Mokymuose – apie pasirengimą reaguoti ir valdyti galimas branduolines grėsmes

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) rugsėjo 22 d. nuotoliniu būdu organizuoti mokymai regioninių VMVT padalinių inspektoriams ir pareigūnams, dirbantiems šalies savivaldybių ekstremaliųjų situacijų komisijose ir operacijų centruose. Šie mokymai būtini tolimesniam bendradarbiavimui ir tinkamam pasirengimui galimoms branduolinėms ar radiologinėms grėsmėms.

Kviestiniai ekspertai iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Aplinkos ministerijos bei Raciacinės saugos centro mokymų dalyviams pristatė galimus padarinius Baltarusijos atominės elektrinės branduolinės avarijos atveju, supažindino su technologiniais Baltarusijos Respublikos atominės elektrinės aspektais ir galimų tokio pobūdžio avarijų eiga. Taip pat buvo apžvelgtas atliktas radiologinis aplinkos monitoringas ir pristatytas radiologinės taršos vertinimas.

UAB „Vilniaus hidrogeologija“ atstovai mokymų metu nagrinėjo Baltarusijos atominės elektrinės galimą poveikį šalies vandenviečių ištekliams. Taip pat pristatytas bendras VMVT pasirengimas civilinės saugos srityje, VMVT veiksmų plano, įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai, projektas, aptartos funkcijos ir veiksmai, užtikrinant maisto, pašarų ir geriamojo vandens saugą bei gyvūnų apsaugą.

Atnaujinta:
2020-09-25
Atgal