Savaitės renginiai 2019 11 25 – 2019 12 01

VMVT

Lapkričio 25-26 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje.

Lapkričio 25-28 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Klužą-Napoką (Rumunija) pristatyti Lietuvos patirtį ir dalyvauti Rumunijos pažangos vertinime pagal projektą "Bendrieji veiksmai antimikrobinio atsparumo ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų srityje, EU-JAMRAI (toliau – EU JAMRAI)“.

Lapkričio 26-27 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Čižienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato ekspertų darbo grupės „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ posėdyje.

Lapkričio 26–28 d. VMVT direktorius Darius Remeika vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų darbo grupės posėdyje.

Lapkričio 26-28 d. VMVT direktoriaus pavaduotoja Jurgita Bakasėnienė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 74-ajame plenariniame patarėjų posėdyje.

Lapkričio 28–29 d. VMVT direktorius Darius Remeika vykti į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti iškilmingoje Baltijos Asamblėjos 2019 metų apdovanojimų teikimo ceremonijoje.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio mėn. 25 – 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėja dr. Rasa Godliauskienė vyksta Freiburgą (Vokietija) dalyvauti  kasmetiniame nacionalinių referentinių laboratorijų susitikime dėl halogenintų patvarių organinių teršalų nustatymo maiste ir pašaruose.

Lapkričio 25 – 27 d.  Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja dr. Jūratė Buitkuvienė ir Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų vyriausiasis bioinžinierius Žygimantas Janeliūnas vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti Europos Sąjungos Mėlynojo liežuvio ligos ir Afrikinio arklių maro ligos referentinių laboratorijų organizuojamame kasmetiniame pasitarime.

Lapkričio 26 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto specialistai dalyvaus Lietuvos standartizacijos departamento organizuojamame seminare „Žmogiškųjų išteklių valdymas pagal standartų reikalavimus“ (Algirdo g. 31, Vilnius).

Lapkričio 27 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Kokybės vadybos skyriaus vedėja Raimonda Krejarienė ir Kauno teritorinio skyriaus vyr. inžinierė Renata Jakštienė dalyvaus mokymuose „Neatitikčių ir korekcinių veiksmų valdymas pagal tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus” (Sodų g. 14, Vilnius).

Lapkričio 28 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks teorinis – praktikinis seminaras „Afrikinio kiaulių maro ir paukščių gripo diagnostika, taikant realaus laiko polimerazės grandininę reakciją“.

Lapkričio 28 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus patarėjas Rimvydas Falkauskas dalyvaus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos akademijos Gyvūnų mokslų fakulteto Gyvūnų mitybos katedros organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Ūkinių gyvūnų mitybos poveikis produktyvumui ir produkcijos kokybei“ ir skaitys pranešimą „Melžiamų karvių pieno ir kraujo rodiklių kaita, įterpiant mikotoksinus detoksikuojantį preparatą su prebiotiku“ (Tilžės g. 18, Kaunas).

Lapkričio 29 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto specialistai dalyvaus pasitarime, skirtame geresniam bendradarbiavimui ir pasikeitimui informacija su Europos maisto ir saugos tarnyba (EFSA) (Rinktinės g. 3, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 25 d. 8.30 val. VMVT Šiaulių VMVT vyriausieji veterinarijos gydytojai-inspektoriai Daiva Kazlauskienė ir Virginijus Juodpusis kalbės gyvūnų gerovės tema bei ves paskaitą „Penkios gyvūno laisvės“ Šiaulių Ragainės progimnazijoje, progimnazijos 1-5 klasių mokiniams.

Lapkričio 25 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT posėdžių salėje (Aušros g. 84, Utena) vyks pieno supirkėjų kvalifikacijos egzaminas.

Lapkričio 25 d. 10 val. VMVT Alytaus VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius dalyvaus Alytaus rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje (Pulko g. 21, 223 kab., Alytus).

Lapkričio 25 d. 10 val. VMVT Vilkaviškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kastytis Stankus dalyvaus Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje (S. Nėries g. 1, Vilkaviškis).

Lapkričio 25 d. 10 val. VMVT Panevėžio VMVT organizuoja pasitarimą su vyriausiais veterinarijos gydytojais atliekančiais veterinarinę priežiūrą. Pasitarimo metu bus aptartas tolimesnis darbo organizavimas, TRACES dokumentų vertinimas ir kiti einamieji klausimai.

Lapkričio 25 d. 10.30 val. VMVT Ignalinos VMVT organizuoja susitikimą su Dūkšto vidurinės mokyklos (Vilniaus g. 53, Dūkštas) mokiniais tema "Maisto produktų kelias - maisto švaistymas".

Lapkričio 25 d. 12 val. VMVT Pakruojo VMVT (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks seminaras maisto tvarkytojams ir visuomenei "Užauginti be antibiotikų" (antimikrobinis rezistentiškumas, racionalus antibiotikų naudojimas, produktų ženklinimas).

Lapkričio 25 d. 14 val. VMVT Jurbarko VMVT (Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja pasitarimą su pieno gamintojais tema „Viskas apie ūkyje gaminamus saugius ir kokybiškus pieno produktus“.

Lapkričio 26 d. 9 val. VMVT Alytaus VMVT salėje (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuojami ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo mokymai ūkinių gyvūnų augintojams, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkio gyvūnus.

Lapkričio 26 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63A, Radviliškis) organizuoja mokymus suinteresuotiems asmenims planuojantiems verstis maisto produktų gaminimu namuose nedideliais kiekiais ir tiekti tiesiogiai vartotojams tema "Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniam vartotojui maisto  tvarkymo reikalavimai".

Lapkričio 26 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Bus aptariama: praėjusio laikotarpio darbų atlikimas; supažindinimas su naujais teisės aktais aktualiais privatiems veterinarijos gydytojams; gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės plano įgyvendinimas; afrikinio kiaulių maro situacija rajone, Lietuvoje ir pasaulyje; kiti aktualūs veterinariniai klausimai.

Lapkričio 26 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 12, Tauragės m., Tauragės r. sav.) organizuoja mokymus privatiems Tauragės rajono veterinarijos gydytojams ir skerdyklose dirbantiems veterinarijos gydytojams, dėl kiaulių išvežimo iš Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ir III dalyse nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijų, Afrikinio kiaulių maro kontrolės ir prevencijos priemonių Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos plano vykdymo ir kitų aktualių klausimų.

Lapkričio 26 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) organizuoja susitikimą su bendruomenių atstovais, kuriems skaitys pranešimą "Maisto produktų kelias - maisto švaistymas”.

Lapkričio 26 d. 11 val.  VMVT Kaišiadorių VMVT salėje (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Atsakingas antibiotikų naudojimas, antimikrobinis atsparumas“.

Lapkričio 26 d. 14.30 val. VMVT Palangos VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Jūratė Derkintienė organizuoja pasitarimą-mokymus Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistams ir ugdymo įstaigų atsakingiems darbuotojams tema „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo aktualijos ir jo taikymas Palangos miesto savivaldybės ugdymo įstaigose. Maitinimo organizavimas švediško stalo principu. Maisto švaistymo aktualijos“. Mokymai vyks UAB „Pajūrio gabija“ viešbučio „Gabija“ konferencijų salėje, adresu Vytauto g. 40, Palanga.

Lapkričio 26 d. 15.30 val. VMVT Kretingos VMVT kartu su Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi oorganizuoja pasitarimą-diskusiją tema „Bendrojo lavinimo mokyklų maisto paruošimo skyrių 2019 metų kontrolės rezultatai, tiekiamo maisto sauga ir kokybė“. Pasitarimas vyks Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus salėje, adresu Vilniaus g. 8, Kretinga.

Lapkričio 27 d. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja mokymus kiaulių laikytojams ir privatiems Kaišiadorių rajono veterinarijos gydytojams. Tema „Afrikinis kiaulių maras ir biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose“.

Lapkričio 27 d. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius A. Teišerskis ir vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė D. Griauzdienė pagal 2019-10-31 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A-1595 „Dėl savivaldybės lygio stalo civilinės saugos pratybų organizavimo“ dalyvaus organizuojamose savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybose. Pratybų tema – „Gresiančios ekstremaliosios situacijos valdymas nustačius Kužių gyvenvietėje geriamojo vandens taršą pavojinga medžiaga“. Pratybų vieta – UAB „Kuršėnų vandenys“ pasitarimų salė (Gergždelių g. 44, Kuršėnai).

Lapkričio 27 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT salėje (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo tvarka. Duomenų įvedimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje“. Baigusiems mokymus bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkio gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Lapkričio 27 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja papildomus mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, patiems vedantiems gyvulių ženklinimo ir registravimo apskaitą tema „Pranešimų apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą pildymas bei vedimas į ŪGRIS“.

Lapkričio 27 d. 14 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) vyks mokymai veterinarijos gydytojams ir ūkininkams tema "Racionalus antibiotikų naudojimas, kas yra antimikrobinis rezistentiškumas ir kaip jo išvengti".

Lapkričio 27 d. 14 val. VMVT Skuodo  VMVT viršininkas Algimantas Želvys dalyvaus Skuodo rajono savivavaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos posėdyje.

Lapkričio 28 d.  9.30 val. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos pastate (Stoties g. 18, II aukštas, posėdžių salė) VMVT Mažeikių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidotas Sungaila dalyvaus Mažeikių rajono savivaldybės lygio kompleksinėse civilinės saugos pratybose.

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Ingrida Stankuvienė dalyvaus Šiaulių apskrities VMI organizuojamame Šiaulių apskrities Jungtinio operacijų centro posėdyje.

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus. Afrikinis kiaulių maras ir biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose.

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT  (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Duomenų įvedimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsis ūkiuose“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT įvyks renginys gamintojams tema "Mažais kiekiais vietinei rinkai gaminami ir tiekiami produktai”.

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT Prienų VMVT salėje (Paupio g. 3, Prienai) vyks mokymai tema "Gyvūnų gerovė ir sveikata".

Lapkričio 28 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT (Vilniaus g. 38, Širvintos) organizuoja mokymus tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas, gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose, KM situacija Europos Sąjungoje, Lietuvoje ir Širvintų rajone, prevencija, biologinio saugumo reikalavimų laikymasis, antimikrobinis atsparumas”.

Lapkričio 28 d. 10 val. Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centre (Gedimino g. 46, Kaišiadorys) VMVT Kaišiadorių VMVT maisto produktų inspektorės skaitys pranešimą “Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniam vartotojui maisto tvarkymo reikalavimų taikymas".

Lapkričio 28 d. 11 val. VMVT Prienų VMVT 2 kab. vyks mokymai tema "Gyvūnų laikytojų, gyvūnų ženklinimo ir apskaitos paslaugų teikimas".

Lapkričio 28 d. 11.50 val. VMVT Varėnos VMVT organizuoja pamoką moksleiviams tema „Maisto sauga, sveika mityba“. Pamoka vyks Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (Seinų g. 10, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav.).

Lapkričio 28 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus kiaulininkystės ūkių sąvininkams ir gyvulių sėklintojams tema „Užkrečiamosios gyvūnų ligos ir biosauga, gyvūnų gerovės reikalavimai ir dažniausiai pasitaikančios problemos, racionalus antibiotikų naudojimas“.

Lapkričio 28 d. 14 val. VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k, Rokiškio r.) kviečia suinteresuotus asmenis į mokymus, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kurti, plėsti ir skatinti smulkųjį verslą, veikti legaliai ir atsakingai, gaminti maisto produktus nedideliais kiekiais. Mokymų tema „Mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių ir mažais kiekiais gaminamo maisto tvarkymo reikalavimai“.

Lapkričio 28 d. 14 val. VMVT Joniškio VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema “Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas”. Bus išduodami pažymėjimai ženklinti ūkinės paskirties gyvūnus.

Lapkričio 28 d. 14 val. VMVT Pasvalio VMVT (Mūšos g. 2H, Pasvalys) maisto produktų inspektorės skaitys pranešimą bendruomenių atstovams tema "Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniam vartojimui maisto tvarkymo reikalavimai“.

Lapkričio 28 d. 14 val. VMVT Zarasų VMVT salėje (Valstiečių g. 23, Zarasai) organizuojami ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo mokymai, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkinius gyvūnus. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiant teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Lapkričio 28 d. 14 val. VMVT Radviliškio VMVT salėje (Gedimino g. 63A, Radviliškis) organizuojami ūkinių gyvūnų ženklinimo ir identifikavimo mokymai, norintiems patiems ženklinti ir registruoti savo ūkinius gyvūnus. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiant teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Lapkričio 28 d. 15 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja mokymus paukščius prižiūrintiems asmenims tema „Dažniausiai pasitaikantys auginamų paukščių gerovės pažeidimai, problemų sprendimas ir rekomendacijos“.

Lapkričio 28 d. 15 val. VMVT Palangos VMVT asmenims, norintiems gaminti ir tiekti mažais kiekiais maisto produktus, organizuoja mokymus tema „Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniam vartotojui maisto tvarkymo reikalavimai. Vartotojų skundų analizė“. Mokymai vyks adresu Vasario 16-osios g. 35A, Palanga. Norinčius dalyvauti mokymuose kviečiame iki 2019 m. lapkričio 27 d. registruotis telefonu 846048026 ar el. paštu palanga@vmvt.lt.

Lapkričio 29 d. 9 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja pasitarimą-mokymus privatiems Kelmės rajono veterinarijos gydytojams, dėl kiaulių išvežimo iš Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ir III dalyse nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijų, Afrikinio kiaulių maro kontrolės ir prevencijos priemonių Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos plano vykdymo ir kitų aktualių klausimų.

Lapkričio 29 d. 9 val. VMVT Lazdijų VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Auridas Marcinkus dalyvaus Lazdijų rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdyje (Vilniaus g. 1, Lazdijai).

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšiai) organizuoja susitikimą su Telšių „Masčio“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo grupės vaikais, tema „Sveikas maistas - sveikas vaikas“.

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB „Utenos prekyba“ Saldutiškio parduotuvės prekybos darbuotojams (adresu Saldutiškio mstl., Saldutiškio sen., Utenos r. sav.) organizuoja mokymus tema „Geros higienos praktikos taisyklės prekybos maisto produktais įmonėms“.

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus tema "Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų pieno produktų veterinarijos reikalavimai, problemos ir sprendimo būdai". Mokymuose kviečiami dalyvauti ūkininkai, mažais kiekiais gaminamų žalio pieno ir pieno gaminių tiekėjai.

Lapkričio 29 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Kęstutis Jagminas dalyvaus Kupiškio rajono pažangiausių ūkių apdovanojimuose „Metų ūkis 2019“. Renginys vyks Kupiškio kultūros centre (Gedimino g. 40, Kupiškis).

Lapkričio 29 d. 10.30 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuoja pasitarimą-mokymus privatiems Kelmės rajono veterinarijos gydytojams tema „Antimikrobinis atsparumas. Atsakingas antibiotikų naudojimas".

Lapkričio 29 d. 11 val. VMVT Prienų VMVT salėje (Paupio g. 3, Prienai) vyks mokymai tema "Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimai ir  įgyvendinimo rekomendacijos".

Lapkričio 29 d. 13 val. VMVT Šilalės VMVT asmenims, norintiems gaminti ir tiekti mažais kiekiais maisto produktus, organizuoja mokymus tema "Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniam vartojimui maisto tvarkymo reikalavimai“.

Lapkričio 29 d. 13 val. VMVT Varėnos VMVT viršininkas–valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Jonauskas dalyvaus Varėnos rajono tradicinėje žemdirbių pagerbimo šventėje „Po rudens darbų“, kuri vyks Varėnos kultūros centre (J. Basanavičiaus g. 2, Varėna).

Lapkričio 29 d. 14 val. VMVT Skuodo  VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus suinteresuotiems asmenims planuojantiems verstis maisto produktų gaminimu namuose nedideliais kiekiais ir tiekti tiesiogiai vartotojams tema ”Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniam vartotojui maisto tvarkymo reikalavimai”.

Lapkričio 29 d. 15 val. VMVT Mažeikių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidotas Sungaila dalyvaus Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro organizuojamame renginyje Akmenės krašto ūkininkų sąjungos 30-mečio minėjime ir žemdirbių šventėje „Metų ūkis 2019“, kuris vyks Naujosios Akmenės kultūros rūmuose (Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė).

Lapkričio 29 d. 16 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) vyks mokymai Šarkėnų medžiotojų klubo medžiotojams tema „AKM, paukščių gripas, lėtinė elnių išsekimo liga, mėginių paėmimas AKM ir biologinės saugos reikalavimai medžiotojams“.

Atnaujinta:
2019-11-29
Atgal