Maisto sauga po gaisro: VMVT rekomendacijos maisto tvarkymo subjektams

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), remdamasi Lietuvos ir užsienio šalių ekspertų duomenimis, teikia rekomendacijas maisto tvarkymo subjektams, vykdantiems veiklą gaisro paveiktoje teritorijoje arba netoli jos, bei informuoja visus gyventojus, kaip po gaisro reikėtų įvertinti, ar maistas, gėrimai ir vanduo yra saugūs vartoti bei kaip tinkamai valyti maisto tvarkymo patalpas, įrangą ir kitus paviršius.

Ar gaisras turi įtakos maisto saugai?

Gaisras ir jo padariniai, priklausomai nuo gaisro metu degusių medžiagų, gaisro trukmės ir kitų aplinkybių, gali užteršti maistą toksiškomis cheminėmis medžiagomis ir kitais būdais pakenkti maisto saugai.

Didžiausia rizika maisto saugai kyla, kai gaisro židinys yra pačiame maisto tvarkymo subjekte: gamykloje, parduotuvėje ir pan. Tačiau ir kitais atvejais, kai gaisro židinys yra netoli maisto tvarkymo subjektų, taip pat gali kilti rizika maisto saugai.

Gaisro metu išsiskyrusios toksinės medžiagos gali lengvai patekti ant nesupakuotų maisto produktų ar laukuose augančių augalų paviršių, į šulinius, nusėsti ant supakuotų maisto produktų paviršiaus ir prasiskverbusios pro maisto pakuotes, užteršti maistą arba turėti įtakos greitesniam maisto produktų gedimui, kilusiam dėl pakuotės pažeidimo. Todėl visais atvejais, kai maisto tvarkymo subjekte kyla gaisras, galintis paveikti maisto saugą, rekomenduojama nutraukti maisto tvarkymo veiklą ir ją atnaujinti tik pašalinus taršą ir įsitikinus, kad tvarkyti maistą saugu. Kai gaisras kyla netoli maisto tvarkymo subjektų, rekomenduojama atsižvelgti į valstybės ir savivaldos institucijų rekomendacijas, ar yra skelbiama ekstremali situacija ir ribojamas maisto tvarkymas tam tikroje teritorijoje.

Po gaisro atnaujinus maisto tvarkymo veiklą, rekomenduojama informuoti teritorinę VMVT apie maisto produktus, kurių gamyba ir (ar) prekyba po gaisro pradėta vykdyti, ir taikyti savikontrolės ar kitas priemones, kad į rinką būtų tiekiamas tik saugus maistas.

Kaip po gaisro įvertinti, ar maistas, gėrimai, vanduo saugūs vartoti?

Maisto, gėrimų ir vandens sauga po gaisro, kilusio maisto tvarkymo subjekte ar netoli jo, gali būti įvertinama įmonei taikant savikontrolės sistemą – atliekant maisto produktų ir jų pakuočių apžiūrą, vykdant laboratorinius tyrimus ir pan.

Įvertinti maisto ir vandens saugą, kai gaisras kyla ne pačiame maisto tvarkymo subjekte, o netoli esančioje vietovėje, padeda ekstremalių situacijų metu įvairių valstybės institucijų skelbiami duomenys apie oro, vandens ir dirvožemio taršą.

Rekomenduojama išmesti (sunaikinti) visus maisto produktus, tiesiogiai paveiktus ugnies, karščio, dūmų, smalkių ar kitų gaisro metu išsiskyrusių toksinių ar gaisro gesinimo medžiagų, kurių valant ir plaunant pašalinti neįmanoma.

Maisto produktai, kurie nebuvo paveikti ugnies, neturėjo sąlyčio su dūmais, smalkėmis, gaisro gesinimo ar kitomis gaisro metu išsiskyrusiomis toksinėmis medžiagomis, taip pat maisto produktai, kurie nebuvo užterštose patalpose, zonose, gaisro paveiktoje vietovėje, ir kurie yra saugiai ir sandariai supakuoti pirminėse ir antrinėse pakuotėse, gali būti laikomi saugiais.

 

Po gaisro, kilusio maisto tvarkymo subjekte, rekomenduojama išmesti (sunaikinti):  

 maistą, kuris buvo laikomas supakuotas ar nesupakuotas sandėliuose, lentynose ir pan., kur jis tiesiogiai galėjo būti užterštas cheminėmis medžiagomis, kurių pašalinti valant ir plaunant neįmanoma, arba kuris pažeistas aukštos temperatūros (pavyzdžiui, šviežios daržovės, vaisiai ir kt.);

 maistą, kuris buvo laikomas nesandariose pakuotėse (tokiose kaip kartonas, plastikas, plastikinė plėvelė ir t. t.), į kurių vidų galėjo patekti tarša (pavyzdžiui, nesandariose pakuotėse supakuoti konditerijos gaminiai, kruopos, grūdų produktai, miltai, prieskoniai, džiovinti vaisiai, daržovės ir kt.);

 maistą, kurio pakuotės pažeistos karščio – apdegusios, įtrūkusios, įskilusios, deformuotos, išsilydžiusios ir pan.;

 maistą, kuris buvo laikomas nesandariuose šaldytuvuose ar šaldikliuose, – jei įvertinus šaldymo įrenginių sandarumą, tarpinių būklę, nustatoma, kad jos pažeistos, nesandarios, gaisro metu į juos galėjo pateikti tarša, rekomenduojama juose saugotus šaldytus ir atvėsintus maisto produktus (patiekalus, pieną, mėsą) išmesti (sunaikinti).

! Atkreiptinas dėmesys, kad gaisro metu užterštas arba sugedęs maistas vizualiai gali atrodyti tinkamas vartoti, todėl būtina kruopščiai įvertinti jo saugą.

 

Kaip plauti ir valyti maisto tvarkymo patalpas, įrangą ir kitus paviršius po gaisro?

 Pirmiausia rekomenduojama pašalinti iš maisto tvarkymo patalpų visą sudegusią ir kitaip sugadintą įrangą, kitus daiktus, indus, maisto produktus. Sudėti juos į dėžes, maišus taip, kad nepasklistų tarša ir kaip galima greičiau pašalinti iš patalpų. Tvarkingai saugoti šias atliekas šalia esančioje teritorijoje ir organizuoti jų išvežimą.

 Maisto tvarkymo patalpose mechaniškai išvalyti visas gaisro paveiktas vietas (naudoti  šepečius, šluotas ir pan.). Plauti patalpas ir įrangą bei kitus paviršius švariu vandeniu su plovikliais kelis kartus. Po plovimo kiekvieną vietą rekomenduojama sausai nuvalyti, po to vėl nuplauti. Prieš plaunant ar valant būtina perskaityti ir vadovautis ploviklių naudojimo instrukcija ir jokiu būdu nemaišyti kelių ploviklių, jei to nenumato gamintojo pateikta naudojimo instrukcija, nes gali susidaryti cheminių medžiagų junginiai, kurie gali pakenkti darbuotojų sveikatai. Taip pat svarbu naudoti atitinkamas apsaugos priemones –  pirštines, o prireikus – ir kaukes ar kt.

 Plovimą ir valymą rekomenduojama pradėti nuo labiau užterštos zonos į švaresnę, pradėti plauti reikėtų nuo grindų. Pradėjus nuo grindų, toliau plauti ir valyti visas sienas ir vėliau lubas. Grindys turi būti plaunamos, valomos kelis kartus, kol nelieka šiukšlių, nešvarumų, dryžių, gerai išvalomi nuotekų valymo įrenginiai grindyse.

 Ypač kruopščiai naudoti ploviklius, išplauti visą smulkų inventorių ir įrangą, visus paviršius, kurie turi kontaktą su maistu. Medinį smulkų inventorių rekomenduojama pakeisti, nes medis labai absorbuoja dūmų kvapą. Inventorių, kurio negalima išvalyti drėgnu būdu, pavyzdžiui, lankytojams skirtus gaisro metu nesugadintus baldus, išvalyti sausu būdu.

 Norint panaikinti gaisro padarinius didelėse patalpose, galima naudoti specialią plovimo, valymo įrangą ar net valyti sausu ledu.

 

Ar po gaisro galima plauti ir valyti maisto produktus ir taip pašalinti taršą?

Galimybė pašalinti taršą priklauso nuo gaisro židinio vietos (t. y. nuo to, ar gaisras kilo pačiame maisto tvarkymo subjekte, ar netoli jo), gaisro metu degusių medžiagų, gaisro trukmės ir kitų aplinkybių, dėl kurių maistas galėjo būti užterštas toksiškomis cheminėmis medžiagomis ir kitais būdais pakenkta maisto saugai. Gali pasitaikyti atvejų, kai plaunant negalima pašalinti toksiškų medžiagų nuo maisto produktų paviršiaus.

Pažymėtina, kad ir tais atvejais, kai gaisras kyla netoli maisto tvarkymo įmonės ir kai dėl jo maisto tvarkymo patalpos bei maisto produktai galimai užsiteršia (pavyzdžiui, dėl netoli vykusio gaisro kilus ekstremaliai situacijai), taip pat rekomenduodama išplauti ir išvalyti maisto gamybos, sandėliavimo, prekybos ir kitas užterštas patalpas ir prireikus kruopščiai išplauti nesandariai laikytus maisto produktus, nuvalyti aprūkusias pakuotes ir imtis kitų veiksmų, užtikrinsiančių maisto saugą.

 

VMVT primena, kad esant įtarimų dėl geriamojo vandens, maisto saugos ir kokybės, gyvūnų gerovės pažeidimų, gyventojai visada gali kreiptis visą parą veikiančia nemokama telefono linija 8 800 40 403 arba el. paštu: skundai@vmvt.lt.

Atnaujinta:
2019-10-25
Atgal