Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba mini 20-ies metų įkūrimo sukaktį

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba liepos 1-ąją švenčia ypatingą sukaktį – įkūrimo 20-metį. 2000 m. liepos 1 d. sujungiant tris atskiras institucijas buvo įkurta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (VMVT). Įsteigiant VMVT buvo siekiama sukurti sistemą, užtikrinančią šiuolaikišką ir efektyvią visos maisto tiekimo grandinės „nuo lauko iki stalo“ veterinarinę ir maisto kontrolę. Nuo to momento visiškai nauja institucija, perėmusi gilias savo pirmtakių – Valstybinės veterinarijos tarnybos, Lietuvos valstybinės kokybės inspekcijos ir Valstybinės higienos inspekcijos tradicijas, savo darbą tęsė su gerokai platesniu atsakomybių ir funkcijų spektru, apimančiu gyvūnų sveikatos ir gerovės, maisto saugos ir kokybės, ženklinimo ir reklamos kontrolę bei vartotojų apsaugą.

Šia proga, įvertinant ir prisimenant nueitą kelią, VMVT administracijos pastate atidaryta paroda, apžvelgianti Tarnybos veiklos istoriją, reikšmingiausius įvykius nuo 2000-ųjų iki šių dienų. Parodoje eksponuojamos jau istorinėmis tapusios fotografijos, dokumentų kopijos, pristatomi šio laikotarpio įvykiai, nubrėžę Tarnybos ateities veiklos viziją ir strateginius tikslus.

Pasirengimas Lietuvos narystei Europos Sąjungoje (ES) tapo vienu didžiausiu tuometinių iššūkių VMVT. Reikėjo pakeisti visą iki tol galiojusią teisinę bazę ir kontrolės procesus. Per gana trumpą laiką Lietuvoje pakeista arti 900 įvairių teisės aktų, veterinarijos ir maisto saugos užtikrinimo sistema pertvarkyta į atitinkančią ES standartus, imtos diegti pažangios informacinės technologijos, sukurta mokslinio rizikos vertinimo ir šiuolaikinių laboratorinių tyrimų bazė.

„VMVT buvo viena pirmųjų valstybinės kontrolės institucijų, reorganizuotų ir pertvarkytų taip, kad visą maisto gamybos ir tiekimo vartotojams procesą būtų galima kontroliuoti efektyviai, išvengiant ilgai trunkančio biurokratinio kelių kontrolės institucijų bendravimo. Savo veiklos procesus jau 15-tus metus grindžiame tarptautiniais ISO standartais, nuolat investuojame į modernius informacinių technologijų sprendimus, kontrolės ir laboratorinių tyrimų sritis. Tai leidžia sumažinti valstybinės kontrolės sąnaudas, verslo įmonėms ir ūkininkams tenkančią administracinę naštą, efektyviai naudoti žmogiškuosius ir finansinius išteklius didžiausių rizikų valdymui. Aktyviai bendradarbiaujame ir vertiname narystę daugelio tarptautinių organizacijų veikloje, sėkmingai tęsiame tarptautinių projektų įgyvendinimą. Žinoma, didžiausias Tarnybos turtas – čia dirbantys darbštūs, iniciatyvūs ir nuolat tobulėti siekiantys, modernesnę VMVT kasdien kūrę ir kuriantys, prie naujų iššūkių gebantys prisitaikyti darbuotojai. Šiandien galime pasidžiaugti, kad daugelis kolegų yra kviečiami į kitas šalis kaip aukščiausio lygio ekspertai – tai tikrai didelis jų darbo įvertinimas“, – sakė VMVT direktorius Darius Remeika.

Dar vienas reikšmingas pasiekimas – Lietuvoje ilgainiui pavyko suvaldyti tokias ypač pavojingas gyvūnų užkrečiamąsias ligas, kaip galvijų leukozė, bruceliozė, tuberkuliozė ar pasiutligė, tačiau pastaraisiais metais nemažai pastangų dedama kontroliuojant ir tinkamai suvaldant amžiaus ligos – afrikinio kiaulių maro – plitimą šalyje. Tam drauge su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija įkurtas Afrikinio kiaulių maro kompetencijų centras. Jame dirbantys mokslininkai ir specialistai organizuoja kvalifikuotus praktinius mokymus veterinarijos specialistams, medžiotojams ir kiaulių laikytojams, dalyvauja tiriant afrikinio kiaulių maro protrūkius.

Nuo pat įkūrimo VMVT nuolat keitėsi, augo ir tobulėjo. Šiandien Tarnyba atsakinga už 46 kontrolės sričių įgyvendinimą ir priežiūrą, kontroliuoja daugiau kaip 2,5 tūkst. gyvūninio maisto gamybos, 4 tūkst. negyvūninio maisto gamybos, beveik 9,5 tūkst. viešojo maitinimo subjektų, daugiau kaip 17 tūkst. prekybos įmonių, daugiau kaip 26 tūkst. pienininkystės ūkių ir kone 110 tūkst. gyvūnų laikymo vietų, pašarų, veterinarinių vaistų gamybos ir kitų įmonių.

Itin daug dėmesio ir išteklių skiriama lietuviškų maisto produktų eksporto rinkų plėtrai. Lietuviškus maisto produktus, gyvūnus ar pašarus gamintojai gali eksportuoti į 150 valstybių, tačiau ir toliau ieškoma krypčių įvairesniam produktų spektrui, deramasi dėl eksporto į naujas rinkas. Taigi, ši veiklos sritis ir ateityje išliks viena prioritetinių.

Tarnybos veikla kinta ir dėl gyvenimo bei aplinkos pokyčių diktuojamų iššūkių. Specialistai nuolat ieško efektyvių sprendimų įveikiant augančio mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams preparatams iššūkius, taip pat, siekiant apsaugoti vartotojus, VMVT plėtoja maisto klastočių nustatymo, nuolat augančios internetinės prekybos maisto produktais kontrolę ir kt. Pasak šios Tarnybos vadovo D. Remeikos, veterinarijos ir maisto saugai užtikrinti būtinas nuolatinis tobulėjimas, todėl kasdieniame inspektorių darbe stengiamasi pritaikyti modernias kontrolės priemones, diegti išmaniuosius sprendimus rizikos vertinimams ir analizėms atlikti.

Šiandien VMVT sudaro 18 skyrių, 10 pasienio veterinarijos postų, 10 teritorinių departamentų ir 33 departamentų skyriai. Jai pavaldus Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, kurio laboratorijoje kasmet atliekama per 1 mln. maisto produktų, vandens, pašarų ir gyvūnų bei bendrų žmonėms ir gyvūnams ligų (zoonozių) sukėlėjų laboratorinių tyrimų, o jų rezultatai pripažįstami visoje ES ir daugelyje kitų pasaulio valstybių.

 

Atnaujinta:
2020-07-03
Atgal