Aptarta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pertvarka

Vyriausybei pritarus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pertvarkai, struktūrinių pokyčių įgyvendinimas aptartas pasitarime su VMVT teritorinių padalinių viršininkais.

„Planuojami VMVT administracijos struktūros ir nuostatų pakeitimai leis sumažinti administracinę naštą, kompleksiškai teikti administracines paslaugas, padidins valstybinės maisto ir veterinarijos kontrolės efektyvumą. Įsteigiami 10 departamentų leis racionaliau panaudoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius, padidinti vykdomos kontrolės skaidrumą ir kokybę“, – pristatydamas esminius pasikeitimus sakė VMVT direktorius Darius Remeika.

Pasitarime kalbėję VMVT skyrių atstovai išsamiai pristatė būsimą administracijos struktūrą, nuostatus ir aptarė, kaip bus įgyvendinamas šis Vyriausybės sprendimas. Pasitarime taip pat aptarti ir 2019 m. veiklos ir valstybinės kontrolės planų, kiaulininkystės ūkių veiklos patikrinimų rezultatai, kiti aktualūs klausimai.

VMVT struktūra bus keičiam dviem etapais: nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. bus pertvarkyta centrinė VMVT struktūra, o nuo 2019 m. gruodžio 1 d. VMVT teritoriniai padaliniai.

Atgal