Savaitės renginiai 2019 10 21 – 2019 10 27

VMVT

Spalio 21-23 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus patarėjas Paulius Bušauskas vyksta į Ahrveilerį (Vokietija) dalyvauti ir skaityti pranešimą dėl afrikinio kiaulių maro, remiantis Lietuvos patirtimi Vokietijos maisto ir žemės ūkio ministerijos organizuojamoje Nacionalinėje konferencijoje "Pasikeitimas informacija prieš, per ir po krizių, pagrindinis aspektas afrikinis kiaulių maras".
 

Pavaldžios įstaigos

Spalio 21 – 23 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame zoonozių monitoringo duomenų mokslinio tinklo 37-ajame susitikime.

Spalio 22 – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis inžinierius Arūnas Jankauskas vyksta į Kopenhagą (Daniją) dalyvauti kasmetiniame EURL organizuojame susitikime dėl metalų ir azoto junginių pašaruose ir maisto produktuose nustatymo.

Spalio 22 – 25 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Baranauskienė vyksta į Rygą (Latvija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „ES taisyklių, susijusių su mikrobiologiniais kriterijais, zoonozių ir zoonozių sukėlėjų stebėsena bei kontrole, įgyvendinimas“.

Spalio 23 – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus patarėja dr. Asta Pereckienė vyksta į Madridą (Ispanija) dalyvauti Europos Sąjungos galvijų tuberkuliozės referentinės laboratorijos organizuojamame darbo grupės posėdyje.
 

Teritorinės VMVT

Spalio 21 d. 9 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams registravimo ir ženklinimo klausimais. Bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Spalio 22 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius V. Liepinis ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius S. Alonderis dalyvaus planiniame Kretingos rajono savivaldybės ESK posėdyje ir pateiks informaciją apie AKM situaciją Lietuvoje. Posėdis vyks Savanorių g. 29A, Kretinga.

Spalio 23 d. 13 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su pieno supirkimo įmonių atstovais, atsakingais už žalio pieno supirkimą tema „Žalio pieno saugos ir kokybės kontrolė“.

Spalio 23 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (adresu Muitinės g. 3, Jurbarkas) organizuoja susitikimą su maisto tvarkymo subjektais tema "Pakuotės ir kiti gaminiai skirti liestis su maistu: tinkamumas, sauga, atitiktis teisės aktų reikalavimams".

Spalio 23 d. 15 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja mokymus „Prekybos įmonių kontrolė, kontrolės rezultatų aptarimas. Naujų teisės aktų pristatymas“ mažų maisto produktų parduotuvių savininkams. Mokymai vyks VMVT Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patalpose (Žvejų g. 76, Anykščiai).

Spalio 23-24 d. VMVT Vilniaus VMVT organizuoja "Asmenų skerdyklose žudančių gyvūnus ir dalyvaujančių jų žudyme kvalifikacijos egzaminą", kuris bus organizuojamas AB "Vilniaus paukštynas" patalpose, adresu Rudamina, Vilniaus r. sav.

Spalio 24 d. 10 val. VMVT Plungės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virginijus Gailius ir patarėjas Algirdas Žulpa dalyvaus Plungės rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje (vyks Plungės r. savivaldybės patalpose, Vytauto g. 12, Plungė).

Spalio 24 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius dalyvaus Šilalės rajono savivaldybės Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą įvertinimo komisijoje.

Spalio 25 d. 13 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja suinteresuotiems asmenims, maisto tvarkytojams paskaitą tema "Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo rinkai maisto tvarkymo reikalavimai".

Atnaujinta:
2019-10-24
Atgal