Per moksleivių atostogas įmonė privalės susitvarkyti

Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (Marijampolės VMVT) sprendimu, laikinai sustabdyta Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės ir šio miestelio pradinės mokyklų maisto ruošimo skyrių veikla. Griežtas sprendimas priimtas po planinio Marijampolės VMVT ir Kazlų Rūdos VMVT inspektorių patikrinimo.

Abiejose Kazlų Rūdos mokyklose maistą tvarko UAB „Sotega“.

Patikrinimų metu nustatyta, kad tiek pradinėje, tiek pagrindinėje mokyklose maistas moksleiviams buvo ruošiamas netvarkingose, nešvariose patalpose. Šiuose maisto tvarkymo skyriuose neužtikrinamas būtinų savikontrolės sistemų procedūrų vykdymas, blogai valoma ir dezinfekuojama įranga ir inventorius, susidėvėję gamybos paviršiai, patalpose prikrauta pašalinių daiktų, laikoma nenaudojama įranga. Maistas buvo tiekiamas nesilaikant Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų (suderintų valgiaraščių, patiekalų pateikimo dažnio, patiekalai gaminti ne tą pačią kalendorinę maisto pateikimo dieną ir kt.).

P. Dovydaičio pagrindinės mokyklos maisto ruošimo skyriuje nebuvo karšto tekančio vandens žalios mėsos ir šviežių daržovių ruošimo zonose. Daržovių sandėliavimo patalpose neveikė apšvietimo sistema, gamyba buvo vykdoma nesilaikant technologinių aprašymų. Žaliavos, produktai bei paruošti gaminiai buvo laikomi ne pagal reikalavimus, sudarant sąlygas atsirasti kryžminei taršai, netinkamai tvarkomi šalutiniai gyvūniniai produktai, nevedama jų apskaita.

Pradinės mokyklos valgykloje trūko šaldymo ir gamybos įrangos, daržovių apdorojimo zonoje nuotekų sistema buvo techniškai netvarkinga. Toje pačioje plautuvėje buvo plaunamas gamybinis inventorius, įranga ir valgymo indai. Rasta daugiau kaip 100 vnt. baltų ukrainietiškų kiaušinių su pasibaigusiais tinkamumo vartoti terminais. Ne visas personalas dirbo su spec. drabužiais.

Dėl nustatytų pažeidimų laikinai sustabdyta maisto tvarkymo veikla abiejose Kazlų Rūdos mokyklose. UAB „Sotega“ nurodyta iki moksleivių atostogų pabaigos (šią savaitę) pašalinti nustatytus trūkumus. Atnaujinti veiklą įmonė galės tik po pakartotino inspektorių patikrinimo.

 

 

Atnaujinta:
2019-10-28
Atgal