Susitikime su savivaldos atstovais – apie praktinius aspektus, efektyviau sprendžiant gyvūnų gerovės klausimus

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai šiandien nuotoliniame susitikime su Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) nariais – savivaldybių merais ir savivaldybių administracijų atstovais aptarė bendradarbiavimą gyvūnų gerovės pažeidimų tyrimų ir prevencijos srityje, daug dėmesio buvo skirta įvairiems praktiniams klausimams, iškylantiems gyvūnų laikymo ir jų gerovės pažeidimų tyrimų metu.

Susitikime pasidalinta patirtimi, vykdant Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo kontrolę, aptarti savivaldybėms aktualūs klausimai dėl procedūrų, užfiksavus žiauraus elgesio su gyvūnais atvejų, gyvūnų paėmimo iš netinkamų jiems sąlygų praktinių aspektų, tyrimui būtinų dokumentų parengimo, taip pat laikinojo laikymo išlaidų kompensavimo ir kt.

Buvo akcentuojama, kad tiek VMVT, tiek ir savivaldybės, bendradarbiaudamos tarpusavyje, turi tikslą kuo skubiau nutraukti užfiksuotą netinkamą arba žiaurų elgesį su gyvūnais, apsaugoti juos nuo skirtingo pavojingumo veiksmų užtikrinant skubų paėmimą. Todėl, gyvūno laikytojo veiksmuose nustačius žiauraus elgesio su gyvūnu požymių, savivaldybės atstovų pareiga surašyti paėmimo-perdavimo aktus dėl kiekvieno ar grupės gyvūnų ir paėmus gyvūnus perduoti laikinajam globėjui pagal sutartį, sudarytą iš anksto, kurioje būtų aptartas priežiūros paslaugų sąrašas, įkainiai ir kiti įsipareigojimai. Savivaldybių administracijoms tenka ir pareiga užtikrinti tinkamą gyvūno laikymą visa apimtimi, įskaitant išteklius šiam tikslui pasiekti, kol įsiteisės sprendimas dėl gyvūnų konfiskavimo.

VMVT kviečia šalies savivaldybes glaudžiau bendradarbiauti gyvūnų gerovės užtikrinimo srityje, išsiaiškinant neatsakingo elgesio su gyvūnais atvejus ir nelegalaus veisimo bei prekybos problemas, tai padėtų inicijuoti reikalingus pokyčius bei spręsti klausimus dėl savivaldybių patiriamų gyvūnų laikinojo laikymo išlaidų.

Susitikime su savivaldybių atstovais taip pat dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų gerovės centro vadovas Vytautas Ribikauskas, plačiau pristatęs kriterijus dėl žiauraus elgesio su gyvūnais ir jų kankinimo bei gyvūnų laikymo sąlygų įvertinimo.

Savivaldybių atstovams buvo pristatytos ir esminės priemonės, kurias VMVT jau įgyvendino arba inicijavo kovai su nelegaliu gyvūnų veisimu ir neteisėta prekyba stiprinti.

Atnaujinta:
2021-01-13
Atgal