Savaitės renginiai 2019 11 18 – 2019 11 24

VMVT

Lapkričio 18-22 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Darmstadą (Vokietija), dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Maisto produktų savybes gerinančių medžiagų reglamentavimas ir kontrolė“.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 17 – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja Jūratė Buitkuvienė dalyvaus projekto „DIVA vakcina afrikinio kiaulių maro kontrolei ir likvidavimui“ (VACDIVA) pasitarime, kuris vyks VISAVET Mokslo centre, Madride (Ispanija).

Lapkričio 18 – 22 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro auditas dėl pakartotinio akreditavimo standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. Ekspertai taip pat lankysis Kauno teritoriniame skyriuje.

Lapkričio 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėja Česlova Butrimaitė-Ambrozevičienė, skyriaus patarėja Asta Pereckienė ir vyr. specialistė Tatjana Kutyriova dalyvaus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Higienos instituto organizuojamoje nacionalinėje konferencijoje „Antimikrobinis atsparumas Lietuvoje ir jo mažinimo iniciatyvos“ (J. Jasinskio g. 14, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Lapkričio 18 d. 9 val. VMVT Šilalės VMVT organizuojami mokymai „Skerdžiamų ir kitu būdu žudomų gyvūnų apsaugos reikalavimai".

Lapkričio 18 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus Elektrėnų savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Elektrėnų savivaldybės tarybos salėje Rungos g. 5, Elektrėnuose.

Lapkričio 19 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Telšių r. sav.) organizuoja mokymus privatiems Telšių rajono veterinarijos gydytojams ir skerdyklose dirbantiems veterinarijos gydytojams, dėl kiaulių išvežimo iš Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ir III dalyse nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijų, Afrikinio kiaulių maro kontrolės ir prevencijos priemonių Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse, užkrečiamųjų ligų kontrolės ir stebėsenos plano vykdymo ir kitų aktualių klausimų.

Lapkričio 19 d. 10.55 val. VMVT Pagėgių VMVT organizuoja susitikimą su Vikyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos mokiniais (P. Lukošaičio g. 18, Vilkyškių mstl., Pagėgių sav), kuriems praves pamoką "Maisto produktų kelias-maisto švaistymas”, "Gyvūnų gerovės reikalavimai (5 gyvūnų laisvės)".

Lapkričio 19 d. 11 val. VMVT Jurbarko VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Antanas Martinaitis dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybės ESK posėdyje.

Lapkričio 19 d. 11 val. VMVT Mažeikių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidotas Sungaila dalyvaus Akmenės rajono savivaldybės  ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Lapkričio 19 d. 14 val. VMVT Pakruojo VMVT salėje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks mokymai "Maisto saugos ir higienos reikalavimai viešojo maitinimo įstaigose. Kontrolės rezultatai". Mokymuose kviečiami dalyvauti kavinių, mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų atsakingi už maitinimą darbuotojai.

Lapkričio 20 d. 14 val. VMVT Jonavos VMVT (Kosmonautų g. 15, Jonava) vyks mokymai veterinarijos gydytojams ir ūkininkams tema "Racionalus antibiotikų naudojimas, kas yra antimikrobinis rezistentiškumas ir kaip jo išvengti".

Lapkričio 20 d. ir 21 d. nuo 9 val. VšĮ "Mokslinės paslaugos" VMVT Pasvalio VMVT salėje organizuoja mokymus ūkininkams "Naujausios naujagimių veršelių auginimo technologijos".

Lapkričio 21 d. VMVT Raseinių VMVT  Kaimų bendruomenėje "Gruzdiškė" (Raseinių r., Raseinių sen., Gruzdiškės k., Dubysos g. 55) asmenims, norintiems gaminti ir tiekti mažais kiekiais maisto produktus, organizuoja mokymus tema "Mažais kiekiais vietinei rinkai gaminami ir tiekiami produktai".

Lapkričio 21 d. 9 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) VŠĮ Mokslinės paslaugos organizuoja mokymus tema „Gyvulių veisimo technologijos pieno ūkyje mažinančios produkcijos savikainą".

Lapkričio 21 d. 11 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus „Gyvūnų ligos ir biologinė sauga (AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt., praktinio biologinės saugos priemonių taikymas)“ medžioklės plotų naudotojams.  Renginio vieta - VMVT Šiaulių VMVT (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Lapkričio 21 d. 12 val. VMVT Pakruojo VMVT salėje (Taikos g. 46, Pakruojis) įvyks susitikimas su tiekėjais ir gamintojais tema "Mažais kiekiais vietinei rinkai gaminamų ir tiekiamų produktų reikalavimai (kas naujo, kokia nauda verslui ir vartotojui, vartotojų skundų analizė".

Lapkričio 21 d. 13 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą-mokymus „Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimas. Antimikrobinis rezistentiškumas“ pieninių gyvūnų laikytojams, kurie atlieka produktyvumo tyrimus C metodais. Renginio vieta - VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė).

Lapkričio 21 d. 13 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 12, Tauragė) organizuojami mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus (išskyrus arklinių šeimos gyvūnus).

Lapkričio 21 d. 15 val. VMVT Ignalinos VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Aušra Čepulienė dalyvaus Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje (mažoji salė) ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje (Laisvės a. 70, Ignalina).

Lapkričio 22 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja mokymus „Antimikrobinis rezistentiškumas (racionalus antibiotikų naudojimas, produktų ženklinimas „Užauginta be antibiotikų“ ir kt.)“ veterinarijos paslaugų teikėjams. Renginio vieta - VMVT Šiaulių VMVT (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Lapkričio 22 d. 10 val. LSMU Gyvulininkystės institutas VMVT Pasvalio VMVT salėje organizuoja seminarą ūkininkams, tema "Išsiskiriančio iš srutų azoto išsaugančių technologijų diegimas galvijininkystės ir kiaulininkystės ūkiuose“.

Lapkričio 22 d. 11 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės 2019 metų plano vykdymo, darbo VIVS sistemoje ir kitais aktualiais klausimais.

Lapkričio 22 d. 15 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius A. Teišerskis dalyvaus Šiaulių rajono tradicinėje žemdirbių šventėje „Dėkojame žemei“. Renginys vyks Šiaulių rajono savivaldybėje (Vilniaus g. 263, Šiauliai).

Atnaujinta:
2019-11-19
Atgal