Savaitės renginiai 2019 07 01 – 2019 07 07

VMVT

Liepos 1-2 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto produktų ir pašarų nuolatinio komiteto (SC-PAFF) Toksikologinės saugos skyriaus darbo grupės dėl su maistu besiliečiančių medžiagų posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Liepos 1 – 5 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti mokymuose pagal Europos Komisijos vykdomą programą „Geresni mokymai rūpinantis maisto sauga“, kuriuose skaitys pranešimą tema „Maisto savybes gerinančios medžiagos. Oficialios kontrolės ir stebėsenos planavimas (kursas B)“.

Liepos 1 – 7 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėja Raimonda Skarienė vyksta į Trimą (Airija) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresni mokymai rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „ES taisyklių, susijusių su mikrobiologiniais kriterijais, zoonozių ir zoonozių sukėlėjų ES taisyklių, susijusių su mikrobiologiniais kriterijais, zoonozių ir zoonozių sukėlėjų stebėsena bei kontrole, įgyvendinimas (mikrobiologiniai kriterijai)“.

Liepos 2 – 5 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotoja Snieguolė Ščeponavičienė vyksta į Reikjaviką (Islandija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos Nuolatinių atstovų (AF) 72-ajame susitikime.

 

Teritorinės VMVT

Liepos 2 d. 10 val. VMVT Širvintų VMVT organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Tema:  "Užkrečiamųjų ligų stebėsenos planas, biologinio saugumo reikalavimai kiaulių laikymo ūkiuose. AKM ir paukščių gripo situacija Lietuvoje, LEIL stebėsenos mėginiai, aktualūs pašarų ir veterinarinių vaistų naudojimo klausimai". Pasitarimas vyks Vilniaus g. 38, Širvintos.

Liepos 2 d. 11 val. Pakruojo VMVT salėje (Taikos g. 46, Pakruojis) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir registravimas".

Liepos 3 d. 14 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuoja pasitarimą-mokymus Marijampolės sav., Kalvarijos sav., Kazlų Rūdos sav., Vilkaviškio r. sav. ir Šakių r. sav. specialistams teikiantiems gyvulių sėklinimo paslaugą.  Mokymų tema "Biosaugos reikalavimų laikymasis ūkinių gyvūnų laikymo vietose". Taip pat bus aptarti kiti aktualūs klausimai. Mokymai vyks VMVT Vilkaviškio VMVT salėje (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.).

Liepos 4 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT patalpose (Ragainės g. 80, Šiauliai) vyks mokymai tema „Maisto saugos užtikrinimo sąlygos viešojo maitinimo įmonėse“ restorano UAB „Švaros piramidė“ personalui.

Atgal