Dokumentai, būtini norint pradėti verslą

Vykdyti su maistu susijusią veiklą gali tik Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą turintys ar registruoti maisto tvarkymo subjektai.

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą privalo turėti:

   - gamybos (įskaitant – maisto papildų, pirminių produktų gamybos, prekybos įmones, kuriose vykdoma gamyba, subjektus, mažais kiekiais surenkančius ir rinkai tiekiančius arbatžoles ir (ar) prieskonius, ir kt.);

   - prekybos (didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės (įskaitant – prekybos centrus, kuriuose vykdomas maisto fasavimas, sandėlius, vaistines, prekybos kioskus, gatvės prekeivius ir kt.);

   - viešojo maitinimo įmonės (įskaitant – Krašto apsaugos ministerijos ir krašto apsaugos sistemos institucijų, Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų statutinių įstaigų, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos bei jų teritorijose esančius maisto tvarkymo subjektus);

   - fiziniai asmenys, vykdantys maisto tvarkymo veiklą pagal verslo liudijimus, pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymas, fiziniai asmenys, užsiregistravę Valstybinėje mokesčių inspekcijoje;

   - subjektai, užsiimantys maisto tvarkymu tam tikro sezono metu, ir kt.

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimus išduoda ar maisto tvarkymo subjektus registruoja VMVT teritoriniai padaliniai pagal maisto tvarkymo veiklos vietą.

Norint gauti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, VMVT teritoriniam padaliniui reikia pateikti:

1. Nustatytos formos prašymą dėl maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo išdavimo.

2. Maisto tvarkymo patalpų projektą (planą) su įrenginių išdėstymu.

3. Maisto tvarkymo proceso aprašymą (pvz.,prekyba nefasuotais produktais, pagamintų patiekalų išvežiojimas ir kt.), projektines gamybos apimtis, subjekto darbuotojų skaičių, steigiamuose subjektuose – numatomą subjekto darbuotojų skaičių.

4. Dokumentus, reglamentuojančius Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principais pagrįstą savikontrolės sistemą, vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 15: 2005 „Maisto higiena“ nuostatomis.

5. Vaistinės veiklai - licencijos kopiją.

Už pažymėjimo išdavimą imama valstybės rinkliava, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 patvirtintų Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių 4.2957.5 punkte.

Pažymėjimas išduodamas neterminuotam laikui.

Kiti dokumentai, būtini pradedant su maistu susijusią veiklą 

Atgal