Savaitės renginiai 2020 02 17 – 2020 02 23

VMVT

Vasario 17 d. – 20 d. VMVT Veterinarinių vaistų ir pašarų skyriaus vedėja Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Amsterdamą (Nyderlandų karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros Veterinarinių vaistų komiteto (CVMP) susitikime.
 

Pavaldžios įstaigos

Vasario 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojų grupė dalyvaus projekto „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ organizuojamuose mokymuose Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje (J. Jasinskio g. 9, Vilnius).
 

VMVT teritoriniai padaliniai

Vasario 17 d. 10 val. VMVT Telšių departamentas (nutolusios darbo vietos Rietave, Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais ir paršavedžių laikytojais tema "Kiaulių išvežimo iš kiaulių laikymo vietų Lietuvos Respublikoje reikalavimai".

Vasario 17 d. VMVT Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas organizuoja susitikimą su Kruonio seniūnijos kiaulių laikytojais. Susitikimo metu bus aptarta epizootinė situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulininkystės ūkiuose ir kt. aktualūs klausimai.

Vasario 17-21 dienomis VMVT Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus vedėjas Marijonas Kriaučiūnas Kaišiadorių r. sav. Kruonio, Rumšiškių, Pravėniškių, Nemaitonių, Paparčių  seniūnijų darbuotojams organizuoja mokymus tema „Dėl paukščių gripo grėsmės prevencijos vykdymo taikant biologinio saugumo priemones paukščių laikymo vietose“.

Vasario 18 d. VMVT Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas dalyvaus pasitarime su MŽD Kaišiadorių skyriaus valdybos nariais. Bus aptariami afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo prevencijos ir kt. aktualūs klausimai.  Pasitarimas vyks MŽD patalpose, J. Basanavičiaus g. 13, Kaišiadorys.

Vasario 18 d. 10 val. VMVT Alytaus departamento Prienų skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius G. Banys dalyvaus Prienų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dėl afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo prevencijos taikymo, kuris vyks Prienų rajono savivaldybėje (Laisvės a. 12, Prienai).

Vasario 18 d. 11 val. VMVT Tauragės departamento Jurbarko skyrius organizuoja mokymus ūkininkams, Jurbarko r., Jurbarkų seniūnijoje, tema "Paukščių gripas, afrikinis kiaulių maras, biologinio saugumo reikalavimai laikymo vietose, gyvūnų gerovė, žemės ūkio gyvulių ženklinimas ir identifikavimas, racionalus antibiotikų naudojimas, antimikrobinis rezistentiškumas ir kaip jo išvengti".

Vasario 18 d. 11 val. VMVT Klaipėdos departamento patarėjas, l.e. departamento direktoriaus pareigas Antanas Bauža dalyvaus seminare "Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymas: galutinis atnaujintas būklės vertinimas", kuris vyks Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institute (Universiteto al. 17, Klaipėda).

Vasario 18 d. 13 val. VMVT Alytaus departamento Prienų skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius G. Banys dalyvaus Birštono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje dėl afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo prevencijos taikymo, kuris vyks Birštono savivaldybėje (Jaunimo g. 2, Birštonas), mažojoje salėje, I aukštas.

Vasario 18 d. 14 val. VMVT Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas dalyvaus Kaišiadorių rajono savivaldybės (Katedros g. 4, Kaišiadorys) ekstremaliųjų situacijų komisijos neeiliniame posėdyje.

Vasario 18 d. 15 val. VMVT Panevėžio departamento Pasvalio skyrius organizuoja susitikimą su Pasvalio apylinkių seniūnijos kiaulių ir paukščių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo reikalavimai kiaulių ir paukščių laikymo vietose. Susitikimas vyks VMVT Panevėžio departamento Pasvalio skyriaus salėje (Mūšos g. 2H, Pasvalys).

Vasario 19 d. 10 val. VMVT Panevėžio departamento Rokiškio skyrius organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymo, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo naminių paukščių bei kiaulių laikymo vietose, taip pat kitais aktualiais darbo klausimais.

Vasario 19 d. 10 val. VMVT Panevėžio departamentas (Veterinarijos g. 2, Pažagienių k., Panevėžio r.) organizuoja gyvulių savininkams gyvulių identifikavimo ir ženklinimo kursus. Bus  išduodami pažymėjimai.

Vasario 19 d. 10 val. Panevėžio departamento Kupiškio skyrius (Gedimino g. 53c, Kupiškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymo, afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo situacijos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ir paukštininkystės ūkiuose, kitais aktualiais darbo klausimais.

Vasario 19 d. 13 val. VMVT Vilniaus departamento Ukmergės skyrius (Sodų g. 15, Ukmergė) ūkinių gyvūnų laikytojams organizuoja mokymus tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Vasario 20 d. 10 val. Liolių seniūnijos salėje (Nepriklausomybės g. 47, Lioliai, Liolių sen.) VMVT Šiaulių departamento Kelmės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Vileikis, kartu su Kelmės rajono savivaldybės administracijos atstovais, dalyvaus susitikime su Liolių seniūnijos kiaulių ir paukščių laikytojais. Jo metu bus aptarta paukščių gripo ir afrikinio kiaulių maro situacija Europoje, Lietuvoje ir Kelmės rajono savivaldybėje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba,  kiti aktualūs klausimai.

Vasario 20 d. 11 val. VMVT Šiaulių departamento vyriausioji veterinarijos gydytoja Birutė Joneikienė VMVT vyriausiems veterinarijos gydytojams-inspektoriams ir vyriausiems veterinarijos gydytojams (dirbantiems skerdykloje) organizuoja mokymus tema „Poskerdiminė ekspertizė skerdykloje“ UAB „Kužių mėsa“ skerdykloje (Amalių k., Kužių sen., Šiaulių r.).

Vasario 20 d. 13 val. Jurbarke, Kauno g. 25, Jurbarko miesto seniūnijos salėje, VMVT Tauragės departamentas kartu su Ad Infinitum rengia Naujos (2019 m.) redakcijos „Geros higienos praktikos taisyklių didmeninės ir mažmeninės prekybos maisto produktais įmonėms“ pristatymą.

Vasario 20 d. 14 val. VMVT Marijampolės departamentas, adresu Kauno g. 100A, Marijampolė, organizuoja pasitarimą dėl UAB „Sūduvos vandenys“ viešai tiekiamo geriamojo vandens. Pakviesti dalyvauti Marijampolės savivaldybės administracijos atstovai bei įmonės UAB „Sūduvos vandenys“ atstovai. Pasitarimo metu bus aptariami klausimai: dėl makrobestuburių (uodo trūklio lervų) viešai tiekiamame geriamajame vandenyje, dėl  viešai tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės rodiklių, bei kiti aktualūs klausimai dėl viešai tiekiamo geriamojo vandens.

Vasario 21 d. 10 val. VMVT Vilniaus departamento Šalčininkų skyrius (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymo, afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo situacijos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo bei kitais aktualiais klausimais.

Vasario 21 d. 10 val. VMVT Marijampolės departamentas (Kauno g. 100a, Marijampolė) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymo, afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo situacijos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ir paukštininkystės ūkiuose, kitais aktualiais darbo klausimais.

Vasario 21 d. 10 val. VMVT Telšių departamento Mažeikių skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidotas Sungaila dalyvaus Mažeikių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo posėdyje, adresu Laisvės g. 8, Mažeikiai.

Vasario 21 d. 13 val. VMVT Šiaulių departamento Kelmės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Vileikis dalyvaus Kelmės rajono medžiotojų ir žvejų draugijoje (Vytauto Didžiojo g. 140, Kelmė) vyksiančiame pasitarime-mokymuose tema "AKM ir paukščių gripo aktualijos Europoje ir situacija Lietuvoje".

Vasario 21 d. 14 val. VMVT Panevėžio departamento Pasvalio skyrius organizuoja susitikimą su Daujėnų seniūnijos kiaulių ir paukščių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo reikalavimai kiaulių ir paukščių laikymo vietose. Susitikimas vyks Daujėnų seniūnijos salėje (Stoties g. 2, Daujėnai, Pasvalio savivaldybė).

Atnaujinta:
2020-02-20
Atgal