Savaitės renginiai 2019 11 11 – 2019 11 17

VMVT 

Lapkričio 11-14 d. VMVT Vidaus audito skyriaus vedėjas Alfredas Puodžiūnas vyksta į Grange (Airija), dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato ekspertų darbo grupės posėdyje dėl Nacionalinio audito sistemos (E03027).

Lapkričio 10-15 d. VMVT direktoriaus pavaduotojas Mantas Staškevičius vyksta į Hanojų (Vietnamo Socialistinė Respublika) dalyvauti susitikimuose su Vietnamo atsakingomis institucijomis eksporto klausimais.

Lapkričio 12-14 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) seminare dėl užduočių kontaktiniams asmenims.

Lapkričio 12-15 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Parmą (Italijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 41-ajame kontaktinių asmenų susitikime ir seminare dėl užduočių kontaktiniams asmenims.

Lapkričio 13-14 d. VMVT vyks tarptautiniai mokymai tema “Nordic-Baltic Simulation Exercise “Ruta” on emergency vaccination and stamping out of large infected herds”- “Šiaurės ir baltijos šalių imituotos pratybos “Ruta” dėl neatidėliotino vakcinavimo ir užkrėstų didelių bandų likvidavimo pasireiškus snukio ir nagų ligai”.
 

Pavaldžios įstaigos

Lapkričio 11 – 14 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro auditas dėl pakartotinio akreditavimo standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai. Ekspertai taip pat lankysis Kauno, Panevėžio, Telšių ir Šiaulių teritoriniuose skyriuose.

Lapkričio 11 – 14 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausioji inžinierė Lina Mitkevičienė vyksta į Vageningeną (Nyderlandai) dalyvauti EURL organizuojamame kasmetiniame seminare dėl hormonų nustatymo.

Lapkričio 12 – 14 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto l. e. p. vyriausioji patarėja Aušra Išarienė dalyvaus mokymuose „Asmenų, dalyvaujančių valdant ekstremaliąsias situacijas, įvadiniai civilinės saugos mokymai“ (R. Jankausko g. 2, Vilnius).

Lapkričio 13 – 14 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja Jūratė Buitkuvienė dalyvaus tarptautinėse Šiaurės Baltijos šalių imituotose pratybose „Ruta“ dėl skubios vakcinacijos ir didelių užkrėstų bandų išnaikinimo snukio ir nagų ligos protrūkio metu (Siesikų g. 19, Vilnius).

Lapkričio 12 – 14 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus patarėja Vaida Žeimienė vyksta į Gelį (Belgija) dalyvauti Europos komisijos organizuojamame susitikime dėl maisto klastočių ir kokybės.

Lapkričio 14 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus patarėjas Rimvydas Falkauskas dalyvaus Lietuvos mokslų akademijos žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro organizuojamoje tarptautinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje ,,Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio plėtrai“ ir skaitys pranešimą „Preparato su prebiotiku panaudojimas pieninių karvių sveikatingumui ir produktyvumui“ (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Lapkričio 14 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus ir Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus specialistai dalyvaus BIOTECHA ir MERCK organizuojamame seminare „Mikrobiologinių vandens tyrimų apžvalga“ (J. Jasinskio g. 14, Vilnius).

Teritorinės VMVT

Lapkričio 11 d. 9.30 val. VMVT Rietavo VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Rita Šiaulytienė dalyvaus asociacijos "Rietavo moterų užimtumo centras" organizuojamame seminare "Prekyba" ir skaitys pranešimą "Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniam vartotojui maisto tvarkymo reikalavimai". Renginys vyks Rietavo turizmo ir verslo informaciniame centre (Parko g. 5, Rietavas).

Lapkričio 11 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT, adresu Pramonės g. 3, Lazdijai pieno supirkėjams vyks egzaminas dėl Pieno supirkėjo kvalifikacijos pažymėjimo gavimo.

Lapkričio 11 d. 13 val. VMVT Vilniaus VMVT (Konstitucijos pr. 23B, Vilnius) organizuoja mokymus kiaulių skerdyklų veterinarijos gydytojams atliekantiems jose nuolatinę veterinarinę priežiūrą, dėl AKM kontrolės ir prekybos gyvomis kiaulėmis veterinarinių reikalavimų įgyvendinimo.

Lapkričio 11 d. 13.30 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja praktinius mokymus skerdyklose dirbantiems įgaliotiems veterinarijos gydytojams, kurių metu bus apmokoma dirbti su informacine sistema TRACES.

Lapkričio 12 d. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“. Bus išduodami pažymėjimai.

Lapkričio 12 d. 9 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Ričardas Gleiznys dalyvaus Ukmergės rajono savivaldybės ESK posėdyje ir skaitys pranešimą apie AKM situaciją pasaulyje, Lietuvoje ir Ukmergės rajone. Posėdis vyks Kęstučio a. 3, Ukmergė.

Lapkričio 12 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT (Livonijos g. 10, Joniškis) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl VMVT direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. B1-754 „Dėl kiaulių išvežimo iš Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ir III dalyse nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijų“ įgyvendinimo. Užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas, VIVS analizė ir kitais aktualiais darbo klausimais.

Lapkričio 12 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT, adresu Viekšnių g. 26, Mažeikiai, organizuojamas pasitarimas su rajono privačiais veterinarijos gydytojais ir skerdyklose dirbančiais veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: dėl VMVT direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. B1-754 „Dėl kiaulių išvežimo iš Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ir III dalyse nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijų“ įgyvendinimo. Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.Užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas ir kitais aktualiais darbo klausimais.

Lapkričio 12 d. 13 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža dalyvaus Klaipėdos AVMI (H. Manto g. 2, Klaipėda) organizuojamame „Jungtinių operacijų centro“ posėdyje.

Lapkričio 12 d. 14.30 val. VMVT Palangos VMVT organizuoja mokymus asmens sveikatos priežiūros įstaigų atsakingiems darbuotojams "Maitinimo organizavimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose". Mokymai vyks Poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“, Žvejų g. 1, Palanga.

Lapkričio 13 d. 10 val. VMVT Rietavo VMVT (Oginskių g. 8, Rietavas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, ūkinių gyvūnų ženklinimo, registravimo, apskaitos tvarkymo klausimais. Bus išduodami mokymų pažymėjimai.

Lapkričio 13 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT, adresu Viekšnių g. 26, Mažeikiai, organizuojamas pasitarimas su rajono kiaulių augintojais laikančiais paršavedes. Jo metu bus aptarti: VMVT direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. B1-754 „Dėl kiaulių išvežimo iš Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES priedo II ir III dalyse nurodytų Lietuvos Respublikos teritorijų“ įgyvendinimas, Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.

Lapkričio 13 d. 11 val. VMVT Kupiškio VMVT (Gedimino g. 53C, Kupiškis) organizuoja pasitarimą su privačiais rajono veterinarijos gydytojais dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymo, sveikos bandos statuso įgyvendinimo, dėl kiaulių judėjimo reikalavimų bei pieno ūkių situacijos rajone ir kitais aktualiais darbo klausimais.

Lapkričio 13 d. 13 val. VMVT Plungės VMVT specialistai Plungės miesto Senamiesčio mokykloje 7 klasės moksleiviams praves pamoką tema „5 gyvūnų laisvės“.

Lapkričio 13 d. 13 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Gerda Budrevičienė dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos II aukšto didžiojoje salėje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda).

Lapkričio 13 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą tema „Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimas. Pieno kokybė ir kontrolė“ pieninių gyvūnų laikytojams, kurie atlieka produktyvumo tyrimus B, C metodais. Pasitarimas vyks VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63a, Radviliškis).

Lapkričio 14 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja pasitarimą-mokymus „Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimas. Antimikrobinis rezistentiškumas“ pieninių gyvūnų laikytojams, kurie atlieka produktyvumo tyrimus B, C metodais. Pasitarimas-mokymai vyks VMVT Šiaulių VMVT (Ragainės g. 80, Šiauliai).

Lapkričio 14 d. 16 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja pasitarimą su Kretingos medžiotojų klubų vadovais, tema „Dėl AKM situacijos, biosaugos reikalavimų laikymasis medžioklės metu, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, kiti aktualūs klausimai“. Pasitarimas vyks VMVT Kretingos VMVT, Vilniaus g. 18, Kretinga.

Lapkričio 15 d. VMVT Prienų VMVT viršininkas G. Banys dalyvaus Prienų rajono savivaldybėje organizuojamose pratybose tema "Prienų rajono savivaldybės civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai masinių neramumų atveju". Pratybų tikslas - parengti Prienų r. savivaldybės civilinės saugos sistemos subjektus veikti ekstremaliosios situacijos metu, vykdant padarinių likvidavimą ir masinį gyventojų evakavimą.  Daugiau informacijos paskelbta Prienų savivaldybės svetainėje.

Lapkričio 15 d. 10 val. VMVT Jonavos VMVT (Kosmonautų g. 15, Jonava) organizuoja mokymus ūkio subjektams, norintiems gaminti ir tiekti mažais kiekiais maisto produktus tema „Mažais kiekiais vietinei rinkai gaminami ir tiekiami produktai. Tiekimo galutiniams vartotojams maisto tvarkymo gairės“.

Lapkričio 15 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Zigmas Nevardauskas dalyvauja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamento ir Higienos instituto organizuojamame seminare „Antimikrobinis atsparumas“ (adresu VšĮ Regioninė Telšių ligoninė, Kalno g. 40, Telšiai) ir skaitys pranešimą „Vienas pasaulis – viena sveikata. Antibiotikų naudojimas, pasekmės ir pamokos“.

Lapkričio 15 d. 13.30 val. Savivaldybės  didžiojoje salėje skubos tvarka šaukiamas Kaišiadorių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų neeilinis posėdis, kuriame bus svarstomas klausimas "Dėl iškilusio pavojaus 110 KV elektros energijos oro perdavimo linijai". Posėdyje dalyvaus VMVT Kaišiadorių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Marijonas Kriaučiūnas.

Lapkričio 15 d. 14 val. VMVT Druskininkų VMVT organizuoja pasitarimą su Druskininkų sav. medžiotojų klubų ir būrelių vadovais, tema „Dėl AKM situacijos, biosaugos reikalavimų laikymasis medžioklės metu, mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka, kiti aktualūs klausimai“. Pasitarimas vyks VMVT Druskininkų VMVT, Krėvės g. 8, Druskininkai.

Lapkričio 15 d. 16 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) vyks mokymai Modžiūnų medžiotojų klubo medžiotojams tema „AKM, paukščių gripas, lėtinė elnių išsekimo liga, mėginių paėmimas AKM ir biologinės saugos reikalavimai medžiotojams“.

 

Atgal