Savaitės renginiai 2019 03 18 – 2019 03 24

VMVT

Kovo 18-19 d. VMVT Tarptautinių klausimų skyriaus patarėja Rima Živatkauskaitė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Sąjungos Tarybos Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdyje.

Kovo 18–21 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Snieguolė Trumpickaitė Dzekčiorienė vyksta į Amsterdamą (Nyderlandų karalystė) dalyvauti Europos vaistų agentūros Veterinarinių vaistų komiteto (CVMP) susitikime.

Kovo 18-22 d. VMVT Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Donatas Šimkus vyksta į Zagrebą ir Liublianą (Kroatija ir Slovėnija), dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė, likvidavimas ir šalutiniai gyvūniniai produktai“.

Kovo 21-22 d. VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja-valstybinė veterinarijos inspektorė Inara Zarienė vyksta į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto posėdyje.
 

Pavaldžios įstaigos

Kovo 17 – 18 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Cheminių tyrimų skyriaus patarėja Inesa Savickaitė vyksta į Briuselį (Belgija) dalyvauti ekspertų darbo grupės susitikime dėl vandens kontrolės paukštienoje.

Kovo 18 – 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Patologinių anatominių ir histologinių tyrimų skyriaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas Jonas Mingaila ir vyriausiasis specialistas Deividas Kalinauskas vyksta į Rygą (Latvija) dalyvauti Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos instituto „BIOR“ organizuojamuose užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų imunohistocheminio tyrimo praktiniuose mokymuose.

Kovo 18 d. – 21 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Informacijos ir duomenų analizės skyriaus vedėja Agnietė Grušauskienė, Cheminių tyrimų skyriaus patarėja dr. Rasa Godliauskienė ir Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus patarėjas Rimvydas Falkauskas vyksta į Parmą (Italija) dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) organizuojamame 1-ajame Cheminių medžiagų monitoringo duomenų rinkimo tinklo susitikime.

Kovo 19 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Bakteriologinių tyrimų skyriaus vedėja Česlova Butrimaitė-Ambrozevičienė ir vyriausioji specialistė Aistė Barzdelytė dalyvaus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos organizuojamame pasitarime su Paukštininkystės asociacijos atstovais, kuriame Česlova Butrimaitė-Ambrozevičienė skaitys pranešimą „Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms kitimo analizė“.

Kovo 21 d. 10 val. Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute vyks Vadovybės vertinamosios analizės posėdis, kurio metu bus pristatyta 2018 m. kokybės valdymo veiklos ataskaita. Susirinkime dalyvaus skyrių vedėjai ir skyrių kokybės vadybininkai.

Kovo 22 d. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Veterinarijos rizikos vertinimo skyriaus patarėjas Rimvydas Falkauskas dalyvaus UAB „Dimela Lietuva“ organizuojamame seminare „Mitybos reikšmė galvijų sveikatos kokybei“ (Pakrantės g. 4 Vareikonių k. Kauno raj.).
 

Teritorinės VMVT

Kovo 18-22 d. VMVT Malkų įlankos pasienio veterinarijos posto vedėjas Mindaugas Kašinskas vyksta į Antverpeną (Belgijos Karalystė), dalyvauti Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato pagal programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“ organizuojamuose mokymuose „Veterinarinė ir maisto importo kontrolė pasienio veterinarijos postuose (gyvūninės kilmės maisto produktai ir produktų sudėtis)“.

Kovo 18 d. 10 val. VMVT Kelmės VMVT ūkininko R. Lapinsko paukštininkystės ūkio (Verpenos k., Kelmės apyl. sen.) darbuotojams organizuoja mokymus tema "Paukščių gripo situacija Lietuvoje. Biologinio saugumo priemonių reikalavimai paukštininkystės ūkiuose".

Kovo 18 d. 10 val. VMVT Mažeikių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius, atliekantis VMVT Akmenės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus funkcijas Vaidotas Sungaila dalyvaus Akmenės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.

Kovo 18 d. 11 val. VMVT Alytaus VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Romas Černius dalyvaus Alytaus rajono savivaldybės organizuojamame ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Pulko g. 21, Alytus.

Kovo 18 d. 14 val. LR Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje patalpose (Respublikos g. 62, Panevėžys) vyks seminaras - diskusija tema "Verslo atstovų požiūris į bendradarbiavimą su vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros institucijomis“. Dalyvauja VMVT Panevėžio VMVT patarėja Jūratė Vaitiekūnienė.

Kovo 18 d. 15 val. VMVT Jurbarko VMVT specialistai organizuoja pasitarimą su Viešvilės seniūnijos, 17 val. su Smalininkų seniūnijos gyvulių augintojais tema "Afrikinio kiaulių maro situacija rajone, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose. Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, gyvūnų gerovės, superkamo žaliavinio pieno kokybės reikalavimų vykdymas. Supažindinimas su antimikrobinių medžiagų atsparumo stebėsenos programa".

Kovo 19 d. 9.30 val. ir 11.00 val. VMVT Plungės VMVT inspektoriai organizuoja susitikimus (vyks Plungės r. Kulių ir Nausodžio seniūnijų patalpose) su kiaulių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei siūlomos valstybės paramos kiaulių laikytojams.

Kovo 19 d. 10 val. VMVT Pasvalio VMVT organizuoja susitikimą su Pasvalio sav. Vaškų seniūnijos kiaulių laikytojais. Bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas, deklaravimas ir ženklinimas, gyvūnų judėjimas kiaulių ūkiuose, paukščių gripo situacija, stebėsena ir kontrolė. Renginys vyks Vaškų seniūnijos salėje.

Kovo 19 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT inspektoriai organizuoja susitikimą-mokymus kiaulių laikytojams, kurie vyks adresu Pramonės g. 3, Lazdijai. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei siūlomos valstybės paramos kiaulių laikytojams.

Kovo 19 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT specialistai Šiaulių rajono savivaldybėje susitinka su Šiaulių raj. gyvūnų globa besirūpinančiais subjektais bei savivaldybės pareigūnais dėl gyvūnų gerovės reikalavimų.

Kovo 19 d. 14 val. VMVT Molėtų VMVT organizuoja mokymus su UAB "Ad Infinitum" viešojo maitinimo įmonių atsakingiems darbuotojams tema "Geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms, 2018 m. redakcija". Mokymai vyks VMVT Molėtų VMVT salėje (Inturkės g. 53, Molėtai).

Kovo 19 d. 15 val. VMVT Jurbarko VMVT specialistai organizuoja pasitarimą su Juodaičių seniūnijos gyvulių augintojais tema "Afrikinio kiaulių maro situacija rajone, biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimas kiaulių laikymo vietose. Ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo, gyvūnų gerovės, superkamo žaliavinio pieno kokybės reikalavimų vykdymas. Supažindinimas su antimikrobinių medžiagų atsparumo stebėsenos programa". Renginys vyks Juodaičių seniūnijos salėje (Liepų g. 1, Juodaičių k., Juodaičių sen., Jurbarko r.).

Kovo 20 d. VMVT Širvintų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Leonardas Šmaukšta ir vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Audronė Buožytė praves 2 valandų mokymus ūkininkams tema „Mažais kiekiais vietinei rinkai gaminami ir tiekiami produktai, gyvūnų gerovės problemos ūkinių gyvūnų laikymo vietose“. Mokymai vyks Žibėnų k., Janiūnų sen., Širvintų r., ūkininkės Kasės Jankun pieno produktų perdirbimo ceche.

Kovo 20 d. 10 val. VMVT Biržų VMVT Pačeriaukštės seniūnijos salėje (Pačeriaukštė, Biržų r. sav.) organizuoja susitikimą su ūkinių gyvūnų laikytojais tema "Gyvūnų ligos ir biologinė sauga (AKM, Paukščių gripas, pasiutligė ir kt., praktinis biologinės saugos priemonių taikymas)".

Kovo 20 d. 10 val. VMVT Elektrėnų VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Albertas Amšiejus dalyvaus Elektrėnų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Elektrėnų savivaldybės tarybos salėje, Rungos g. 5, Elektrėnai.

Kovo 20 d. 10 val. VMVT Lazdijų VMVT (Pramonės g. 3, Lazdijai) organizuoja mokymus ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Kovo 20 d. 10 val. Kražių seniūnijos salėje (M. Valančiaus g. 59, Kražių mstl., Kražių sen.) VMVT Kelmės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Vileikis, kartu su Kelmės rajono savivaldybės administracijos atstovais, organizuoja mokymus Kražių seniūnijos kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Kelmės rajono savivaldybėje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 20 d. 11 val. VMVT Utenos VMVT specialistai UAB „Antalgės paukštynas“, adresu Tuopų g. 38, Antalgės k., Leliūnų sen., Utenos r. sav., UAB „Antalgės paukštynas“ darbuotojams organizuoja mokymus tema „Biologinio saugumo priemonių reikalavimai paukštininkystės ūkiams“.

Kovo 20 d. 11 val. VMVT Radviliškio VMVT organizuoja susitikimą su Baisogalos seniūnijos  kiaulių laikytojais, 13 val. su Skėmių seniūnijos kiaulių laikytojais. Bus aptariama biologinio saugumo reikalavimai ir siūloma Valstybės parama kiaulių laikytojams.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Palangos Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba organizuoja paskaitas-ekskursijas „Vanduo – tai gyvybė. Vandens kelias iki vartotojo, kokybės kontrolė“, skirtas Pasaulinei vandens dienai paminėti:
Kovo 20 d.  12 val. - Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos mokiniams;
Kovo 21 d.  15 val. - Palangos Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams.
Paskaitos-ekskursijos vyks UAB „Palangos vandenys“ (Austėjos g. 36, Palanga).

Kovo 20 d. 13 val. VMVT Skuodo VMVT (Algirdo g. 15, Skuodas) organizuoja mokymus  ūkinių gyvūnų laikytojams tema „Ūkinių gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

Kovo 20 d. 13 val. VMVT Utenos VMVT specialistai dalyvaus Utenos regiono vietos veiklos grupės organizuotame informaciniame renginyje su Utenos rajono smulkaus ir vidutinio verslo bei nepelno sektoriaus atstovais, adresu Taikos g. 6, Utena, kuriame renginio dalyvius supažindins su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais maisto gamintojams mažais kiekiais ir jų produkcijos tiekimu į rinką bei šių reikalavimų įgyvendinimu praktikoje.

Kovo 20 d. 15 val. VMVT Druskininkų VMVT l.e.p. viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Rasa Jakelytė dalyvaus Druskininkų savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuris vyks Druskininkų savivaldybėje, adresu Vilniaus al. 18, Druskininkai. Posėdžio metu bus aptarta AKM situacija Lietuvoje ir Druskininkų savivaldybėje.

Kovo 21 d. 9 val. VMVT Elektrėnų VMVT (Taikos g. 6, Elektrėnai) ir VšĮ Mokslinės paslaugos kviečia ūkininkus ir ūkio darbuotojus į mokymus tema „Veislinių telyčių auginimas pienininkystės ūkyje“.

Kovo 21 d. 9.30 val. VMVT Plungės VMVT inspektoriai organizuoja susitikimą (vyks Plungės r. Stalgėnų seniūnijos patalpose) su kiaulių laikytojais. Bus aptariami biologinio saugumo priemonių įgyvendinimo reikalavimai kiaulių laikymo vietose bei siūlomos valstybės paramos kiaulių laikytojams.

Kovo 21 d. 10 val. Pakražančio kultūros centro salėje (Žalpių g. 22, Grinių k., Pakražančio sen.) VMVT Kelmės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Arūnas Vileikis, kartu su Kelmės rajono savivaldybės administracijos atstovais, organizuoja mokymus Pakražančio seniūnijos kiaulių laikytojams. Jų metu bus aptariama afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvoje ir Kelmės rajono savivaldybėje, biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimo kiaulių laikymo vietose svarba, paukščių gripo situacija Europoje bei Lietuvoje ir kiti aktualūs klausimai.

Kovo 21 d. 10 val. VMVT Šiaulių VMVT Raudėnų seniūnijoje organizuoja susitikimą su ūkinių gyvūnų laikytojais tema „Gyvūnų ligos ir biologinė sauga (AKM, PG, LEIL, pasiutligė ir kt., praktinis biologinės saugos priemonių taikymas)“.

Kovo 21 d. 10 val. VMVT Skuodo VMVT Ylakių seniūnijos salėje (Sedos g. 3, Ylakiai) organizuoja susitikimą su seniūnijos kiaulių laikytojais tema „Afrikinis kiaulių maras ir praktinis biologinės saugos priemonių reikalavimų taikymas“.

Kovo 21 d. 10 val. VMVT Mažeikių VMVT, adresu Viekšnių g. 26, Mažeikiai, organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos planų vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija rajone, Lietuvos Respublikoje ir kaimyninėse šalyse, biologinio saugumo priemonių reikalavimai, kiti aktualūs darbo klausimai.

Kovo 21 d. 11 val. VMVT Klaipėdos VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža dalyvaus Klaipėdos rajono ūkininkų sąjungos organizuojamame Klaipėdos rajono ūkininkų sąjungos visuotiniame ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime. Susirinkimas vyks J. Lankučio bibliotekoje (Klaipėdos g. 15, Gargždai).

Kovo 21 d. 11 val. VMVT Prienų VMVT organizuojami kursai „Ūkinių gyvūnų ženklinimas“. Kursai vyks VMVT Prienų VMVT salėje, Paupio g. 3, Prienai.

Kovo 21 d. 11 val. VMVT Lazdijų VMVT (Pramonės g. 3, Lazdijai) organizuojamas pasitarimas su privačiais rajono veterinarijos gydytojais. Jo metu bus aptarti: gyvūnų užkrečiamųjų ligų  kontrolės stebėsenos planų vykdymas, afrikinio kiaulių maro situacija Lietuvos Respublikoje ir kaimyninėse šalyse, biologinio saugumo priemonių reikalavimai, kiti aktualūs darbo klausimai.

Kovo 21 d. 13.15 val. adresu Parko g. 14, Visaginas, VMVT Visagino VMVT viršininkė-valstybinė veterinarijos inspektorė Birutė Gabrilienė  dalyvaus Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje, kuriame bus svarstomas klausimas dėl savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas vertinimo.

Kovo 22 d. 9 val. Pasaulinei vandens dienai paminėti VMVT Plungės VMVT patalpose (J. Biliūno g. 1, Plungė) organizuojamas pasitarimas su UAB „Plungės vandenys“ atsakingais asmenimis dėl geriamojo vandens kokybės Plungės rajone.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Ignalinos VMVT (Turistų g. 28, Ignalina) organizuoja mokymus gyvulių laikytojams, norintiems ženklinti gyvulius savame ūkyje.

Kovo 22 d. 10 val. VMVT Kretingos VMVT organizuoja pasitarimą Kretingos rajono savivaldybėje (Savanorių g. 29A, Kretinga) skirtą Pasaulinei vandens dienai paminėti. Pasitarimo tema „Geriamojo vandens tiekimo, saugos ir kokybės reikalavimai bei 2018 metų kontrolės rezultatai Kretingos rajone“.

Kovo 22 d. 14 val. VMVT Anykščių VMVT (Žvejų g. 76, Anykščiai) organizuoja pasitarimą su Anykščių rajono medžiotojų  ir žvejų draugijos pirmininku, Anykščių  aplinkos apsaugos inspekcijos darbuotojais, rajono medžiotojų klubų/būrelių atstovais. Jo metu bus aptarta afrikinio kiaulių maro situacija, biologinio saugumo priemonių reikalavimai sumedžiotų gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelėse, teisės aktų pakeitimai, paukščių gripo situacija ir kiti  klausimai.

Kovo 22 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius Rinaldas Bašinskas Marijampolės "Saulės" pradinėje mokykloje praves pamoką moksleiviams "Gyvūnų augintinių laikymas".

Kovo 22 d. 14.30 val. VMVT Mažeikių VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Vaidotas Sungaila dalyvaus susitikime su žemės ūkio ministru Giedriumi Surpliu Akmenės rajono savivaldybėje.

 

Atnaujinta:
2019-03-20
Atgal