Savaitės renginiai 2019 04 15 – 2019 04 21

VMVT

Balandžio 14-17 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Amsterdamą (Nyderlandų karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros Veterinarinių vaistų komiteto (CVMP) susitikime.

Balandžio 16–18 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas vyksta į Romą (Italijos Respublika) dalyvauti Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos ir Europos Komisijos organizuojamoje 43-iojoje generalinėje sesijoje dėl snukio ir nagų ligos kontrolės (EuFMD).

Balandžio 15-20 d. VMVT Maisto skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Skirmantė Ambrazienė vyksta į Trimą (Airija), dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Maisto savybes gerinančios medžiagos“.
 

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 16 d. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (toliau – Institutas) lankysis svečiai iš Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos instituto „BIOR“. Vizito metu bus pristatyta Instituto kokybės vadybos sistema, standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 naujovės ir jo nuostatų įgyvendinimas.

Balandžio 17 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Informacijos ir duomenų analizės (toliau – IDA) skyriaus vedėja Agnietė Grušauskienė ir IDA skyriaus patarėja Alina Kirkliauskienė dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos organizuojamame darbo grupės pasitarime, kurio metu bus svarstomi informacijos pateikimo, susijusio su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 įsigaliojimu, klausimai (Siesikų g. 15 D, Vilnius).
 

Teritorinės VMVT

Balandžio 15 d. 8 val. VMVT Varėnos VMVT (Pramonės g. 8, Varėna) organizuoja mokymus gyvūnų vežėjams ir ūkininkams tema „Gyvūnų tinkamumo vežti reikalavimai, netinkamų vežti ūkinių gyvūnų skerdimo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje galimybės“.

Balandžio 15 d. 9 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams registravimo ir ženklinimo klausimais. Bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Balandžio 15-19 d. (nuo 9 val. iki 16 val.) VMVT Druskininkų VMVT (V.Krėvės g. 8, Druskininkai) vyks mokymo kursai „Triušininkystės ūkio kūrimas ir plėtra“ (trukmė 40 akad. val., kodas 396162104). Mokymus organizuoja VŠĮ Mokslinės paslaugos vykdydama projektą „Asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla, kompetencijų tobulinimas gyvulininkystės ir ekologinio ūkininkavimo srityse“.

Balandžio 15 d. 10 val. Girdžių seniūnijos salėje VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius organizuoja mokymus kiaulių laikytojams, tema "AKM situacija Lietuvoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose, paukščių gripo situacija, gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimas,  racionalus antibiotikų naudojimas".

Balandžio 15 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja mokymus „Gyvulių gerovės reikalavimų laikymąsis transportuojant ir skerdžiant gyvulius skerdyklose. Gyvulių priverstinis skerdimas“. Į mokymus pakviesti V.Kartenio firmos „Elektrėnų mėsa“ ir ūkininko Gintauto Migonio gyvulių skerdyklų savininkai, jų įgalioti asmenys, gyvulių vežėjai ir vežamų gyvulių prižiūrėtojai bei vyriausieji veterinarijos gydytojai, atliekantys valstybinę veterinarinę priežiūrą gyvulių skerdyklose.

Balandžio 15 d. 10 val. VMVT Šalčininkų VMVT organizuoja Paukščių svaiginimo skerdimo kompetencijos egzamino vykdymą.

Balandžio 15 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas Bijotų seniūnijoje ūkininkams praves mokymus „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančios problemos ir rekomendacijos jų sprendimui, AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt. praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas, racionalus antibiotikų naudojimas.

Balandžio 15 d. 13 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas Upynos seniūnijoje ūkininkams praves mokymus „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančios problemos ir rekomendacijos jų sprendimui, AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt. praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas, racionalus antibiotikų naudojimas.

Balandžio 15 d. 14 val. VMVT Šalčininkų VMVT organizuoja mokymus gyvūnų vežėjams ir vežamų gyvūnų prižiūrėtojams, atsakingiems už vadybą asmenims tema "Priverstinis skerdimas, gyvūnų gerovės reikalavimų laikymasis. Maisto produktų transportavimo higienos reikalavimai".

Balandžio 15 d. 16 val. VMVT Biržų VMVT organizuoja mokymus UAB Agaras skerdyklos atsakingiems asmenims, gyvūnų vežėjams, veterinarinę priežiūrą atliekantiems veterinarijos gydytojams tema "Gyvūnų gerovės reikalavimų laikymasis transportuojant, iškraunant ir skerdžiant gyvulius skerdyklose. Gyvūnų priverstinis skerdimas“. Mokymai vyks UAB Agaras patalpose (Balandiškių k., Biržų r. sav.).

Balandžio 15 d. ir 16 d. 9 val. VMVT Utenos VMVT specialistai Biovela-Utenos mėsa, UAB (Pramonės g. 4, Utena), gyvūnus vežantiems vairuotojams, skerdyklos atsakingiesiems asmenims, skerdyklos veterinarijos gydytojams organizuoja mokymus tema „Ūkinių gyvūnų tinkamumo vežti įvertinimas. Gyvūnų gerovės reikalavimai gabenant gyvūnus ir atliekant susijusias operacijas“.

Balandžio 16 d. VMVT Širvintų VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Audronė Buožytė, praves 2 valandų mokymus gyvūnų vežėjams, tema „Gyvūnų apsauga juos transportuojant ir atliekant susijusias operacijas“. Mokymai vyks VMVT Širvintų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (Vilniaus g. 38, Širvintos).

Balandžio 16 d. 10 val. VMVT Ukmergės VMVT organizuoja mokymus skerdyklų atsakingiems asmenims, gyvūnų vežėjams, veterinarinę priežiūrą atliekantiems veterinarijos gydytojams tema "Gyvūnų gerovės reikalavimų laikymasis transportuojant, iškraunant ir skerdžiant gyvulius skerdyklose. Gyvūnų priverstinis skerdimas“. Mokymai vyks A. Bukausko skerdykloje, Alionių k., Pivonijos sen., Ukmergės rajonas.

Balandžio 16 d. 10 val. VMVT Kėdainių VMVT organizuoja mokymus dėl „Gyvūnų priverstinio skerdimo reikalavimų ir jų vykdymo“. Mokymai vyks VMVT Kėdainių VMVT salėje, adresu Gedimino g. 77, Janušavos km., Kėdainių r.

Balandžio 16 d. 10 val. Tauragnų seniūnijos salėje VMVT Utenos VMVT pareigūnai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Tauragnų seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus pateikiama informacija apie užkrečiamųjų gyvūnų ligų (AKM, Paukščių gripas, Gumbelinė liga, Lėtinė elnių išsekimo liga, Snukio-nagų liga) situaciją Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse, apie biologinio saugumo priemones ir jų įgyvendinimą ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Taip pat bus kalbama apie dažniausiai ūkiuose pasitaikančias gyvūnų gerovės problemas, apie racionalų antibiotikų naudojimą, bus aptariami mažais kiekiais vietinei rinkai gaminamų ir tiekiamų produktų reikalavimai.

Balandžio 16 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT salėje (Ragainės g. 80, Šiauliai) organizuojamas  susitikimas su mažmeninės prekybos subjektų atstovais tema „Reikalavimai mažmeninės prekybos subjektams, prekiaujantiems gyvomis žuvimis".

Balandžio 16 d. 11 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) organizuoja kvalifikacijos egzaminą kompetencijos pažymėjimui gauti asmenims, skerdyklose žudantiems gyvūnus ir (ar) dalyvaujantiems jų žudyme bei skerdyklų darbuotojams, atsakingiems už gyvūnų gerovę.

Balandžio 16 d. 11 val. Eržvilko kultūros centro salėje VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius organizuoja mokymus kiaulių laikytojams, tema "AKM situacija Lietuvoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose, paukščių gripo situacija, gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimas,  racionalus antibiotikų naudojimas".

Balandžio 16 d. 11 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas Šilalės kaimiškoje seniūnijoje (Jucaičių k.) ūkininkams praves mokymus „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančios problemos ir rekomendacijos jų sprendimui, AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt. praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas, racionalus antibiotikų naudojimas.

Balandžio 16 d. 14 val.  VMVT Kaišiadorių VMVT viršininkas Marijonas Kriaučiūnas Kaišiadorių savivaldybės didžiojoje salėje (Katedros g. 4, Kaišiadorys) dalyvaus Ekstremaliųjų situacijų komisijos neeiliniame posėdyje.

Balandžio 16 d. 14 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas Šilalės kaimiškoje seniūnijoje (Balsių k.) ūkininkams praves mokymus „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančios problemos ir rekomendacijos jų sprendimui, AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt. praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas, racionalus antibiotikų naudojimas.

Balandžio 16 d. 15 val. VMVT Jonavos VMVT Vaiko ir šeimos gerovės centre (Mokyklos g. 6, Jonava) globojamiems vaikams organizuoja seminarą-pamoką, tema „Maisto švaistymo mažinimas“.

Balandžio 16 d. 16 val. VMVT Kazlų Rūdos VMVT (Vytauto g. 51, Kazlų Rūda) organizuoja mokymus savivaldybės medžiotojų būrelių ir klubų vadovams tema „Gyvūnų užkrečiamų ligų stebėsena ir kontrolė laukinėje faunoje 2019 metais. Biologinio saugumo reikalavimai medžioklėje”.

Balandžio 16-17 d. VMVT Zarasų VMVT, bendradarbiaujant su Zarasų rajono savivaldybės kaimo plėtros skyriaus specialistais, organizuoja mokymus su gyvulių laikytojais tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo ūkiniams gyvūnams ir kitos veterinarinės aktualijos“, balandžio 16 d. 10 val. Degučių seniūnijos salėje ir 12 val. Salako seniūnijos salėje; balandžio 17 d. 10 val. Turmanto seniūnijos salėje ir 12 val. Suvieko seniūnijos salėje.

Balandžio 17 d. 10 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja mokymus gyvūnų vežėjams, skerdyklų atsakingiems asmenims ir skerdyklų veterinarijos gydytojams, tema „Supažindinimas su 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio derektyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1) I priedo I skyriaus reikalavimais, suaugusių galvijų tinkamumo vežti praktinio vertinimo gairėmis, netinkamų vežti ūkininkų gyvūnų skerdimo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje galimybėmis ir skelbimų portaluose pastebėti galimi pažeidimai dėl traumuotų galvijų supirkimo“.

Balandžio 17 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas Bilionių seniūnijoje ūkininkams praves mokymus „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančios problemos ir rekomendacijos jų sprendimui, AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt. praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas, racionalus antibiotikų naudojimas.

Balandžio 17 d. 11 val. VMVT Kaišiadorių VMVT (Girelės g. 45-5, Kaišiadorys) vyks mokymai "Gyvulių priverstinio skerdimo reikalavimai. Netinkamų vežti ūkinių gyvūnų skerdimo laikymo vietoje galimybės".

Balandžio 17 d. 11 val. Šimkaičių seniūnijos salėje VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius organizuoja mokymus kiaulių laikytojams, tema "AKM situacija Lietuvoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose, paukščių gripo situacija, gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimas, racionalus antibiotikų naudojimas".

Balandžio 17 d. 13 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas Didkiemio seniūnijoje ūkininkams praves mokymus „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančios problemos ir rekomendacijos jų sprendimui, AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt. praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas, racionalus antibiotikų naudojimas.

Balandžio 17 d. 15 val. VMVT Klaipėdos VMVT organizuoja mokymus “Gyvūnų transportavimo reikalavimai. Informacija apie skelbimus dėl superkamų traumuotų gyvulių. Gyvulių priverstinio skerdimo reikalavimai”. Mokymuose dalyvaus veterinarinę priežiūrą skerdyklose atliekantys veterinarijos gydytojai, Klaipėdos rajono privatūs veterinarijos gydytojai, gyvūnų vežėjai ir Klaipėdos rajono gyvulių laikytojai. Mokymai vyks VMVT Klaipėdos VMVT salėje, adresu: Kretingos g. 62, Klaipėda.

Balandžio 17 d. 18 val. VMVT Jurbarko VMVT gyvūnų augintinų savininkams praves mokymus „ Gyvūnų gerovės, sveikatingumo bei ženklinimo reikalavimai“. Renginys vyks Jurbarko miesto seniūnijos salėje (Kauno g. 25, Jurbarkas).

Balandžio 18 d. 10 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63A, Radviliškis) organizuoja mokymus „Gyvulių gerovės reikalavimų laikymąsis transportuojant ir skerdžiant gyvulius skerdyklose. Gyvulių priverstinis skerdimas“. Mokymai organizuojami gyvūnų vežėjams bei skerdyklos atsakingiems asmenims.

Balandžio 18 d. 13 val. VMVT Klaipėdos VMVT patarėja Dalia Kaveckienė dalyvaus seminare, kurį organizuoja Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir skaitys pranešimą tema „Dėl reikalavimų prekybai šviežia žuvimi iš žvejybos laivų žuvų iškrovimo vietose, sugautų žuvų, priskirtų ŠGP, tvarkymas. Žvejybinių laivų valstybinės veterinarinės kontrolės rezultatai, dažniausiai nustatomi pažeidimai“. Seminaras vyks viešbučio Dunetton (Jūros g. 23, Klaipėda) salėje.

Balandžio 18 d. 15 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) organizuoja mokymus „Veterinarinės priežiūros reikalavimai medžiotojams“ Elektrėnų savivaldybės teritorijoje medžiojančių būrelių vadovams ir jų įgaliotiems asmenims.

Balandžio 19 d. 10 val. VMVT Trakų VMVT (Veterinarijos g. 2, Trakai) organizuoja mokymus „Gyvulių gerovės reikalavimų laikymąsis transportuojant ir skerdžiant gyvulius skerdyklose. Gyvulių priverstinis skerdimas“.  Mokymai organizuojami gyvūnų vežėjams bei skerdyklos atsakingiems asmenims.

Balandžio 19 d. 14 val. VMVT Ignalinos VMVT organizuoja mokymus medžiotojams (Turistų g. 28, Ignalina) tema "AKM ir kitų užkrečiamųjų ligų epizootinė situacija. Biologinio saugumo reikalavimai. Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų valstybinė veterinarinė kontrolė".

Balandžio 19 d. 14 val. VMVT Širvintų VMVT (Vilniaus g. 38, Širvintos) vyks mokymai medžioklės vadovams, medžiotojams tema „Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimai, Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Širvintų rajone, prevencija, paukščių gripo reikalavimai pavasarinės migracijos metu, lėtinė elnių išsekimo liga, pasiutligės ir kitų užkrečiamųjų ligų praktinis biologinio saugumo reikalavimų laikymasis“.

Balandžio 20 d. 10 val. VMVT Pagėgių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Zenonas Komskis ir vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Saulius Tarasauskas dalyvaus medžiotojų klubo "Rambynas" susirinkime kur pristatys 2019 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos mėginių ėmimo planą, veterinarinės kontrolės reikalavimus medžioklės metu, AKM ir paukščių gripo situaciją ir aktualijas Lietuvoje ir užsienyje.

 

Atnaujinta:
2019-04-16
Atgal