Savaitės renginiai 2020 02 10 – 2020 02 16

VMVT

Vasario 10-11 d.VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus patarėja Rūta Bubulienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos direktorato Maisto higienos skyriaus darbo grupės “Mikrobiologiniai kriterijai” posėdyje.

Vasario 10-13 d. VMVT Strateginio planavimo ir kokybės valdymo skyriaus patarėja Jūratė Sukackienė vyksta į Greindžą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Nacionalinės kontrolės planų ir metinių ataskaitų darbo grupės posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Vasario 10 - 13 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė ir Serologinių tyrimų skyriaus patarėja Jurgita Šakalienė dalyvaus LSMU Veterinarijos akademijos Veterinarinės medicinos VI kurso studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijoje (Tilžės gatvė 18, Kaunas).
 
Vasario 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vedėja  Inga Jarmalaitė, NMVRVI Kauno teritorinio skyriaus vedėja Samanta Staršelskienė, NMVRVI Klaipėdos teritorinio skyriaus kokybės vadybininkė Vaida Špiegienė dalyvaus mokymuose „Procesų ir rizikų valdymas laboratorijose, taikančiose LST EN ISO/IEC 17025:2018", kuris vyks „Panorama Hotel” konferencijų centre (Sodų g. 14, Vilnius).

Vasario 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Kokybės skyriaus vedėja Raimonda Krejarienė, Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Ingrida Jacevičienė, Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė dalyvaus projekto „Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“ organizuojamuose mokymuose Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijoje (J. Jasinskio g. 9, Vilnius).
 

VMVT teritoriniai padaliniai

Vasario 10 d. 11 val. VMVT Panevėžio departamento Rokiškio skyrius (Kamajų g. 5, Palūšnių k., Rokiškio raj.) rajono ūkinių gyvūnų laikytojams organizuoja paskaitą/diskusiją „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančios gyvūnų gerovės problemos ir jų sprendimo būdai“ .

Vasario 10 d. 14 val. VMVT Panevėžio departamento Kupiškio skyrius (Gedimino g. 53C, Kupiškis) organizuoja mokymus suinteresuotiems asmenims, planuojantiems verstis maisto produktų gaminimu namuose nedideliais kiekiais ir tiekti tiesiogiai vartotojams tema "Mažais kiekiais vietinei rinkai gaminami ir tiekiami  produktai“.

Vasario 11 d. 9-10 val. VMVT Šiaulių departamento patarėja Daiva Kazlauskienė dalyvaus Šiaulių radijo stoties RS2 tiesioginėje transliacijoje tema „Pasiutligė. Paukščių gripas. AKM. Paplitimas, požymiai ir prevencija“.

Vasario 11 d. 10 val. Kastytis Stankus, VMVT Marijampolės departamento Vilkaviškio skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius dalyvaus Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų posėdyje dėl paukščių gripo prevencijos taikymo, kuris vyks Vilkaviškio rajono savivaldybėje (S. Nėries g, 1, Vilkaviškis).

Vasario 11 d. 10 val. VMVT Klaipėdos departamento Šilutės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vytautas Jasaitis dalyvaus Šilutės rajono savivaldybės (Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė) ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje.

Vasario 11 d. 10 val. VMVT Panevėžio departamento Rokiškio skyrius (Kamajų g. 5, Palūšnių k., Rokiškio raj.) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams registravimo ir ženklinimo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai.

Vasario 11 d. 12 val. VMVT Šiaulių departamento l. e. p. direktorius Arūnas Teišerskis dalyvaus Pasaulinės ligonių dienos minėjime VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje.

Vasario 11 d. 16 val. VMVT Tauragės departamento Jurbarko skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius dalyvaus pasitarime su Jurbarko rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo situacija, biologinio saugumo reikalavimų vykdymo, užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymo, mėginių ėmimo ir pristatymo tvarka ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario 12 d. 10 val. VMVT Tauragės departamento Jurbarko skyrius (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymo, afrikinio kiaulių maro, paukščių gripo situacijos, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių ir paukštininkystės ūkiuose, kitais aktualiais darbo klausimais.

Vasario 12 d. 10 val. VMVT Šiaulių departamento Radviliškio skyrius organizuoja susitikimą su Šeduvos seniūnijos kiaulių ir paukščių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo reikalavimai kiaulių ir paukščių laikymo vietose. Susitikimas vyks Šeduvos sen., Butėnų kaimo bendruomenės salėje (Butėnų k., Šeduvos sen., Radviliškio r. sav.).

Vasario 12 d. 10 val. VMVT Marijampolės departamento Šakių skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Artūras Šimkus dalyvaus Šakių rajono savivaldybės (Bažnyčios g. 4, Šakiai) ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje ir skaitys pranešimą apie užkrečiamųjų ligų situaciją.

Vasario 12 d. 10 val. VMVT Alytaus departamento Varėnos skyriuje (Pramonės g. 8, Varėna) organizuojami mokymai Varėnos rajono privatiems veterinarijos gydytojams "Antimikrobinis rezistentiškumas, racionalus antibiotikų naudojimas".

Vasario 12 d. 11 val. VMVT Marijampolės departamento patarėjas l.e. direktoriaus  pareigas Gediminas Gvazdaitis dalyvaus Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinės bendradarbiavimo per sieną komisijos Pasienio bendradarbiavimo darbo grupės posėdyje, kuris vyks Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžių salėje, Vilkaviškio g. 2, Marijampolėje.

Vasario 13 d. Marijampolėje, Bažnyčios g. 19 VMVT Marijampolės departamento vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius Saulius Perlis skaitys mokomąjį pranešimą "Rinkimės sveiką maistą". Pranešimo klausys Marijampolės socialinės pagalbos centro darbuotojai, kurie teikia paslaugas, įskaitant ir maisto tvarkymą, socialiai jautrių grupių žmonėms.

Vasario 13 d. 10 val. VMVT Šiaulių departamento Radviliškio skyrius organizuoja susitikimą su Aukštelkų seniūnijos kiaulių ir paukščių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo reikalavimai kiaulių ir paukščių laikymo vietose. Susitikimas vyks Aukštelkų sen. salėje (Aukštelkų k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav.).

Vasario 13 d. 10 val. VMVT Utenos departamento Anykščių skyrius (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano finansavimo iš valstybės biudžeto 2020 metais, sveikos bandos statusų tyrimų VIVS sistemoje, biologinio saugumo reikalavimų kiaulių ir paukščių laikymo ūkiuose, AKM, paukščių gripo ir kitais klausimais. Bus pasirašomos sutartys su įgaliotais veterinarijos gydytojais dėl funkcijų vykdymo.

Vasario 13 d. 11 val. VMVT Klaipėdos departamento Šilutės skyrius (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą/mokymus su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės plano finansavimo iš valstybės biudžeto 2020 metais, sveikos bandos statusų tyrimų VIVS sistemoje, biologinio saugumo reikalavimų kiaulių ir paukščių laikymo ūkiuose, AKM, paukščių gripo ir enzootinės galvijų leukozės situacijos rajone ir Lietuvoje, Europoje bei  ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo klausimais.

Vasario 13 d. 13 val. Marijampolėje, Basanavičiaus a. 1, savivaldybės salėje, VMVT Marijampolės departamentas kartu su Ad Infinitum rengia Naujos (2019 m.) redakcijos „Geros higienos praktikos taisyklių didmeninės ir mažmeninės prekybos maisto produktais įmonėms“ pristatymą.

Vasario 13 d. 13 val. VMVT Vilniaus departamento Ukmergės skyrius (Sodų g. 15, Ukmergė) ūkinių gyvūnų laikytojams organizuoja mokymus tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Vasario 13 d. 14 val. VMVT Šiaulių departamento Kelmės skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Vileikis dalyvaus ir skaitys pranešimą Kelmės rajono savivaldybės (Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė) ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje.

Vasario 13-14 d. 9-16 val. VMVT Utenos departamento Ignalinos skyriuje (Turistų g. 28, Ignalina) vyks mokymų kursai "Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintos galvijienos ir jos gaminių gamybos technologijos“. Kursus organizuoja VšĮ Aleksandro Stulginskio universitetas pagal projektą "Asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, kompetencijų tobulinimas gyvulininkystės ir ekologinio ūkininkavimo srityse“.

Vasario 14 d. 10 val. VMVT Šiaulių departamente (Ragainės g. 80, Šiauliai) vyks susitikimas su kailinių žvėrelių augintojais tema „Kailinių žvėrelių auginimas. Gerovės ir biosaugos reikalavimai“.

Vasario 14 d. 10 val. VMVT Utenos departamento Anykščių skyrius (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja gyvulių savininkams gyvulių identifikavimo ir ženklinimo kursus. Bus  išduodami pažymėjimai.

Vasario 14 d. VMVT Kauno departamento Kaišiadorių skyriaus vedėjas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas Kaišiadorių r. sav. Žiežmarių apyl. sen., Žiežmarių mst. sen., Žaslių sen. organizuoja mokymus paukščių laikytojams, tema „Dėl paukščių gripo grėsmės prevencijos vykdymo taikant biologinio saugumo priemones paukščių laikymo vietose“.

 

 

Atnaujinta:
2020-02-12
Atgal