VMVT primena veterinarijos gydytojams apie kvalifikacijos kėlimo deklaracijų pateikimą

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) primena privatiems veterinarijos gydytojams, kad jie iki vasario 15 d. turi pateikti regioniniam VMVT padaliniui, kurio teritorijoje vykdo veiklą arba kuris išdavė veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo deklaraciją. Kelti kvalifikaciją turi visi veterinarijos praktikos licenciją turintys veterinarijos gydytojai. Deklaracija teikiama kas dvejus metus.

„Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas yra būtina priemonė pagilinti veterinarijos gydytojams reikalingas žinias, gebėjimus bei praktinius įgūdžius. Kvalifikacijos kėlimu ir deklaracijų pateikimu pasirūpinti turi visi veterinarijos gydytojai, kuriems nuo veterinarijos praktikos licencijos išdavimo ar paskutinio deklaracijos pateikimo laikotarpio iki deklaruojamo laikotarpio pabaigos praėję daugiau kaip 12 mėnesių. Artėjant terminui, vasario 15 d., kviečiame veterinarijos gydytojus nedelsti iki paskutinės akimirkos ir teikti deklaracijas jau dabar“, – sako VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Mecelis.

Dalyvaudami kursuose, mokymuose bei seminaruose pagal savo veiklos pobūdį veterinarijos gydytojai per dvejus metus privalo surinkti ne mažiau kaip 32 valandas. Iš jų 6 val. turi sudaryti dalyvavimas specializuotuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose racionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje klausimais ir 10 val. – dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose gyvūnų ligų diagnostikos, prevencijos ir gydymo klausimais.  

Besiverčiantys ar planuojantys verstis privačia veterinarijos praktika veterinarijos gydytojai privalo ne mažiau kaip 22 val. kelti kvalifikaciją toje srityje, kuri tiesiogiai susijusi su profesine veikla, pvz., gyvūnų augintinių, ūkinių gyvūnų, laukinių gyvūnų gydymu. Jeigu veterinarijos gydytojas dirba su gyvūnais augintiniais, jis 22 val. turi kvalifikaciją gilinti tomis temomis, kurios susijusios su gyvūnais augintiniais, jeigu dirba ir su ūkiniais gyvūnais, ir su gyvūnais augintiniais, 22 val. turi kelti kvalifikaciją tomis temomis, kurios bus susijusios tiek su gyvūnais augintiniais, tiek ir su ūkiniais gyvūnais, nurodytas 22 val.proporcingai paskirstydamas pagal tai, kiek jo darbo krūvio tenka gyvūnams augintiniams, kiek ūkiniams gyvūnams ir t. t.

Ateityje kvalifikacijos kėlimo tvarka keisis

Pasak E. Mecelio, nors 2021 m. ir 2022 m. kvalifikacijos kėlimo vertinamas dar bus atliekamas pagal esamą tvarką, tačiau siekiant plėtoti šiais profesinei veiklai reikalingas kompetencijas nuo 2023 m. sausio 1 d. privačių veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo tvarka keisis. Keičiamoje tvarkoje atsiras privalomi kvalifikacijos kėlimo kursai gyvūnų gerovės ir apsaugos klausimais.

Esminiai pasikeitimai, kurie įsigalios nuo 2023 metų:

• kvalifikacijos kėlimas per dvejus metus turės sudaryti ne mažiau kaip 32 valandas, iš kurių ne mažiau kaip 22 val. turi būti skirtos: 4 val. – gyvūnų gerovės ir apsaugos klausimams, 6 val. – racionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje klausimams, 12 val. – kitoms temoms (t. y. teisės aktai, reglamentuojantys veterinarijos praktiką, gyvūnų ligų diagnostikos, prevencijos ir gydymo naujovės, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos, prevencijos, kontrolės ir likvidavimo priemonės ir programos), 10 val. – kitoms temoms (veterinariniai vaistai, šėrimas, sėklinimas ir pan.),

• keisis ir deklaracijos forma.

Iki šios dienos VMVT yra išdavusi daugiau kaip 2,7 tūkst. veterinarijos praktikos licencijų. Privatūs veterinarijos gydytojai diagnozuoja gyvūnų ligas ir gydo gyvūnus, profilaktiškai vakcinuoja gyvūnus nuo užkrečiamųjų ligų, konsultuoja gyvūnų laikytojus, ženklina ir registruoja gyvūnus augintinius, išduoda ES gyvūnų augintinių pasus. 

Kilus klausimų dėl kvalifikacijos kėlimo dėklaracijų pateikimo, pasikonsultuoti su VMVT specialistais galima bendruoju VMVT nemokamu telefonu 8 800 404 03 arba el. paštu klausimai@vmvt.lt.

Atnaujinta:
2022-01-06
Atgal