Pradedamas grūdų mėginių atrinkimas pesticidų liekanoms nustatyti, vykdant NMA pareiškėjų patikras

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) specialistai pradeda Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) pareiškėjų patikrą. Sulaukus informacijos iš grūdų supirkėjų, kad superkant grūdus randama beicuotų sėklų bei siekiant išsiaiškinti, ar tikslingai yra naudojamos augalų apsaugos priemonės, patikrų metu vietoje bus atrenkami ir mėginiai tyrimams. Sustiprinta kontrolė vykdoma atsižvelgus ir į strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, kuria siekiama sumažinti žemės ūkyje naudojamų pesticidų kiekį ir jų keliamą riziką žmonių sveikatai, pasirenkant tvarias alternatyvas.

Beicavimas

Beicavimas arba dar kitaip sėklų dezinfekavimas prieš sėją ankstyvuose augimo tarpsniuose apsaugo augalų sėklas nuo grybinių ligų, tačiau labai svarbu beicuotas sėklas laikyti atskirai nuo grūdų, kurie bus naudojami žmonių maistui ar pašarams.

Nesilaikant instrukcijų ir netyčia įkvėpus, prarijus ar patekus per odą tam tikram kiekiui tokių augalų apsaugos produktų, jie gali sukelti galvos skausmą, pykinimą, vėmimą, sąmonės, judesių koordinacijos ar net kvėpavimo sistemos sutrikimų. Todėl visuose beicavimo etapuose būtina naudoti apsaugos priemones.

Patikros

VMVT specialistai patikrų metu tikrins, ar laukai, kuriuose auginami vaisiai ir daržovės bei vanduo, skirtas pirminių produktų tvarkymui, yra apsaugotas nuo taršos, ar tinkamai laikomi augalų apsaugos produktai (AAP) ir teisingai vedama jų apskaita. AAP draudžiama laikyti vienoje patalpoje kartu su šviežiais vaisiais ir daržovėmis bei gamybai (plovimui ir pan.) naudojamu vandeniu, turi būti saugomi rakinamuose ir įspėjamaisiais pavojingumo ženklais paženklintose patalpose.

Augalinius produktus gaminantys ar jų derlius nuiminėjantys maisto tvarkymo subjektai ypač turi saugoti įrašus, susijusius su augalų apsaugos priemonių ir biocidų panaudojimu, fiksuoti atvejus apie kenkėjus ar ligas, galinčias turėti įtakos augalinės kilmės produktų saugumui bei turėti įrašus apie augalų mėginių ar kitų mėginių tyrimų rezultatus, kurie yra svarbūs žmonių sveikatai. Naudoti galima tik tuos augalų apsaugos produktus, kurie yra registruoti Lietuvoje. Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašus ir etiketes galima rasti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (VATŽŪM) internetinėje svetainėje http://www.vatzum.lt/.

Patikrų metu taip pat bus vertinama, ar patalpose, įrengimuose, talpyklose, dėžėse bei transporto priemonėse užtikrinama švara. Jei transportuojama ne su savo transporto priemone, reikia pasirūpinti, kad vežėjas turėtų VMVT leidimą ir užtikrintų saugų maistinių ar pašarinių grūdų transportavimą švaria transporto priemone.

Ūkyje taip pat labai svarbu įdiegti produkcijos atsekamumo sistemą, pagal kurią būtų galima visuose pirminės gamybos etapuose  nustatyti konkretų produktą. Turi būti saugomi išsamūs įrašai, svarbiausi duomenys: ūkio ir gamybos vietos identifikaciniai duomenys, produkto rūšis, sodinukų šaltinis, visuose gamybos etapuose naudotos medžiagos, tiekiamų rinkai šviežių vaisių ir (ar) daržovių kiekis, pasodinimo arba derliaus nuėmimo, pakavimo datos bei su transportavimu susiję identifikaciniai duomenys. Ūkyje reikia turėti ir aprašytą veiksmų planą, kaip elgtis tokiu atveju, jei į rinką būtų pateiktas nesaugus produktas. Ūkininkai turi taikyti priemones atsirandančiai taršai kontroliuoti dėl augalų apsaugos priemonių taršos bei sandėliavimo ir atliekų tvarkymo.

Grūdų tiekimas rinkai

VMVT specialistai primena, kad vienas iš svarbiausių grūdų augintojų uždavinių – tiekti saugius ir kokybiškus produktus vartotojams. Produktuose nustačius teršalų kiekius viršijančius didžiausius leistinus kiekius, tokie produktai yra uždraudžiami, stabdomas jų pateikimas į rinką, juos nurodoma susirinkti iš rinkos bei sunaikinti.

Atnaujinta:
2021-05-21
Atgal