio 31 d. atvestų gyvūnų mikroschemos atitinka reikalavimus, jų perženklinti nereikia, bet visi turi būti užregistruoti Gyvūnų augintinių registre iki 2017 m. balandžio 1 d., (taip pat ne vėliau kaip iki jų perdavimo kitiems asmenims).

Šunų, kačių ar šeškų, atvestų po 2016 m. sausio 1 d., savininkai privalo kreiptis į veterinarijos paslaugų teikėjus per 4 mėn. nuo jų atvedimo, bet ne vėliau kaip iki jų perdavimo kitiems asmenims. Šunys, katės ir šeškai, paženklinti po 2016 m. sausio 1 d., turi būti užregistruoti Gyvūnų augintinių registre ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo jų paženklinimo mikroschema.

Gyvūnų ženklinimo mikroschemomis kainos paskaičiavimo pavyzdys:

0,25 (veterinarijos paslaugų teikėjo laiko, sugaišto vykdant ženklinimą) x 5,02 (valandinio veterinarijos gydytojo įkainio) x 1,25 (patiriamų administravimo išlaidų koeficientas) + 5 (mikroschemos kaina) = 6,57 Eur.

Pavyzdinis gyvūnų įregistravimo Gyvūnų augintinių registre kainos paskaičiavimas:

0,5 (veterinarijos paslaugų teikėjo laiko, vykdant ženklinimą) x 5,02 (valandinio veterinarijos gydytojo įkainio) x 1,25 (patiriamų administravimo išlaidų koeficientas) = 3,13 Eur.

VMVT atkreipia dėmesį, kad nurodytas kainų paskaičiavimas yra pavyzdys, o galutinė kaina gali svyruoti, atsižvelgiant į skirtinguose Lietuvos regionuose taikomus veterinarinių paslaugų įkainius, veterinarijos paslaugų teikėjo darbo vietą (miesto centras, užmiestis ar kaimas) ir kt., tačiau ji neturėtų viršyti 15 Eur sumos.

 

 

Atnaujinta:
2016-01-11
Atgal