VMVT pradėjo įgyvendinti dar vieną ES Dvynių projektą Moldovoje

Šį rugsėjį Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), dalyvaudama bendrame trijų Europos institucijų konsorciume, pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos Dvynių projektą, teikiant tolesnę paramą Moldovos Respublikai. Tai itin didelis žemės ūkio, kaimo plėtros ir maisto saugos tobulinimo ir stiprinimo projektas, kurį VMVT įgyvendina drauge su Austrijos „Agrarmarkt“ (AMA) ir Lenkijos Žemės ūkio pertvarkymo ir modernizavimo agentūros (ARMA) kolegomis.

Projektas truks dvejus metus. Jį įgyvendinančios institucijos bendradarbiaus su Moldovos Respublikos Žemės ūkio, regioninės plėtros ir aplinkos ministerija (MARDE), Intervencijos ir mokėjimų žemės ūkyje agentūra (AIPA) ir Nacionaline maisto saugos agentūra (ANSA).

Pagrindinis šio Dvynių projekto tikslas – remti ir padėti kuriant veiksmingą Moldovos žemės ūkio ir kaimo vietovių plėtros teisinę ir institucinę sistemą, taip prisidedant prie tvarios žemės ūkio plėtros, klimato kaitos padarinių valdymo ir bendros šalies pertvarkos. Siekiama tobulinti nacionalinį maisto saugos teisinį reglamentavimą, valstybinę kontrolę gyvūnų ir gyvūninių produktų srityse, sudarant galimybes Moldovos gyvūninių produktų gamintojams gauti teisę eksportuoti savo gaminamą produkciją į ES šalis ir kitų valstybių rinkas.

Pasak VMVT direktoriaus Dariaus Remeikos, svarbūs pirmieji žingsniai jau atlikti anksčiau VMVT įgyvendintuose Dvynių projektuose. Moldovos institucijoms atsiranda realios galimybės suvienyti įvairių įstaigų institucinius gebėjimus, aiškiai apibrėžiant pagrindinius maisto saugos valdymo, žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos formavimo, politikos įgyvendinimo, kontrolės, stebėjimo ir vertinimo sritis, atskiriant įgaliojimus ir funkcijas, tačiau kartu skatinant bendradarbiavimą.

„Manau, kad turime gerą tokio bendradarbiavimo pavyzdį Lietuvoje. Tai VMVT bendradarbiavimas su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir VŠĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. Pavyzdžiui, jei ūkininkas kreipiasi paramos dėl investicijų į materialųjį turtą, žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ar plėtrą, trys valstybinės institucijos bendradarbiauja, keičiasi tarpusavyje informacija ir registro duomenimis, atlieka patikrinimus, teikia vertinimo išvadas ir pan. Procesai institucijų viduje vyksta greitai ir efektyviai, kad parama ūkininkams būtų suteikta atsakingai ir profesionaliai. Esu įsitikinęs, kad ilgametė VMVT patirtis plečiant eksporto rinkas ir dalyvaujant įvairiuose projektuose padės paramą gaunančių institucijų specialistams įvertinti ne tik teisinius dokumentus, valstybinės kontrolės organizavimo principus, bet ir stebėsenos planų įgyvendinimo aspektus, įvertinant, kaip gyvūninių produktų perdirbimo įmonės atitinka ES maisto saugos reikalavimus“, – teigė VMVT direktorius D. Remeika.

VMVT ekspertai, įgyvendindami projekto veiklas, padės Moldovos ANSA įgyvendinti ES teisės aktų reikalavimų nuostatas gyvūnų ir gyvūninių produktų srityje. Be to, dalinsis patirtimi ir teiks rekomendacijas, gaunant leidimus eksportuoti paukštieną, sudėtinius produktus, kurių sudėtyje yra pieno ir mėsos produktų į ES šalis ir kitas valstybes. Projekto metu numatyti mokymai tiek ANSA specialistams, tiek ir ūkio subjektų atstovams. Metodinė pagalba bus teikiama ir pagrindinei Moldovos maisto saugos laboratorijai (Centrul Respublican de Diagnostica Veterinara).

Atnaujinta:
2020-09-25
Atgal