Dėl karščių stabdomas gyvūnų eksportas į Turkiją

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), gavusi informacijos iš kompetentingų institucijų, informuoja, kad dėl tvyrančių didelių karščių stabdomas galvijų eksportas į Turkiją iš Vengrijos, Čekijos ir Liuksemburgo. VMVT primena, kad dienos temperatūrai esant 30 ºC ar aukštesnei, draudžiamas ir ūkinių gyvūnų vežimas iš Lietuvos ilgais atstumais.

Vengrijos kompetentinga institucija pranešė, kad dėl karščių stabdo galvijų eksportą iš Vengrijos į Turkiją. Šis draudimas galioja ir iš kitų šalių atvykstančioms galvijų siuntoms, kurios Vengrijos kontrolės postuose planuoja 24 val. poilsį. Galvijai, įkurdinti Vengrijos kontrolės postuose, galės juose pasilikti iki tol, kol temperatūra Bulgarijos ir Turkijos pasienyje sumažės ir bus atšauktas eksporto draudimas. Šiuo laikotarpiu taip pat sustiprinama kontrolė Vengrijos keliuose – gyvūnus vežančios transporto priemonės bus dažniau stabdomos ir tikrinamos, ypatingą dėmesį atkreipiant į vėdinimo sistemą ir jos pajėgumus palaikyti reikiamą temperatūrą transporto priemonės viduje.

Birželio 26–28 d. į Turkiją yra stabdomas ir galvijų eksportas iš Čekijos, o liepos–rugsėjo mėnesiais – iš Liuksemburgo.

Atsižvelgdama į galimus pavojus galvijų sveikatai ir gerovei vežant juos į Turkiją, VMVT nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 15 d. stiprins galvijų siuntų kontrolę – papildomai po kiekvienos gyvūnų kelionės į Turkiją gyvūnų vežėjų bus prašoma pateikti temperatūros kontrolės sistemos išrašus, siekiant įvertinti, ar kelionės metu transporto priemonės viduje buvo palaikoma tinkama temperatūra.

VMVT ragina kelionių organizatorius, vežančius gyvūnus į Turkiją, imtis visų įmanomų apsaugos priemonių ir užtikrinti, kad gyvūnai nepatirtų karščio streso kelionės metu, t. y.:

 • -  padidinti gyvūnui skiriamą plotą bent iki 20 proc.;

 • - užtikrinti, kad transporto priemonė atitiktų šiuos reikalavimus:

  • - visos automatinės girdyklos būtų veikiančios ir visuose garduose gyvūnai galėtų laisvai jas pasiekti;

  • - transporto priemonėje būtų kilnojamos talpyklos rankiniam gyvūnų pagirdymui;

  • - vėdinimo sistema tinkamai veiktų ir visi ventiliatoriai būtų veikiantys;

  • - transporto priemonėje būtų duomenis registruojanti temperatūros kontrolės sistema ir būtų įrengta aliarmo sistema, pranešanti vairuotojui apie pakilusią temperatūrą transporto priemonės viduje;

 • - suplanuoti bent du 24 val. sustojimus poilsiui tam skirtuose kontrolės postuose;

 • - atsižvelgiant į Turkijos pasienio posto veterinarijos gydytojų darbo laiką, suplanuoti kelionės maršrutą taip, kad Bulgarijos ir Turkijos pasienį transporto priemonė pasiektų ryte (idealiausia apie 8–10 val.) ir būtų išvengta nereikalingo delsimo pasienyje esant aukštai oro temperatūrai.

Ypatingas dėmesys tokiu oru turėtų būti skiriamas ir nenujunkytų gyvūnų vežimui. Jaunesni gyvūnai yra žymiai jautresni karščiui nei suaugę, todėl būtina užtikrinti, kad transporto priemonės girdymo sistema būtų pritaikyta vežamų gyvūnų kategorijai ir gyvūnai kelionės metu turėtų galimybę atsigerti.

VMVT primena, kad kai dienos temperatūra yra 30 ºC ir aukštesnė, į ilgas keliones ūkinius gyvūnus draudžiama išvežti ir iš Lietuvos. Esant ypač aukštai temperatūrai, rekomenduojama gyvūnų nevežti net trumpais atstumais. Jei kelionės išvengti negalima, rekomenduojama ją planuoti anksti ryte arba vėlai vakare ar net naktį, kad gyvūnai išvengtų karščio streso. Taip pat kelionės metu reikėtų pasirūpinti vandens atsargomis, prieš kelionę ir po jos leisti gyvūnams atsigerti švaraus, vėsaus (bet ne šalto) vandens. Gyvūnus į paskirties vietą reikia vežti nedelsiant, kad jie kuo mažiau laiko praleistų uždaryti nejudančioje transporto priemonėje.

Pastebėjus, kad ūkiniai gyvūnai tapo neramūs, tankiai kvėpuoja, sutriko judesių koordinacija, ar jie tapo mieguisti, reikėtų nedelsiant suteikti gyvūnams pirmąją pagalbą dėl perkaitimo – sušlapinti gyvūnus vėsiu vandeniu (ypač apatinę kūno dalį – pilvą, vidines šlaunų puses), duoti jiems atsigerti. Jei gyvūnas pats negeria ar jo sąmonė sutrikusi – būtina nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją.

Atgal