Savaitės renginiai 2019 08 12 – 2019 08 18

Teritorinės VMVT

Rugpjūčio 14 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai) organizuojamas susitikimas su UAB „Kužių mėsa“ skerdykloje dirbančiais veterinarijos gydytojais, skerdyklos atsakingais asmenimis ir darbuotojais. Mokymų tema „Privestinis skerdimas ir jo reikalavimų laikymąsis“.

Rugpjūčio 14 d. 10 val. VMVT Molėtų VMVT patalpose (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuojamas pasitarimas su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptartas gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės programos įgyvendinimas, biologinio saugumo reikalavimai, AKM situacija Lietuvoje ir kiti aktualūs klausimai.

Rugpjūčio 16 d. 14 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja mokymus tema „Šalutinius gyvūninius produktus tvarkančių subjektų valstybinė kontrolė, problemos ir sprendimo būdai".

Atgal