Savaitės renginiai 2020 10 05 – 2020 10 11

VMVT

Spalio 6 d. 9 val. VMVT Vidaus tyrimų skyrius organizuoja nuotolinius mokymus „Korupcijos prevencija Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje“ VMVT administracijai, skyrių vedėjams ir specialistams, Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto administracijai ir darbuotojams.

Spalio 7 d. 9 val. VMVT Vidaus tyrimų skyrius organizuoja nuotolinius mokymus „Korupcijos prevencija Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje“ VMVT teritorinių departamentų, jų skyrių ir pasienio veterinarijos postų inspektoriams.

Spalio 8 d. nuo 9 val. iki 12 val. VMVT nuotoliniu būdu organizuoja valstybės lygio civilinės saugos stalo pratybas "Civilinės saugos subjektų veiksmai esant epizootijai".

 

VMVT teritoriniai padaliniai

Spalio 5 d. 13 val. VMVT Tauragės departamentas organizuoja susitikimą su Tauragės rajono meru, seniūnais, policijos atstovais, gyvūnų globos asociacijų atstovais, veterinarijos gydytojais siekiant paminėti Pasaulinę gyvūnų globos dieną.

Spalio 6 d. 10 val. VMVT Šiaulių departamento patarėjas, l. e. direktoriaus pareigas A. Teišerskis, patarėja D. Kazlauskienė, vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė, l. e. patarėjos pareigas, J. Radušienė, nuotoliniu būdu per "Zoom" konferencijų ir pokalbių platformą, dalyvaus pasitarime su Šiaulių rajono ir miesto savivaldybių administracija ir Šiaulių rajono seniūnais aptariant bendradarbiavimo aspektus, siekiant užtikrinti gyvūnų gerovės reikalavimų laikymąsi, koordinuojant veiksmus dėl gyvūnų konfiskavimo, dėl viešojo maitinimo organizavimo  ugdymo įstaigose.

Spalio 7 d. 11 val. VMVT Alytaus departamento Lazdijų skyrius dalyvauja pasitarime ir praves mokymus Lazdijų medžiotojų ir žvejų draugijos klubų vadovams ir medžiotojams tema "AKM situacija šalyje, biosaugos reikalavimų laikymasis medžioklės metu, gyvūnų užkrečiamųjų ligų 2020 m. stebėsenos planas ir jo įgyvendinimas, mėginių ėmimo tvarka ir kitais aktualiais klausimais".

Spalio 7 dieną 13.30 val. VMVT Šiaulių departamento Pakruojo skyriuje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams.

Spalio 7 d. 15 val. VMVT Panevėžio departamento Pasvalio skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Elena Jaruševičienė dalyvaus Pasaulinės gyvūnijos dienos proga Joniškėlio kultūros namų organizuojamame susitikime su Joniškėlio gimnazijos moksleiviais ir praves pamokėlę gyvūnų gerovės, sveikatos tema. Renginys vyks lauke prie Joniškėlio kultūros namų (G.Petkevičaitės-Bitės gatvė 15).

Spalio 8 d. 13 val. VMVT Vilniaus departamento Ukmergės skyrius (Sodų g. 15, Ukmergė) ūkinių gyvūnų laikytojams organizuoja mokymus tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Spalio 8 d. 13 val. VMVT Tauragės departamento Jurbarko skyrius organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, dalyvaujant departamento direktoriui Kęstučiui Patašiui, tema "Užkrečiamų ligų kontrolės plano vykdymas, VIVS programoje palaikomųjų tyrimų atlikimas, AKM situacija rajone, gyvūnų augintinių gerovės, veisimo, ženklinimo kontrolė" ir kiti aktualūs klausimai.

Spalio 9 d. 9 val. VMVT Marijampolės departamento nutolusioj darbo vietoj Kazlų Rūdoje (Valančiaus g. 12, Kazlų Rūda) ūkinių gyvūnų laikytojams bus organizuojami mokymai tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Spalio 9 d. 11 val. VMVT Alytaus departamento Prienų skyrius (Paupio g. 3, Prienai) organizuoja pasitarimą su rajono privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo, gyvūnų gerovės, AKM  ir kitais aktualiais veiklos klausimais.

Spalio 9 d. 14 val. VMVT Tauragės departamentas organizuoja susitikimą su Šalutinių gyvūninių maisto produktų tvarkytojais tema „Šalutinius gyvūninius produktus tvarkančių subjektų valstybinė kontrolė, problemos ir jų sprendimo būdai“.

Atnaujinta:
2020-10-08
Atgal