ES Tarybai pirmininkauja Portugalija: kokių tikslų bus siekiama artimiausią pusmetį?

Nuo šių metų sausio ateinantį pusmetį pirmininkavimą Europos Sąjungos (ES) Tarybai iš Vokietijos perėmė Portugalija. Šios valstybės pirmininkavimo šūkis: „Laikas įgyvendinti: teisingas, ekologiškas ir skaitmeninis atsigavimas“. Pirmininkavimo laikotarpiu Portugalija įsipareigojo skatinti atsparią, socialinę, ekologišką, skaitmeninę ir globalią Europą, daugiausia dėmesio skirs tam, kad ES įveiktų pastarojo meto iššūkį – COVID-19 pandemiją.

Portugalijos pirmininkavimo ES Tarybai programoje pabrėžiama, kad šalis propaguos novatoriškos, į ateitį orientuotos ir bendromis solidarumo, konvergencijos ir sanglaudos vertybėmis grindžiamos ES viziją.

Portugalija taip pat tęs darbus įgyvendindama prieš tai pirmininkavusios Vokietijos prioritetus veterinarijos srityse – tokius, kaip su gyvūnų gerove susijusį ženklinimą ES mastu, gyvūnams aptiktos SARS-CoV-2 infekcijos prevenciją, gyvūnų gerovės sąlygų gerinimą juos pervežant tolimais atstumais bei tęs diskusijas dėl ES valstybėse toliau fiksuojamų AKM ir paukščių gripo viruso keliamų grėsmių suvaldymo.

Tikimasi, kad pirmininkaujanti Portugalija tęs ir anksčiau Vokietijos pirmininkavimo metu inicijuotas diskusijas dėl tinkamos informacijos pateikimo apie gyvūnų poilsio taškus juos transportuojant už ES ribų, gyvūnų augintinių pervežimo iš trečiųjų šalių (pavyzdžiui, Baltarusijos, Ukrainos) nekomerciniais tikslais kontrolės stiprinimo, veterinarijos gydytojų paslaugų prieinamumo didinimo kaimo vietovėse.

Pabrėžiama, kad ES prekybos politikoje turėtų būti keliami ambicingi trečiųjų šalių įsipareigojimai gyvūnų sveikatos ir gerovės srityje, stiprinamas „trišalis“ (t. y. Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE), Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO)) bendradarbiavimas su kitomis tarptautinėmis organizacijomis kovojant su koronaviruso sukelta pandemija.

Portugalijos pirmininkavimo metu numatyti 5 ES valstybių narių Vyriausiųjų veterinarijos pareigūnų (CVO) posėdžiai, kuriuose dalyvauja ir Lietuvos vyriausias veterinarijos pareigūnas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika. Taip pat artimiausio pusmečio planuose – ir 3 Veterinarijos ekspertų darbo grupės Potsdamo pogrupio posėdžiai bei Veterinarijos ekspertų Gyvūnų sveikatos grupės posėdis.

Praėjusį pusmetį ES Tarybai pirmininkavusi Vokietija visus posėdžius organizavo nuotoliniu būdu, įvyko 8 ES Tarybos posėdžiai ir 73 Europos Komisijos posėdžiai. Dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos ir sudėtingos situacijos visose ES valstybėse Portugalijos pirmininkavimo metu numatyti posėdžiai taip pat bus organizuojami nuotoliniu būdu, naudojantis vaizdo konferencijų platformomis.

Atnaujinta:
2021-02-24
Atgal