Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) gavo oficialų patvirtinimą, kad ji atitinka standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus, kaip A tipo kontrolės įstaiga, kuriai taikomi aukščiausi nešališkumo reikalavimai. Akreditaciją pagal tarptautinio kokybės vadybos standarto reikalavimus VMVT yra gavusi ir išlaiko nuo 2006 metų. Pažymėjimą naujam 5 metų akreditacijos periodui VMVT išdavė Nacionalinis akreditacijos biuras.

Siekdama įvertinti, kad VMVT atliekama gyvūninio ir negyvūninio maisto valstybinė kontrolė, gyvūninių produktų importo, eksporto ir vežimo tranzitu, negyvūninių pašarų importo ir vežimo tranzitu kontrolė, gyvūnų sveikatingumo ir gerovės kontrolė atitinka standarto keliamus reikalavimus, Nacionalinio akreditacijos biuro ekspertų komanda š. m. sausio–kovo mėnesiais VMVT vykdė atitikties auditus. Atsižvelgiant į šių auditų metu surinktą informaciją, VMVT išduotas atnaujintas akreditavimo pažymėjimas.

„Tai didelis ir svarbus mūsų darbo įvertinimas. Visuomet siekiame tolygaus kontrolės procedūrų ir procesų gerinimo ir efektyvumo, darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimo, taip sukuriant aukštesnę vertę valstybei, vartotojams ir verslui. Todėl mums labai svarbu, kad šie procesai yra akredituoti tiek centrinėje VMVT, tiek 10 regioninių padalinių ir pasienio veterinarijos postuose. Akreditavimas – tai įsipareigojimas nuolat tobulėti, skatinti kiekvieno darbuotojo asmeninę atsakomybę, užtikrinti VMVT veiklos nepriklausomumą ir nešališkumą, atsakingai reaguoti į visuomenės lūkesčius bei verslo poreikius“, – sakė VMVT direktorius Darius Remeika.

Pirmą atitikties LST EN ISO/IEC 17020 reikalavimams pažymėjimą, išduotą Vokietijos akreditacijos biuro (DAP), VMVT gavo 2006 m. Nacionalinis akreditacijos biuras 2014 m. perėmė iš Vokietijos įmonės VMVT akreditavimą ir išdavė atnaujintą akreditacijos pažymėjimą. Akreditavimo pažymėjimas išduodamas penkerių metų laikotarpiui.

Atnaujinta:
2019-04-17
Atgal