Savaitės renginiai 2021 06 07 – 2021 06 13

VMVT

Birželio 10 d. 11 val. VMVT nuotoliniu būdu vyks Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

 

Pavaldžios įstaigos

Birželio 7 d.  Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus patarėjas Rimvydas Falkauskas dalyvaus nuotoliniuose Europos Jungtinio projekto – Viena sveikata ir Vokietijos federalinio rizikos vertinimo instituto (BfR) organizuojamuose mokymuose apie interaktyvias internetines programines priemones, skirtas veterinarinei aplinkai vertinti

Birželio 8 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėja Česlova Butrimaitė -Ambrozevičienė ir vyr. specialistė Tatjana Kutyriova dalyvaus nuotoliniame „Bruker Nordic/UK MS Update 2021 - Products, Applications and Customer Insights“ seminare.

Birželio 8 - 9 d.  Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė ir vyriausios specialistės Viktorija Mikutė ir Žymantė Steponavičiūtė dalyvaus nuotoliniame ES Afrikinio kiaulių maro (AKM) referentinės laboratorijos (EURL, CISA-INIA, Ispanija) organizuojamame Nacionalinių AKM ir KKM referentinių laboratorijų darbiniame pasitarime.

Birželio 9 - 11 d.  Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė dalyvaus nuotoliniame Europos jungtinės programos „Viena sveikata“ (OHEJP) metiniame moksliniame susitikime.

Birželio 11 d.  Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjas Eugenijus Jacevičius dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų situacija ir naujas jų teisinis reglamentavimas“.

 

VMVT teritoriniai padaliniai

Birželio 8 d. VMVT Šiaulių departamentas organizuoja nuotolinį susitikimą su Kelmės r. sav. meru dėl gyvūnų gerovės ir gyvūnų augintinių ženklinimo situacijos Kelmės r.

Birželio 9 d. VMVT Šiaulių departamentas organizuoja nuotolinį susitikimą su Radviliškio r. sav. meru dėl gyvūnų gerovės ir gyvūnų augintinių ženklinimo situacijos Radviliškio r.

Birželio 9 d. 18 val. VMVT Kauno departamento Raseinių skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Vytautas Šileika nuotoliniu būdu praves mokymus medžiotojų rengimo kursuose, tema "Medžiojamųjų gyvūnų ir paukščių ligos, veterinariniai reikalavimai medžioklėje"".

Birželio 10 d. VMVT Šiaulių departamentas organizuoja nuotolinį susitikimą su Pakruojo r. sav. meru ir seniūnijų atstovais dėl gyvūnų gerovės ir gyvūnų augintinių ženklinimo situacijos Pakruojo r.

Birželio 10 d. Šiaulių departamentas organizuoja nuotolinį susitikimą su Joniškio r. sav. meru ir seniūnijų atstovais dėl gyvūnų gerovės ir gyvūnų augintinių ženklinimo situacijos Joniškio r.

Birželio 10 d. VMVT Šiaulių departamentas organizuoja mokymus privatiems veterinarijos gydytojams tema "Elektroninių receptų rašymas".

Birželio 10 d. 9.30 val. VMVT Telšių departamento vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Lidija Bertašienė  dalyvaus nuotoliniuose mokymuose, kuriuos organizuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas, Telšių apskrities dieninių ir stacionarių stovyklų organizatoriams ir skaitys pranešimą tema: „Maitinimo organizavimas vaikų vasaros stovyklose“.

Birželio 11 d. 10 val. VMVT Panevėžio departamentas nuotoliniu būdu praves mokymus augalinių maisto produktų gamintojams tema „Mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo reikalavimai“. Kviečiame dalyvauti ir registruotis el. paštu: ausra.zupkiene@ vmvt.lt , nurodant vardą, pavardę, el. paštą.

Birželio 11 d. 10 val. VMVT Alytaus departamento patarėjas Jonas Vaikšnoras Alytaus kolegijoje (Studentų g. 17, Alytus) dalyvaus kvalifikacinės komisijos darbe, vertinant baigiamųjų darbų atitiktį Maisto produktų technologijos programos reikalavimams.

Atnaujinta:
2021-06-11
Atgal