VMVT aktyvina bendradarbiavimą su gyvūnų gerove besirūpinančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis

Penktadienį Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) organizavo nuotolinį susitikimą su VšĮ „Gelbėkime gyvūnus“ atstovais, kuriame aptarti gyvūnų gerovės užtikrinimo ir kontrolės problemų sprendimų būdai.

VMVT direktorius Darius Remeika pasidžiaugė, kad susitikimai su nevyriausybinėmis gyvūnų gerovės srityje dirbančiomis organizacijomis yra konstruktyvūs, jaučiamas geranoriškas nusiteikimas spręsti problemas, siekiama sutarimo, įsiklausant vieniems į kitus.

Šį kartą vykusiame susitikime detaliau buvo aptartos VšĮ „Gelbėkime gyvūnus“ atstovų galimybės dalyvauti patikrinimuose, kuriuos atlieka VMVT inspektoriai visoje šalyje tirdami galimus gyvūnų sveikatingumo ir gerovės pažeidimus ar nelegalaus veisimo atvejus. Bendru sutarimu svarstoma, kad tokiuose patikrinimuose gyvūnų gerovės aktyvistai galėtų dalyvauti stebėtojų teisėmis, tačiau prieš tai gavus gyvūno laikytojo sutikimą.

VšĮ „Gelbėkime gyvūnus“ įsipareigojo atlikti vidinę turimo personalo atranką, pasiūlant į stebėtojus reikiamos patirties turinčius kandidatus, išmanančius gyvūnų gerovės ir apsaugos srities teisės aktus. Kadangi visapusiškai įvertinti gyvūno sveikatą, jo gerovę, laikymo sąlygas ir kitų poreikių užtikrinimą, taip pat teisės aktų nuostatų taikymą konkrečiose situacijose, reikalingos specialios žinios, VMVT specialistai gyvūnų gerovės organizacijose dirbantiems žmonėms organizuos nuotolinius mokymus, pasitelkiant ir gerąją kitų valstybių patirtį gyvūnų gerovės užtikrinimo srityje. Be to, gyvūnų gerovės aktyvistų pagalba labai pravers atliekant nuolatinę skelbimų apie gyvūnų pardavimus ar dovanojimą stebėseną bei analizę. Sutarta, kad bendrų mokymų su VMVT inspektoriais metų prioritetine sritimi bus ir visuomenės švietimas, keičiant požiūrį į gyvūnų laikymą.

Susitikimo metu buvo apsikeista kontaktais, kad būtų galima operatyviai sureaguoti ir, esant ekstremaliems atvejams, nedelsiant atlikti netikėtus patikrinimus, įtarus, kad pažeidžiamos gyvūnų gerovės ir jų laikymo sąlygos ar gyvūnai veisiami nelegaliai. 

VšĮ „Gelbėkime gyvūnus“ – jauna organizacija, susibūrusi po rugsėjį Lietuvoje nuvilnijusių pirmųjų istorijų dėl netinkamomis sąlygomis laikomų gyvūnų nelegaliuose veislynuose ir entuziastingai nusiteikusi prisidėti prie gyvūnų gerovės Lietuvoje stiprinimo. Ši organizacija pasisako už visuotinį gyvūnų augintinių ženklinimą, numatant, kad šią veterinarinę procedūrą atliktų tik privatūs veterinarijos gydytojai.

VMVT ir VšĮ „Gelbėkime gyvūnus“ susitikime taip pat nuspręsta įtvirtinti bendradarbiavimą sutartimi, šalims įsipareigojant siūlyti sprendimus aktualiausioms problemoms gyvūnų gerovės srityje, be to, reguliariai keistis gaunama informacija apie įtariamus pažeidimus tiek gyvūnų augintinių, tiek ir ūkinių gyvūnų laikymo vietose.

Atnaujinta:
2020-11-20
Atgal