Savaitės renginiai 2019 04 08 – 2019 04 14

VMVT

Balandžio 8-13 d. VMVT Skubios veiklos skyriaus vedėjas Marius Masiulis vyksta į Pekiną (Kinija) dalyvauti Europos Komisijos BTSF organizuojamame regioniniame seminare dėl afrikinio kiaulių maro.

Balandžio 8-12 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė Karolina Vitytė vyksta į Helsinkį (Suomija), dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Įmonėms taikomi lankstumo reikalavimai“.

Balandžio 11 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėja Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto (Gyvūnų sveikata ir gerovė; Kontrolės ir importo sąlygų skyriaus) darbo grupės posėdyje.

Balandžio 12 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus patarėja Kristina Stakytė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos ekspertų darbo grupėje, skirtoje aptarti akvakultūros gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolę reglamentuojančio reglamento projektą pagal Reglamentą (ES) 2016/429.
 

Pavaldžios įstaigos

Balandžio 9 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktorius dr. Gediminas Pridotkas, Teisės ir personalo skyriaus vedėja Jurgita Pirantaitė, Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus vedėjas dr. Eugenijus Jacevičius ir Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja Indrė Stoškuvienė dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos organizuojamuose mokymuose „Korupcijos prevencijos būdai, priemonės, kontrolė ir atsakomybė“ (Siesikų g. 15 D, Vilnius).

Balandžio 9–11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Baranauskienė vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti 21-ajame Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) Keitimosi kylančiomis rizikomis tinklo narių susitikime.

Balandžio 9–12 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyriaus vedėja Jovita Petruškevičienė vyksta į Paryžių (Prancūzija) dalyvauti 13-ajame Europos Sąjungos referentinės laboratorijos (EURL) darbo grupės susitikime dėl Listeria monocytogenes.

Balandžio 11 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Informacijos ir duomenų analizės (toliau – IDA) skyriaus patarėja Alina Kirkliauskienė ir IDA skyriaus inžinierius Kęstutis Pockevičius dalyvaus seminare „Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms ir organizacijoms. Reikalavimų įgyvendinimas praktikoje“ (Totorių g. 23, Vilnius).  

Teritorinės VMVT

Balandžio 8 d. 10 val. VMVT Rokiškio VMVT (Palūšnių k., Rokiškio r.) kviečia į mokymus ūkinių gyvūnų laikytojus, tema „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančios problemos ir rekomendacijos jų sprendimams. Ūkinių gyvūnų ženklinimas ir identifikavimas“.

Balandžio 8 d. VMVT Telšių VMVT susitinka su Telšių rajono Nevarėnų (10 val.) ir Tryškių (13 val.) seniūnijų kiaulių laikytojais aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimus.

Balandžio 8 d. 11 val. VMVT Pagėgių VMVT (Geležinkelio g. 11A, Pagėgių m.) organizuoja pasitarimą su privačiais veterinarijos gydytojais. Temos: Priverstinis gyvulių skerdimas, transportavimo reikalavimai, 2019 m. užkrečiamųjų ligų stebėsenos mėginių ėmimo planas, biologinio saugumo reikalavimai kiaulių laikymo ūkiuose, AKM ir paukščių gripo situacija Lietuvoje, aktualūs gyvūnų gerovės klausimai.

Balandžio 8 d. 14 val. VMVT Utenos VMVT salėje (Aušros g. 84, Utena) tarnybos specialistai organizuoja pasitarimą su pieno supirkimą atliekančiais įmonės UAB „Šalva“ atsakingais specialistais. Pasitarimo metu bus aptariami pieno supirkimo klausimai.

Balandžio 9 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas Palentinio seniūnijoje ūkininkams praves mokymus „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančių problemos ir rekomendacijos jų sprendimui, AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt. praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas, racionalus antibiotikų naudojimas.

Balandžio 9 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja pasitarimą su seniūnijų žemės ūkio specialistais ir privačiais veterinarijos gydytojais dėl AKM biologinio saugumo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvūnų ženklinimo-registravimo, priverstinio skerdimo ir kt. aktualiais klausimais.

Balandžio 9 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT organizuoja susitikimą su Gruzdžių seniūnijos gyvulių laikytojais (seniūnijos salėje) tema „Gyvūnų ligos ir biologinė sauga (AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt., praktinis biologinės saugos priemonių taikymas)“.

Balandžio 9 d. VMVT Telšių VMVT susitinka su Telšių rajono Degaičių (10 val.) ir Gadūnavo (13 val.) seniūnijų kiaulių laikytojais aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Telšių rajone, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimus.

Balandžio 9 d. 12 val. VMVT Ignalinos VMVT vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Galina Januškevičienė skaitys pranešimą AB "Rokiškio sūris" Utenos paruošų skyriaus pieno supirkėjų mokymuose, kurie vyks Pramonės g. 8, Utena.

Balandžio 9 d. 13 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas Kaltinėnų seniūnijoje ūkininkams praves mokymus „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančių problemos ir rekomendacijos jų sprendimui, AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt., praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas, racionalus antibiotikų naudojimas.

Balandžio 9 d. 15 val. VMVT Biržų VMVT (Veterinarijos g. 1, Biržų k., Biržų r. sav.) organizuoja mokymus gyvūnų vežėjams ir vežamų gyvūnų prižiūrėtojmas tema "Gyvūnų gerovės reikalavimai transportuojant gyvūnus".

Balandžio 9-10 d. VMVT Zarasų VMVT, bendradarbiaujant su Zarasų rajono savivaldybės kaimo plėtros skyriaus specialistais, organizuoja mokymus su gyvulių laikytojais tema „Biologinės saugos nuo pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų taikymas, antimikrobinių medžiagų naudojimo mažinimo ūkiniams gyvūnams ir kitos veterinarinės aktualijos“, balandžio 9 d. 10 val. Imbrado seniūnijos salėje ir 12 val. Antazavės seniūnijos salėje; balandžio 10 d. 10 val. Dusetų seniūnijos salėje ir 12 val. Antalieptės seniūnijos salėje.

Balandžio 10 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT viršininkas-valstyinis veterinarijos inspektorius A. Teišerskis dalyvaus susitikime su Šiaulių AVMI (Vilniaus g. 265, 208 kab.). Susitikimo metu numatoma kalbėti apie mėsos sektoriaus priežiūrą (kas buvo, yra ir ką ateityje galime daryti kitaip).

Balandžio 10 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas Laukuvos seniūnijoje ūkininkams praves mokymus „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančių problemos ir rekomendacijos jų sprendimui, AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt., praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas, racionalus antibiotikų naudojimas.

Balandžio 10 d. VMVT Telšių VMVT susitinka su Telšių r. Varnių (10 val.) ir Žarėnų (13 val.) seniūnijų kiaulių laikytojais aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Telšių rajone, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimus.

Balandžio 10 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT (Ramučių g. 14, Šilutė) organizuoja pasitarimą-mokymus Šilutės rajono medžiotojų klubų vadovams ir medžiotojams tema "AKM situacija šalyje ir rajone, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas medžioklėje ir nuolatinės pažymos išdavimo tvarka apie aikštelės, dorojimo patalpos bei atliekų duobės tinkamumą ir kiti aktualūs klausimai".

Balandžio 9 d. 12 val. AB „Rokiškio sūris“ patalpose (Pramonės g. 8, Utena) VMVT Utenos VMVT specialistai organizuoja mokymus AB „Rokiškio sūris“ Utenos paruošų skyriaus pieno supirkėjams tema „Pieno supirkimo reikalavimai“.

Balandžio 10 d. 13 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas Žadeikių seniūnijoje ūkininkams praves mokymus „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančių problemos ir rekomendacijos jų sprendimui, AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt., praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas, racionalus antibiotikų naudojimas.

Balandžio 10 d. 13 val. VMVT Marijampolės VMVT kartu su UAB "VR Trading" organizuoja mokymus tema "Pasiruoškime valstybinei maisto kontrolei/tikrinimui šiandien, rytoj bus „ramu“! Aktualijos, problemos, naujausia informacija susijusi su maisto higiena, sauga ir teisės aktais. Maisto gaminimas pardavimui namų virtuvėje, pagaminto maisto tiekimo reikalavimai švenčių ar renginių metu, prekybos reikalavimai internetinėje erdvėje. Mokymai vyks Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biure, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė.

Balandžio 10 d. 14 val. VMVT Telšių VMVT organizuoja mokymus (adresu Luokės g. 99, Paežerės k., Viešvėnų sen., Telšių r. sav.) Telšių apskrities skerdyklų (G. Šilinsko IĮ, UAB „Revijoma“, ūkininko K. Baginsko, UAB „Ridema“, UAB „Eigirdžių agrofirma“) savininkams arba jų įgaliotais asmenimis, ir atsakingiems už vadybą asmenims, gyvulių vežėjams ir vežamų gyvūnų prižiūrėtojams, tema „Gyvūnų gerovės reikalavimų laikymasis transportuojant, iškraunant ir skerdžiant ir žudant gyvulius skerdyklose. Gyvūnų priverstinis skerdimas“.

Balandžio 10 d. 14 val. VMVT Kelmės VMVT organizuoja pasitarimą-konsultaciją Kelmės r. sav. seniūnijų atsakingiems asmenims tema "Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo reikalavimai", kurie vyks Kelmės miesto seniūnijoje, Tarybos narių salėje, adresu Žemaitės g. 23, Kelmė.

Balandžio 11 d. VMVT Kalvarijos VMVT, bendradarbiaujant su Kalvarijos savivaldybės žemės ūkio skyriaus specialistais, organizuoja susitikimus kiaulių laikytojams, aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją, biologinio saugumo taikymo reikalavimus, 10 val. Akmenynų seniūnijoje, Akmenynų bendruomenės namų salėje ir 14 val. Sangrūdos seniūnijoje, Sangrūdos laisvalaikio salėje.

Balandžio 11 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT irganizuoja susitikimą su Šakynos seniūnijos gyvulių laikytojais  (kultūros namų salėje) tema „Gyvūnų ligos ir biologinė sauga (AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt., praktinis biologinės saugos priemonių taikymas)“.

Balandžio 11 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas Traksėdžio seniūnijoje ūkininkams praves mokymus „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančių problemos ir rekomendacijos jų sprendimui, AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt., praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas, racionalus antibiotikų naudojimas.

Balandžio 11 d. 10 val. Sudeikių seniūnijos salėje VMVT Utenos VMVT pareigūnai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Sudeikių seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus pateikiama informacija apie užkrečiamųjų gyvūnų ligų (AKM, Paukščių gripas, Gumbelinė liga, Lėtinė elnių išsekimo liga, Snukio-nagų liga) situaciją Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse, apie biologinio saugumo priemones ir jų įgyvendinimą ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Taip pat bus kalbama apie dažniausiai ūkiuose pasitaikančias gyvūnų gerovės problemas, apie racionalų antibiotikų naudojimą, bus aptariami mažais kiekiais vietinei rinkai gaminamų ir tiekiamų produktų reikalavimai.

Balandžio 11 d. 10 val. VMVT Druskininkų VMVT organizuoja mokymus kiaulių laikytojams ir Druskininkų VMVT įgaliotąjam veterinarijos gydytojui. Mokymų temos: Biosauga kiaulių ūkiuose. Valstybės pagalba kiaulių laikytojams. Reikalavimai suaugusių galvijų vežimui skersti skerdykloje, netinkamų vežti ūkinių gyvūnų  skerdimo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje galimybės. Mokymai vyks Leipalingio seniūnijoje, adresu Alėjos g. 30, 67279 Leipalingis, Druskininkų sav.

Balandžio 11 d. 11 val. VMVT Šilutės VMVT organizuoja pasitarimą-mokymus ūkininkams ir gyvulių laikytojams tema "Gyvūnų ligos ir biologinė sauga (AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt.), biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, antimikrobinio rezistentiškumo ir kitais aktualiais klausimais". Mokymai vyks Turgaus a. 1, Katyčių mstl., Šilutės r.

Balandžio 11 d. VMVT Telšių VMVT susitinka su Telšių rajono Ryškėnų (10 val.) ir Viešvėnų (13 val.) seniūnijų kiaulių laikytojais aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Telšių rajone, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimus.

Balandžio 11 d. 13 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas Kvėdarnos seniūnijoje ūkininkams praves mokymus „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančių problemos ir rekomendacijos jų sprendimui, AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt., praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas, racionalus antibiotikų naudojimas.

Balandžio 11 d. 14 val. VMVT Radviliškio VMVT (Gedimino g. 63 A, Radviliškis) vyks mokymai ūkinių gyvūnų laikytojams registravimo ir ženklinimo klausimais. Bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai.

Balandžio 11 d. 15 val. VMVT Jonavos VMVT (Kosmonautų g. 15, Jonava) organizuojami mokymai privatiems veterinarijos gydytojams, ūkininkams ir gyvulių vežėjams, tema “Gyvūnų priverstinio skerdimo reikalavimai. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir biosaugos reikalavimai galvijų ūkiuose“.

Balandžio 11 d. 16 val. VMVT Molėtų VMVT (Inturkės g. 53, Molėtai) organizuoja mokymus rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovams tema „Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų valstybinė veterinarinė kontrolė, AKM stebėsenos ir kontrolės įgyvendinimas”, bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija ir kiti aktualūs klausimai. Į mokymus pakviesti Molėtų rajono aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas.

Balandžio 11 d. 16 val. VMVT Joniškio VMVT vyr. vet. gyd. inspektorius Edmundas Jakas organizuoja pasitarimą su rajono medžiotojų būrelių ir klubų vadovais tema „Veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimų valstybinė veterinarinė kontrolė, AKM stebėsenos ir kontrolės įgyvendinimas”. Pasitarimas vyks adresu Turgaus g. 2, Joniškis.

Balandžio 11 d. 17 val. VMVT Plungės VMVT organizuoja pasitarimą (J. Biliūno g. 1, Plungė) su Plungės rajono medžioklės plotų naudotojų vadovais. Bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, supažindinti su veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimais, aptartas jų įgyvendinimas, kiti aktualūs klausimai. Į pasitarimą pakviesti Telšių aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai.

Balandžio 11 d. 17 val. Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijos patalpose (Smėlynės g. 2a, Panevėžys) vyks besiruošiančių tapti medžiotojais mokymai. Mokymų tema "Veterinariniai- sanitariniai reikalavimai apdorojant sumedžiotus gyvūnus. Dažniausiai pasitaikančios gyvūnų ir paukščių užkrečiamosios ligos, jų simptomatika ir medžiotojų veiksmai jas įtarus". Mokymus ves VMVT Panevėžio VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Egidijus Zaskevičius.

Balandžio 11 d. 17 val. VMVT Ukmergės VMVT viršininkas, vyriausieji veterinarijos gydytojai- inspektoriai dalyvaus Ukmergės rajono MŽD (Gruodžio 17-ios gatvė 34, Ukmergė) pasitarime ir supažindins medžiotojus su  AKM, PG, LEIL, pasiutlige, veterinarinės priežiūros medžioklėje reikalavimais, jų įgyvendinimo kontrole; nuolatinės pažymos apie aikštelės, dorojimo patalpos bei atliekų duobės tinkamumo išdavimo tvarka; gyvūnų užkrečiamųjų ligų 2019 m. stebėsenos planu ir jo įgyvendinimu“.

Balandžio 12 d. 8.30 val. VMVT Kretingos VMVT specialistai Kretingos rajono Salantų gimnazijoje praves pamoką 5-8 klasių moksleiviams tema „Gyvūnai – mūsų draugai“ ir pamoką 9-12 klasių moksleiviams tema „Tausojantis geriamojo vandens ir maisto vartojimas“.

Balandžio 12 d. VMVT Telšių VMVT susitinka su Telšių rajono Upynos (10 val.) ir Luokės (13 val.) seniūnijų kiaulių laikytojais aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją Telšių rajone, biologinio saugumo priemonių taikymo reikalavimus.

Balandžio 12 d. 10 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas Tenenių seniūnijoje ūkininkams praves mokymus „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančių problemos ir rekomendacijos jų sprendimui, AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt., praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas, racionalus antibiotikų naudojimas.

Balandžio 12 d. 10 val. VMVT Klaipėdos VMVT kviečia ūkininkus ir gyvulių laikytojus į mokymus dėl biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose, ūkinių gyvulių ir gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo, antimikrobinio rezistentiškumo ir kitų aktualių klausimų. Mokymai vyks Endriejavo seniūnijoje, adresu Mokyklos g. 3, Endriejavas, Klaipėdos rajonas.

Balandžio 12 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT salėje vyks mokymai privatiems veterinarijos gydytojams ir žemės ūkio bendrovių atsakingiems asmenims tema „Priverstinio skerdimo reikalavimai".

Balandžio 12 d. VMVT Kalvarijos VMVT, bendradarbiaujant su Kalvarijos savivaldybės žemės ūkio skyriaus specialistais, organizuoja susitikimus kiaulių laikytojams, aptarti afrikinio kiaulių maro situaciją, biologinio saugumo taikymo reikalavimus, 10 val. Liubavo seniūnijoje, Liubavo seniūnijos pastate ir 14 val. Kalvarijos seniūnijoje, Kalvarijos administracijos salėje.

Balandžio 12 d. 11 val. Utenos savivaldybės didžiojoje salėje (Utenio a. 4, Utena; III aukštas) VMVT Utenos VMVT pareigūnai dalyvaus susitikime su Utenos rajono savivaldybės Utenos seniūnijos gyventojais ir ūkininkais. Susitikimų metu bus pateikiama informacija apie užkrečiamųjų gyvūnų ligų (AKM, Paukščių gripas, Gumbelinė liga, Lėtinė elnių išsekimo liga, Snukio-nagų liga) situaciją Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse, apie biologinio saugumo priemones ir jų įgyvendinimą ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Taip pat bus kalbama apie dažniausiai ūkiuose pasitaikančias gyvūnų gerovės problemas, apie racionalų antibiotikų naudojimą, bus aptariami mažais kiekiais vietinei rinkai gaminamų ir tiekiamų produktų reikalavimai.

Balandžio 12 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT vyriausioji specialistė-maisto produktų inspektorė Diana Mažrimienė Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje (Liepų g. 9, Aleksandrija) organizuoja pamoką 1-9 klasių moksleiviams ir mokytojams tema „Maisto produktų kelias, maisto švaistymas“.

Balandžio 12 d. 13 val. VMVT Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Egidijus Jakštas Pajūrio seniūnijoje ūkininkams praves mokymus „Ūkinių gyvūnų laikymo vietose dažniausiai pasitaikančių problemos ir rekomendacijos jų sprendimui, AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt., praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas, racionalus antibiotikų naudojimas.

Balandžio 12 d. 14 val. Skirsnemunės k., J. Baltrušaičio pagridinės mokyklos salėje VMVT Jurbarko VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Algirdas Pocius organizuoja mokymus kiaulių laikytojams, tema "AKM situacija Lietuvoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose, paukščių gripo situacija, gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimas,  racionalus antibiotikų naudojimas".

Balandžio 13 d. 10 val. VMVT Švenčionių VMVT su Švenčionių bitininkų draugija organizuoja seminarą bitininkams "Dėl bitynų, bitininkystės produktų ir užkrečiamųjų ligų kontrolės“. Seminaras vyks VMVT Švenčionių VMVT  patalpose, Kelininkų g. 4, Švenčionys.

Balandžio 13 d. 10 val. VMVT Kupiškio VMVT vyr. vet. gyd. inspektorė Vida Kaupienė dalyvaus Kupiškio bitininkų draugijos organizuotame susirinkime. Numatoma kalbėti apie bičių užkrečiamas ligas, suplanuotus mėginių paėmimus, bičių deklaravimą.

Balandžio 13 d. 10.30 val. VMVT Jurbarko VMVT organizuoja pasitarimą-mokymus "Dubysos" būrelio medžiotojams, tema "Afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje, Jurbarko rajono savivaldybėje, stebėsena ir kontrolės reikalavimų įgyvendinimas, mėginių ėmimas ir lėtinė elnių išsekimo liga". Pasitarimas-mokymai vyks adresu: Jurbarko r., Seredžiaus sen., Armeniškių k., Armenos g. 52.

 

Atnaujinta:
2019-04-11
Atgal