Savaitės renginiai 2019 05 20 – 2019 05 26

VMVT

Gegužės 19–20 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje.

Gegužės 20-23 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Amsterdamą (Nyderlandų karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros Veterinarinių vaistų komiteto (CVMP) susitikime.

Gegužės 20-24 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis vyksta į Belgradą (Serbija) dalyvauti FAO (Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija) organizuojamame regioniniame seminare dėl afrikinio kiaulių maro.

Gegužės 20–24 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tarptautinių klausimų skyriaus vedėja Giedrė Čiuberkytė vyksta į Sarajevą (Bosnija ir Hercogovina) dalyvauti posėdyje dėl ES šalių bendradarbiavimo su pasirengimo narystei šalimis (IPA) ir Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 39-ajame kontaktinių asmenų susitikime.

Gegužės 20-24 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Šimkus ir Maisto skyriaus vyriausioji specialistė Eimantė Ruzgytė dalyvaus Vilniuje (Konstitucijos pr. 20) Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato organizuojamuose mokymuose pagal programą „Bendrųjų higienos reikalavimų ir kontrolės procedūrų, pagrįstų maisto verslo operatorių parengtais RVASVT principais, auditavimas“.

Gegužės 21-23 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Fausta Kvaraciejūtė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamuose Administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistemos (AAC) įdiegimo į Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (iRASFF) mokymuose ir Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos (RASFF) / Administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistemos (AAC) darbo grupės posėdyje.

Gegužės 21-24 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Karolina Vitytė vyksta į Prahą (Čekija), dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Saugoma geografinė nuoroda (PGI) (Rinkos kontrolė)“.

Gegužės 23 d. 10 val. VMVT (Siesikų g. 15D, Vilnius, 2 aukštas) organizuojamas Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisijos posėdis dėl pateiktų prašymų tyrimų rezultatų anuliavimui.

Gegužės 23-24 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Algintė Serapinaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Ekspertų darbo grupės dėl žemės ūkio teršalų maiste posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Gegužės 20 – 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos organizuojamame 19-ajame Mikrobiologinės rizikos vertinimo tinklo susitikime.

Gegužės 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia dalyvaus Radiacinės saugos centro pripažinimo komisijos veikloje (Kalvarijų g. 153, Vilnius).

Gegužės 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto specialistai  dalyvaus seminare „Standarto LST EN ISO 19011:2018 Vadybos sistemų audito gairės taikymas“ (Algirdo g. 31, Vilnius).

Gegužės 21 – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausiasis bioinžinierius Žygimantas Janeliūnas vyksta į  Paryžių (Prancūzija) dalyvauti Europos Sąjungos organizuojamuose mokymuose dėl Listeria monocytogenes tipavimo ištiso genomo sekvenavimo būdu.

Gegužės 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus vyriausieji inžinieriai Arūnas Jankauskas, Birutė Miliauskaitė, Daiva Juozaitytė dalyvaus seminare „Indukuotos plazmos spektrometrai ir jų taikymas“, kuris vyks Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultete, Naugarduko g. 24.

Gegužės 22 – 23 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas dalyvaus Šiaurės ir Baltijos šalių veterinarijos ir maisto saugos institutų vadovų susitikime, kuris vyks Nacionaliniame veterinarijos institute Upsaloje  (Švedija).

Gegužės 23 – 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Martina Karalienė vyksta į Romą (Italija) dalyvauti Europos Sąjungos referentinės laboratorijos organizuojamame 14-ajame darbo grupės susitikime dėl parazitų.
 

Teritorinės VMVT

Gegužės 20 d. 10 val. VMVT Jonavos VMVT (Kosmonautų g. 15, Jonava) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams registravimo ir ženklinimo klausimais. Bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Gegužės 20 d. 13 val. VMVT Kretingos VMVT kartu su Kretingos Visuomenės sveikatos biuru mokykloje-darželyje „Žibutė“, adresu Mėguvos g. 16, Kretinga, organizuoja mokymus darbuotojams „Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įmonėms, 2018 metų redakcija“.

Gegužės 21 d. VMVT Širvintų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje organizuojami mokymai VMVT Širvintų VMVT darbuotojams tema "Korupcijos prevencija ir tarnybinė etika Širvintų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje".

Gegužės 21 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius A. Teišerskis dalyvaus LR Specialiųjų tyrimų tarnybos (Rūdės g. 27D, Šiauliai) organizuojamoje diskusijoje „Interesų konfliktų ir nepotizmo valdymas, etikos standartų laikymasis – priemonės padedančios užtikrinti korupcijai atsparią aplinką“.

Gegužės 21 d. 13 val. VMVT Kauno VMVT (Veterinarų g. 14, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r.) organizuoja pasitarimą turgaviečių vadovams ir atsakingiems asmenims tema „Kauno miesto turgaviečių 2019 metų kovos su šešėline ekonomika priemonių ir prioritetų aptarimas“.

Gegužės 22 d. 10 val. VMVT Vilniaus VMVT (Konstitucijos pr. 23B, 3-čiojo aukšto salėje, Vilnius) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams registravimo ir ženklinimo, ūkinių gyvūnų apskaitos klausimais. Bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Gegužės 22 d. 10 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Viešvėnų sen., Telšių r. sav.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir pasaulyje, afrikinio kiaulių maro stebėsenos ir kontrolės priemonės šernų populiacijoje ir kiaulių laikymo vietose, klasikinio ir afrikinio kiaulių maro neatidėliotinų priemonių planas bei gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės programos įgyvendinimas.

Gegužės 22 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) organizuoja susitikimą su VMVT Tauragės VMVT koordinuojamųjų tarnybų viršininkais "Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių padalinių veiklos organizavimo ir vykdymo aptarimo".

Gegužės 22 d. 11 val. VMVT Zarasų VMVT organizuoja susitikimą su Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos moksleiviais tema „Veterinarijos gydytojo profesija. Maisto produktų kelias, maisto švaistymas“, kuris vyks adresu P. Širvio g. 7/14, Zarasai.

Gegužės 22 d. 13.30 val. VMVT Telšių VMVT (Luokės g. 99, Paežerės k., Viešvėnų sen., Telšių r. sav.) organizuoja Telšių, Plungės, Mažeikių ir Rietavo savivaldybių ūkinių gyvūnų sėklintojams mokymus temomis: „Ūkinių gyvūnų sėklinimo paslaugų teikimo ir sėklinimo apskaitos reikalavimai“ ir „Gyvūnų sveikatos priežiūros ir ligų kontrolės priemonės ūkiuose“.

Gegužės 23 d. 10 val. VMVT Kaišiadorių VMVT organizuoja ekskursiją Žiežmarių mokyklos 2 klasės mokiniams į duonos gamybos įmonę UAB "Gudobelė". Ekskursijos tema "Duonos kelias nuo lauko iki stalo".

Gegužės 23 d. 14 val. VMVT Šiaulių VMVT patalpose (Ragainės g. 80, Šiauliai) vyks susitikimas su galvijų prekiautojais tema „Galvijų siuntų sertifikavimas“.

Atgal