VMVT primena veterinarijos gydytojams – liko mėnuo pateikti kvalifikacijos kėlimo deklaracijas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena veterinarijos gydytojams, kad iki vasario 15 d. jie turi pateikti regioniniam VMVT padaliniui, kurio teritorijoje vykdo veiklą ar kuris išdavė veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo deklaracijas.

Deklaruojamas laikotarpis – dveji kalendoriniai metai (t. y. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.). Veterinarijos gydytojo kvalifikacijos kėlimo deklaraciją privalo pateikti visi veterinarijos gydytojai, kuriems nuo veterinarijos praktikos licencijos išdavimo ar paskutinio deklaracijos pateikimo laikotarpio iki deklaruojamo laikotarpio pabaigos yra praėję daugiau kaip 12 mėnesių.

Kelti kvalifikaciją turi visi veterinarijos gydytojai – tie, kurie turi galiojančią veterinarijos praktikos licenciją, taip pat ir kurių veterinarijos praktikos licencijos galiojimas sustabdytas.

Primenama, kad per dvejus metus kvalifikacijos kėlimas veterinarijos gydytojams turi sudaryti ne mažiau kaip 32 valandas, iš kurių 6 val. – dalyvavimas specializuotuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose racionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje klausimais ir 10 val. – dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose gyvūnų ligų diagnostikos, prevencijos ir gydymo klausimais.

Tuo atveju, jeigu nuo veterinarijos praktikos licencijos išdavimo datos iki deklaruojamo laikotarpio pabaigos yra praėję mažiau kaip 24 mėnesiai, kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius atitinkamai turi būti sumažinamas (t. y. privalomų kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius apskaičiuojamas deklaruojamo laikotarpio mėnesių skaičių padauginus iš koeficiento 1,33).

Kvalifikacijos kėlimo deklaracijos forma čia .

Kilus klausimų, pasiteirauti galima VMVT nemokama telefono linija 8 800 404 03.

Atnaujinta:
2021-01-12
Atgal