Savaitės renginiai 2019 04 29 – 2019 05 05

VMVT

Gegužės 2-3 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generalinio direktorato Maisto perdirbimo technologijų ir naujo maisto skyriaus darbo grupės dėl su maistu besiliečiančių medžiagų posėdyje.
 

Teritorinės VMVT

Balandžio 29 d. 10 val. VMVT Šalčininkų VMVT organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams, norintiems ženklinti ūkinius gyvūnus savo ūkyje, tema „Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir ūkinių gyvūnų apskaita“.

Balandžio 29 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT organizuojami mokymai skerdyklų atsakingiems asmenims ir skerdyklų veterinarijos gydytojams „Supažindinimas su 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (PL 2005 L 3, p. 1) I priedo I skyriaus reikalavimais, suaugusių galvijų tinkamumo vežti praktinio vertinimo gairėmis, netinkamų vežti ūkinių gyvūnų skerdimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose galimybėmis ir skelbimų portaluose pastebėtų galimų pažeidimų dėl traumuotų galvijų supirkimo aptarimas“.

Balandžio 29 d. 10 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuojami mokymai gyvūnų vežėjams, gyvulių supirkėjams, veterinarijos gydytojams, atliekantiems vet. priežiūrą skerdyklose ir skerdyklų atsakingiems darbuotojams tema „ 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (PL 2005 L 3, p. 1), gyvūnų tinkamumo vežti praktinio vertinimo gairės, netinkamų vežti ūkinių gyvūnų skerdimas ūkinių gyvūnų laikymo vietose ir skelbimų portaluose pastebėtų galimų pažeidimų dėl traumuotų galvijų supirkimo aptarimas“.

Balandžio 29 d. 14 val. VMVT Molėtų VMVT organizuoja mokymus gyvūnų vežėjams, veterinarinę priežiūrą skerdyklose atliekantiems veterinarijos gydytojams ir skerdyklos atsakingiems asmenims tema "Ūkinių gyvūnų tinkamumo vežti įvertinimas. Gyvūnų gerovės reikalavimų laikymasis transportuojant, iškraunant ir skerdžiant gyvulius skerdyklose. Gyvūnų priverstinis skerdimas“. Mokymai vyks VMVT Molėtų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Inturkės g. 53, Molėtai).

Balandžio 29 d. 15 val. VMVT Marijampolės VMVT organizuoja mokymus Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos rajonų gyvūnų vežėjams, skerdyklų atsakingiems asmenims ir skerdyklų veterinarijos  gydytojams tema "Ūkinių gyvūnų tinkamumo vežti įvertinimas, gyvūnų gerovės reikalavimų laikymasis transportuojant, iškraunant ir skerdžiant gyvulius skerdyklose, priverstinis gyvūnų skerdimas“. Mokymai vyks VMVT Vilkaviškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos salėje, adresu Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

Balandžio 29 d. 15.30 val. VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius dalyvaus Jurbarko rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Balandžio 29 d. 16 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus gyvūnų vežėjams tema „Ūkinių gyvūnų tinkamumo vežti įvertinimas, priverstinio skerdimo galimybės ir kitos teisės aktų reikalavimus atitinkančios aplinkybės“.

Balandžio 30 d. 8 val. VMVT Skuodo VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rimantas Dirkstys  Mosėdžio gimnazijoje (Salantų g. 5, Mosėdis) organizuoja pamoką vyresniųjų klasių moksleiviams ir mokytojams tema „Mano profesija-veterinarijos gydytojas“, skirtą Pasaulinei veterinarijos dienai paminėti.

Balandžio 30 d. 9 val. VMVT Panevėžio VMVT (Veterinarijos g. 2, Pažagienių km., Panevėžio r. ) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų vežėjams, veterinarinę priežiūrą skerdyklose atliekantiems veterinarijos gydytojams ir skerdyklų atsakingiems asmenims. Tema "Ūkinių gyvūnų tinkamumo vežti įvertinimas. Gyvūnų priverstinis skerdimas". Mokymai vyks VMVT Panevėžio VMVT (Veterinarijos g. 2, Pažagienių km., Panevėžio r.).

Gegužės 3 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, antimikrobinio rezistentiškumo ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Kretingalės seniūnijoje, adresu: Klaipėdos g. 12, Kretingalė, Klaipėdos rajonas.

Gegužės 3 d. 10 val. Trakų r. savivaldybės mažojoje salėje VMVT Trakų VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Valentina Svečiulienė dalyvaus Trakų rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje. Posėdžio tema „Civilinės saugos sistemos pajėgų pasirengimas dėl užsitęsusios sausros iškylančioms problemoms spręsti“.

Balandžio 30 d. 10 val. VMVT Vilniaus VMVT vadovaudamasi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.B4-86 „Dėl mokymų organizavimo“ organizuoja mokymus tema "Gyvūnų gerovė transportavimo metu ir suaugusių galvijų tinkamumo vežti praktinio vertinimo gairės". Į mokymus kviečiami visi vežėjai, kurie veža galvijus ir kitus stambius gyvulius skerdimui, taip pat gyvulių supirkėjus. Mokymai vyks VMVT Vilniaus VMVT salėje, adresu Konstitucijos pr. 23B, Vilnius.

Balandžio 30 d. 10 val. VMVT Kemės VMVT (Taikos g. 5, Kelmė) vyks mokymai veterinarijos gydytojams ir ūkinių gyvūnų vežėjams, tema „Gyvūnų gerovės reikalavimai transportavimo metu. Priverstinio skerdimo reikalavimai".

Balandžio 30 d. 10 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais, kurio metu bus aptarta gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos planų vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone ir Lietuvoje, biologinio saugumo priemonių reikalavimai, kiti aktualūs klausimai.

Balandžio 30 d. 10 val. VMVT Tauragės VMVT (Veterinarijos g. 37, Tauragė) vyks susitikimas-mokymai su ūkinių gyvūnų laikytojais, tema "Informacinė sklaida dėl veislinių gyvūnų įsigijimo su valstybės pagalba, gyvulių kergimas ir intervalų suvedimas duomenų bazėje į ŽŪIKVC kergimų apskaitos programą, ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Duomenų įvedimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje".

Balandžio 30 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) Pasaulinei veterinarijos dienai paminėti organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais dėl afrikinio kiaulių maro situacijos Europoje ir Lietuvoje, gyvulių gerovės reikalavimų laikymosi transportuojant ir skerdžiant gyvulius skerdykloje, gyvulių priverstinio skerdimo bei kitais aktualiais klausimais.

Balandžio 30 d. 11 val. Raudonės seniūnijos salėje VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius organizuoja mokymus kiaulių laikytojams, tema ,,AKM situacija Lietuvoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose, paukščių gripo situacija, gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimas,  racionalus antibiotikų naudojimas".

Balandžio 30 d. 14 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Remigijus Navickas dalyvaus Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos neeiliniame posėdyje (Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda).

Gegužės 2 d. 15 val. VMVT Trakų VMVT (Veterinarijos g. 2, Trakai) organizuoja pasitarimą-mokymus Trakų rajono medžiotojų klubų/būrelių vadovams ir medžiotojams tema "AKM situacija šalyje ir rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas medžioklėje, veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai bei kiti aktualūs klausimai".

Gegužės 3 d. 10 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas ir apskaita“. Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti ir registruoti savo ūkyje laikomus ūkinius gyvūnus.

Gegužės 3 d. 11 val. Seredžiaus seniūnijos salėje VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius organizuoja mokymus kiaulių laikytojams, tema ,,AKM situacija Lietuvoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose, paukščių gripo situacija, gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimas,  racionalus antibiotikų naudojimas".

Gegužės 3 d. 12 val. VMVT Utenos VMVT paskaitų salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Biologinio saugumo reikalavimai paukščių, kiaulių, avių, ožkų ir galvijų laikymo vietose“.

Gegužės 3 d. 14.30 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja pasitarimą su rajono medžioklės organizatoriais, MK vadovais, girininkais ir kt. suinteresuotais asmenimis tema „Veterinarijos reikalavimų medžioklėje vykdymas ir kontrolė“.

 

Atgal