Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Gyvūnų apsaugos ir gerovės asociacija

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) ir Gyvūnų apsaugos ir gerovės asociacija (GAGA) šiandien pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl bendrų veiklų, kurios ateityje leis operatyviau ir efektyviau nustatyti nederamo gyvūnų laikymo ir elgesio su jais atvejus, nelegalaus augintinių veisimo veiklą. Plėtoti bendradarbiavimą bus siekiama ir numatant įteisinti nevyriausybinių organizacijų narius visuomeniniais gyvūnų gerovės inspektoriais – tai neabejotinai prisidės gerinant gyvūnų gerovę ir apsaugą šalyje.

Pasak VMVT direktoriaus Dariaus Remeikos, VMVT ir GAGA sieks sukurti ir įgyvendinti efektyvesnes priemones ir sprendimus, būtinus siekiant bendro tikslo – aukštesnių ir aiškesnių gyvūnų gerovės ir jų apsaugos standartų, reikalingų vykdant šios srities priežiūrą ir ją nuolat tobulinant.

„Konstruktyvus darbas su nevyriausybinių gyvūnų gerovės organizacijų atstovais yra viena tų sąlygų, kurios yra būtinos siekiant konkrečių pokyčių gyvūnų gerovės srityje. Abiem pusėms labai svarbus pozityvus ir geranoriškas nusiteikimas veikti bendrai, siekiant to paties tikslo, įsiklausant vieniems į kitus ir ieškant geriausių sprendimų. Gyvūnų gerovės aktyvistų pagalba ir įsitraukimas į VMVT veiklą stebėtojų teisėmis labai svarbus ne tik gaunant savalaikę informaciją apie įtariamus pažeidimus gyvūnų augintinių ir ūkinių gyvūnų laikymo vietose, nelegalaus veisimo atvejus, bet ir vykdant nuoseklią skelbimų apie parduodamus ir dovanojimus gyvūnus stebėseną bei analizę, internetinės socialinės erdvės stebėseną, taip pat organizuojant įvairias švietėjiškas ir konsultavimo veiklas. Prie gyvūnų gerovės prisidėti galime kiekvienas, keičiant nusistovėjusį požiūrį į gyvūną ir jo poreikius. Gyvūnai yra jautrios, jaučiančios, protingos būtybės, todėl juos laikantys asmenys prisiima ir įsipareigojimą tinkamai juos prižiūrėti, skirti deramą dėmesį. Todėl dar prieš įsigyjant gyvūną visuomet reikėtų atsakingai įvertinti, ar bus galimybių juo pasirūpinti“, – susitikime sakė VMVT vadovas D. Remeika.

Vita Žilytė, GAGA direktorė, pabrėžė, jog norint geriau suprasti kylančius iššūkius ir siekti esminių pokyčių gyvūnų gerovės ir apsaugos srityje, pirmiausia būtina susikalbėti skirtingoms tos pačios sistemos pusėms ir dirbti kartu. Tik tuomet bus galima lengviau vystyti konstruktyvų dialogą su visuomene, gyvūnų laikytojais ir ūkio subjektais bei siekti laukiamų pokyčių šioje sferoje.

Pasirašydami šį susitarimą tiek VMVT, tiek ir GAGA atstovai išreiškė viltį, kad jis padės sklandžiau spręsti kylančius iššūkius ir aktualiausias gyvūnų gerovės ir apsaugos problemas. Bendrai sutarta, kad būtina skatinti visuotinį gyvūnų augintinių ženklinimą, palaikant kitas teisėkūros iniciatyvas.

Atnaujinta:
2021-01-26
Atgal