Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba tobulina vykdomas priemones korupcijos prevencijai

Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje trečiadienį aptarta Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atlikta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) korupcijos rizikos analizė. Išvadose buvo konstatuota, kad galima rizika kyla kontroliuojant įvežamą mėsą ir jos gaminius, taip pat organizuojant oficialią kontrolę bei vykdant nuolatinę priežiūrą skerdyklose.

VMVT direktoriaus pavaduotojas Mantas Staškevičius posėdyje minėjo, jog institucijoje veikia Vidaus tyrimų skyrius, kurio specialistai reguliariai vertina korupcijos rizikas įstaigoje ir esamą tvarką nuolatos koreguoja. VMVT jau nuo šių metų pradžios taiko pareigūnų rotaciją.

Manto Staškevičiaus teigimu, VMVT siekia kartu su specialistais sukurti tokį kontrolės mechanizmą, kuris eliminuotų galimybes korupcijai atsirasti, todėl aktyvus VMVT bendradarbiavimas su STT padeda siekti dar aukštesnių veiklos standartų.

„Įgyvendindami STT siūlymus, nedelsiant sustiprinome tikrinančiųjų ir tikrinamųjų valstybinių veterinarijos gydytojų viešųjų ir privačiųjų interesų kontrolę, tikrinimui atlikti, skiriant mažiausiai du valstybinius pareigūnus. Artimiausiu metu numatoma skaitmenizuoti atliekamų darbų dokumentacija bei patikros veiksmai, fiksuojami fotografuojant ar tiesiogiai filmuojant, net ir nenustačius teisės aktų reikalavimų pažeidimų, užtikrins efektyvesnę VMVT valstybinę veterinarinę priežiūrą ir jos kontrolę skerdyklose. Tam tikrais atvejais tai prisidės ir prie dar greitesnio pažeidimų išnagrinėjimo“, – sako Mantas Staškevičius.

Audito metu konstatuota, kad 2019 metais VMVT atlikti struktūriniai pokyčiai, keičiant tikrinimą atliekančius veterinarijos gydytojus-inspektorius, duoda ženklių teigiamų pokyčių – padeda išvengti galimų korupcijos veiksnių tarp tikrinimą atliekančio ir tikrinamo valstybinio veterinarijos gydytojo.

Posėdyje taip pat buvo akcentuojama, kad prievolė, numatanti pareigą informuoti VMVT apie ketinimą įvežti mėsą ir jos gaminius, panaikinta atsižvelgiant į 2019–2020 m. vykdytos kontrolės rezultatus, t. y. atliktų patikrinimų ir jų metu nustatytų pažeidimų skaičių. Atliktos analizės rezultatai parodė, kad veiklos vykdytojai laikosi maisto saugos ir higienos reikalavimų, iš 2020 m. atliktų 16 tūkstančių patikrų pažeidimai sudarė 0,06 proc., o tai tik patvirtina labai mažą produktų saugos ir higienos pažeidimų pasireiškimo riziką. Nustatyti pavieniai neinformavimo apie produktų įvežimą faktai savaime nėra produktų saugos ar kokybės pažeidimai.     

Be to, yra laikomasi vieningos ES rinkos, tokie patys ES teisės aktai galioja visose ES valstybėse narėse, visose šalyse vykdoma tokia pati veterinarinė ir maisto kontrolė, todėl pakartotini tų pačių produktai tikrinimai yra pertekliniai ir neturi pridėtinės naudos maisto saugai ir kokybei.

Taip pat, VMVT atkreipia dėmesį į tai, kad Oficialios kontrolės reglamentas (ES) nurodo, kad reikalauti veiklos vykdytojų pranešti apie įvežamas prekes reikalinga tik jei tai griežtai būtina oficialiai kontrolei organizuoti. Neapskaitytos mėsos ir jos gaminių apyvartos vidaus rinkoje kontrolė nepatenka į minėto reglamento nustatytas oficialios kontrolės (produktų saugos ir higienos) taikymo sritis, tad toks reikalavimas yra didelė našta verslui ir trukdžiai laisvam prekių judėjimui.

Privalomo raštiško informavimo praktika ir jos taikymas tik vienai išskirtinei produktų grupei nebeatitinka skaitmeninių technologijų laikmečio, kai visa teikiama informacija automatiškai persikelia į informacines apskaitos duomenų bazes. VMVT pažymi, kad panaikinus įsakymo galiojimą, įvežami produktai kontroliuojami bendrąja tvarka, kaip ir kiti Lietuvoje pagaminti ir į rinką tiekiami maisto produktai.

Siekdama ir ateityje užkirsti kelią galimai korupcijai, VMVT ir toliau atidžiai vertins rizikas bei tobulins valstybinę priežiūrą bendradarbiaudama su STT ir VTEK.

Atnaujinta:
2021-04-16
Atgal