EFSA nuolatinis atstovas Lietuvoje

Europos maisto saugos tarnybos (EFSA – European Food Safety Authority) nuolatinio atstovo Lietuvoje misija – užtikrinti ir plėtoti tinkamą bendradarbiavimą tarp EFSA ir atitinkamų rizikos vertinimo, kontrolės, mokslinių tyrimų institucijų, kitų socialinių partnerių Lietuvoje.

Uždaviniai:

• užtikrinti reikiamą techninę paramą ir tinkamą bei efektyvų informacijos pateikimą Lietuvos atstovams EFSA patarėjų forume, mokslo komitetuose ir platformose;
• koordinuoti organizacijų, įsitraukusių į EFSA veiklą, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 36 straipsnį veiklą;
• teikti informaciją visuomenei apie EFSA ir atskirose valstybėse vykdomą rizikos valdymą bei mokslinius tyrimus.

Plačiau EFSA nuolatinio atstovo Lietuvoje svetainėje.

Atnaujinta:
2020-11-18
Atgal