Savaitės renginiai 2019 09 16 – 2019 09 22

VMVT

Rugsėjo 17–19 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Jurgita Bakasėnienė vyksta į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame Patariamojo forumo 73-iajame susirinkime.
 

Pavaldžios įstaigos

Rugsėjo 18-20 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Serologinių tyrimų skyriaus vedėja  dr. Jūratė Buitkuvienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės laboratorijos organizuojamame kasmetiniame pasitarime dėl bruceliozės paplitimo ir situacijos Europoje.

Rugsėjo 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto  Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia dalyvaus seminare „Valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų pasirengimo reaguoti į branduolines avarijas stiprinimas“ (Veterinarijos g. 2, Pažagienių k., Panevėžio r.).
 

Teritorinės VMVT

Rugsėjo 16 d. 10 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11A, Pagėgiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarta: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos planų vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija Pagėgių savivaldybėje, Lietuvos Respublikoje ir kaimyninėse šalyse, biologinio saugumo priemonių reikalavimai, kiti aktualūs darbo klausimai.

Rugsėjo 17 d. 9 val. VMVT Marijampolės VMVT (Kauno g. 100A, Marijampolė) organizuojami mokymai "Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas".

Rugsėjo 17 d. 10 val. VMVT Pagėgių VMVT organizuoja susitikimą su Vilkyškių seniūnijos kiaulių laikytojais (Dvaro g. 1, Vilkyškių miestelis, Pagėgių sav.) tema "Afrikinio kiaulių maro situacija, AKM grėsmės, biosaugos reikalavimų įgyvendinimas kiaulių ūkyje“.

Rugsėjo 17 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptartas gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės programos įgyvendinimas, biologinio saugumo priemonių reikalavimai, AKM situacija Lietuvoje ir kiti aktualūs klausimai.

Rugsėjo 17 d. 13 val. VMVT Anykščių VMVT organizuoja mokymus visuomenei tema "Mažais kiekiais vietinei rinkai gaminami ir tiekiami produktai". Mokymai vyks Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patalpose (Žvejų g. 76, Anykščiai).

Rugsėjo 18 d. 16 val. VMVT Ignalinos VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Aušra Čepulienė dalyvaus susitikime su Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) ir Radiacinės saugos centro (RSC) specialistais dėl branduolinės energetikos objektų poveikio gyventojų saugai ir aplinkai (Laisvės g. 70, Ignalina, Ignalinos rajono savivaldybė).

Rugsėjo 19 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja gyvulių savininkams gyvulių identifikavimo ir ženklinimo kursus. Bus išduodami pažymėjimai.

Rugsėjo 19 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą su Šilutės rajono viešai tiekiamo geriamojo vandens tiekėjais tema: „Geriamojo vandens kontrolės aktualijos, iškylančios problemos ir nauji iššūkiai siekiant pagerinti viešai tiekiamo geriamojo vandens kokybę“.

Rugsėjo 20 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g.15, Skuodas) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Rugsėjo 20 d. 17.30 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas praves mokymus Šilalės medžiotojų būrelio medžiotojams dėl AKM, PG, LEIL, pasiutligės ir kt., praktinio biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymo.

Atnaujinta:
2019-09-19
Atgal