Savaitės renginiai 2019 04 22 – 2019 04 28

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 24-26 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus patarėja Asta Pereckienė vyksta į ES referentinės atsparumo antimikrobinėms medžiagoms laboratorijos organizuojamą Nacionalinių referentinių laboratorijų susitikimą (Danijos Karalystė).
 
Balandžio 24 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks mokomasis Ukrainos delegacijos vizitas „Afrikinis kiaulių maras – teorija ir praktika“.
 
Balandžio 24 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia, kaip Pasaulinės paukštininkystės asociacijos Lietuvos skyriaus narys, dalyvaus narių visuotiniame ataskaitiniame susirinkime (Studentų g. 39, Vilnius).
 
Balandžio 24-25 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Molekulinės biologijos ir GMO tyrimų skyriaus vyriausiasis bioinžinierius Žygimantas Janeliūnas vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos  organizuojamame kasmetiniame Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų skyriaus, genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų komiteto darbo grupės pasitarime.
 
Balandžio 25 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė dalyvaus tarpžinybinės komisijos posėdyje, kuris vyks Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente (Šv. Stepono g. 27, Vilnius).
 
Balandžio 26 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėjas Pranas Drulia dalyvaus konferencijoje „Pasirengimas avarijoms ir radiacinės saugos iššūkiai“, kuris vyks Radiacinės saugos centre (Kalvarijų g. 153,Vilnius).

Teritorinės VMVT

Balandžio 24 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, antimikrobinio rezistentiškumo ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Judrėnų seniūnijoje, Judrėnų Kultūros namuose, adresu: Mokyklos g. 8, Judrėnai, Klaipėdos rajonas.

Balandžio 24 d. 11 val. Veliuonos seniūnijos salėje VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius organizuoja mokymus kiaulių laikytojams, tema "AKM situacija Lietuvoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose, paukščių gripo situacija, gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimas, racionalus antibiotikų naudojimas".

Balandžio 24 d. 15 val. VMVT Lazdijų VMVT (Pramonės g. 3, Lazdijai) organizuojami mokymai skerdyklų veterinarijos gydytojams, ūkininkams ir gyvūnų vežėjams tema “Gyvūnų tinkamumas vežti ir gyvūnų priverstinio skerdimo reikalavimai".

Balandžio 24 d. 15.30 val. VMVT Utenos VMVT salėje (Aušros g. 84, Utena), tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su Utenos medžioklės plotų naudotojais tema „Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės ir prevencijos priemonės, veterinarinių, biologinio saugumo reikalavimų vykdymas medžioklės metu. Mėginių paėmimo ir pristatymo tvarka. Užkrečiamųjų ligų kontrolės plano vykdymas 2019 metais“.

Balandžio 24 d. 17 val. VMVT Šalčininkų VMVT (Nepriklausomybės g. 77, Šalčininkai) vyks mokymai medžioklės vadovams, medžiotojams tema „Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai, afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Šalčininkų rajone, prevencija, paukščių gripo reikalavimai pavasarinės migracijos metu, lėtinė elnių išsekimo liga, pasiutligės ir kitų užkrečiamųjų ligų praktinis biologinio saugumo reikalavimų laikymasis“.

Balandžio 25 d. 11 val. VMVT Švenčionių VMVT (Kelininkų g. 4, Švenčionys) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais ir skerdyklų savininkais arba jų įgaliotais asmenimis. Temos: „Priverstinio skerdimo reikalavimai, netinkamų vežti ūkinių gyvūnų skerdimo laikymo vietoje galimybės“, „Gyvūnų gerovės reikalavimų laikymasis transportuojant, iškraunant, skerdžiant ir žudant gyvulius skerdyklose“, "Skelbimai dėl traumuotų galvijų supirkimo“, 2019 m. I ketvirčio užkrečiamųjų ligų stebėsenos plano vykdymo aptarimas. Paminint tarptautinę veterinarijos dieną, organizuojama pažintinė ekskursija Šventos mitologiniu taku.

Balandžio 25 d. 13 val. VMVT Ignalinos VMVT organizuoja mokymus Vaidanto Jurgelevičiaus įmonės ir ūkininko Mindaugo Ralio skerdyklos atsakingiems asmenims, gyvūnų vežėjams, veterinarinę priežiūrą atliekančiai veterinarijos gydytojai tema "Ūkinių gyvūnų tinkamumo vežti įvertinimas. Gyvūnų gerovės reikalavimai gabenant gyvūnus ir atliekant susijusias operacijas". Gyvūnų priverstinis skerdimas". Mokymai vyks Vaidanto Jurgelevičiaus įmonės patalpose (Pusvarsnėlių k., Ignalinos r. sav.).

Balandžio 25 d. 15.30 val. VMVT Zarasų VMVT kartu su VMVT Utenos VMVT organizuoja mokymus Zarasų rajono medžiotojų būrelių ir klubų medžiotojams tema „Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų valstybinė veterinarinė kontrolė, AKM stebėsena ir kontrolės įgyvendinimas“, kurie vyks VMVT Zarasų VMVT salėje, adresu Valstiečių g. 23, Zarasai. Į mokymus pakviesti Zarasų rajono aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai ir Zarasų rajono medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas.

Balandžio 25 d. 16 val. VMVT Alytaus VMVT (Statybininkų g. 73, Alytus) organizuoja pasitarimą-mokymus Alytaus rajono medžiotojų klubų/būrelių vadovams ir medžiotojams tema "AKM situacija šalyje ir rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas medžioklėje, veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai kiti aktualūs klausimai".

Balandžio 25 d. 16 val. L.R. AM Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento salėje (Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė) VMVT Marijampolės VMVT patarėjas Kęstutis Matulevičius praves mokymus Marijampolės medžiotojams tema „AKM ir kitų užkrečiamųjų ligų epizootinė situacija, biologinio saugumo bei veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų vykdymas, mėginių atrinkimas užkrečiamųjų ligų tyrimams".

Balandžio 25 d. 17 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63A, Radviliškis) organizuoja pasitarimą su savivaldybės medžiotojų būrelių ir klubų vadovais tema „Gyvūnų užkrečiamų ligų stebėsena ir kontrolė laukinėje faunoje 2019 metais. Biologinio saugumo reikalavimai medžioklėje”.

Balandžio 26 d. VMVT Kaišiadorių VMVT Viršininkas Marijonas Kriaučiūnas dalyvaus Kaišiadorių medžiotojų draugijos 18-oje ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje.

Balandžio 26 d. 8 val. VMVT Šilalės VMVT organizuojami mokymai gyvūnų vežėjams „Supažindinimas su 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (PL 2005 L 3, p. 1) I priedo I skyriaus reikalavimais, suaugusių galvijų tinkamumo vežti praktinio vertinimo gairėmis, netinkamų vežti ūkinių gyvūnų skerdimo ūkinių gyvūnų laikymo vietose galimybėmis ir skelbimų portaluose pastebėtų galimų pažeidimų dėl traumuotų galvijų supirkimo aptarimas“.

Balandžio 26 d. 10 val. VMVT Joniškio VMVT organizuoja mokymus  gyvūnų vežėjams, veterinarinę priežiūrą skerdyklose atliekantiems veterinarijos gydytojams tema "Ūkinių gyvūnų tinkamumo vežti įvertinimas. Gyvūnų gerovės reikalavimų laikymasis transportuojant, iškraunant ir skerdžiant gyvulius skerdyklose. Gyvūnų priverstinis skerdimas“. Mokymai vyks VMVT Joniškio valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Livonijos g. 10, Joniškis).

Balandžio 26 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT (Viekšnių g. 26, Mažeikiai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema "Ūkinių gyvūnų ženklinimas, registravimas ir apskaita. Duomenų įvedimas ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje. Užkrečiamųjų ligų kontrolė ir biosaugos reikalavimų laikymąsis ūkiuose". Bus išduodami pažymėjimai, suteikiantys teisę ženklinti savo ūkinius gyvūnus.

Balandžio 26 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius A. Teišerskis dalyvaus Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (Šiaulių AVMI) organizuojamame Šiaulių apskrities Jungtinio operacijų centro (JOC) posėdyje.

Balandžio 26 d. 10.30 val. VMVT Kretingos valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje, adresu Vilniaus g. 18, Kretinga, organizuojami mokymai vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos ir mėsos produktų tiekėjams. Mokymų temos "Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų mėsos ir mėsos produktų veterinarijos reikalavimai".

Balandžio 26 d. 11 val. Jurbarkų seniūnijos salėje VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius organizuoja mokymus kiaulių laikytojams, tema "AKM situacija Lietuvoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose, paukščių gripo situacija, gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimas, racionalus antibiotikų naudojimas".

Balandžio 26 d. 13 val. VMVT Vilkaviškio VMVT salėje (Vytauto g. 2F, Varpininkų k., Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.) organizuojami mokymai kiaulių laikytojams tema „Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Europoje. Biologinė sauga kiaulininkystės ūkiuose, galimybės auginti kiaules Vilkaviškio rajone ir kitos veterinarijos aktualijos“, kuriuose gyvulių laikytojams bus pateikta labai svarbi naujausia informacija visais aktualiais veterinarijos klausimais.

Balandžio 26 d. 16 val. VMVT Biržų VMVT, minint Pasaulinę Veterinarijos dieną, organizuoja išvyką su edukacine programa į K. ir J. Milišiūnų avininkystės ūkį Dvargalių k., Biržų r. sav. Renginyje kviečiami dalyvauti VMVT Biržų VMVT darbuotojai ir rajone dirbantys privatūs veterinarijos gydytojai.

Balandžio 26 d. 17 val. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos, Panevėžio skyriaus salėje (Smėlynės g. 2a, Panevėžys) vyks ataskaitinis medžiotojų susirinkimas. VMVT Panevėžio VMVT viršininko patarėjas Žydrūnas Vaišvila supažindins su afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Europoje. Vyriausiasis veterinarijos gydytojas inspektorius Egidijus Zaskevičius skaitys paskaitą apie „Pirminės žvėrių apdorojimo aikštelės ir patalpų bei gyvūnų atliekų duobės atitiktį teisės aktų reikalavimams“.

Balandžio 26 d. 18 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus praves mokymus tema „2019 m. AKM ir kitų užkrečiamų ligų epizootinė situacija. Biologinio saugumo bei veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai“ Semeliškių medžiotojų būrelio medžiotojams.

Atgal