Naujienos

 • 2020 m. rugsėjis 25 d.

  Šį rugsėjį Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), dalyvaudama bendrame trijų Europos institucijų konsorciume, pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos Dvynių projektą, teikiant tolesnę paramą Moldovos Respublikai. Tai itin didelis žemės ūkio, kaimo plėtros ir maisto saugos tobulinimo ir stiprinimo projektas, kurį VMVT įgyvendina drauge su Austrijos „Agrarmarkt“ (AMA) ir Lenkijos Žemės ūkio pertvarkymo ir modernizavimo agentūros (ARMA) kolegomis.

 • 2020 m. rugsėjis 25 d.

  Kiekvienų metų rugsėjo 28-ąją minima Pasaulinė pasiutligės diena, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į šios žmonėms ir gyvūnams mirtinai pavojingos ligos grėsmę bei prevencijos svarbą, kartu pabrėžiant ir didžiulę pažangą, pasiektą kovojant su pasiutlige. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) duomenimis, pastaruosius dvejus metus Lietuvoje neužregistruota nei vieno pasiutligės atvejo nei laukiniams, nei naminiams gyvūnams.

 • 2020 m. rugsėjis 24 d.

  Šią savaitę Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) lankėsi Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos bei viešosios įstaigos „Tušti narvai“ atstovai. Susitikime buvo aptarti artimiausi numatomi pokyčiai gyvūnų gerovės srityje – mažmeninės prekybos įmonėse prieš parduodant žuvis, vartotojui pageidaujant, jos turės būti apsvaigintos ir paskerstos, taip išvengiant bereikalingų kančių pirkėjams jas nešantis į namus.

 • 2020 m. rugsėjis 23 d.

  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), atsižvelgdama į savo kontrolės duomenis ir rizikos vertinimą bei reaguodama į visuomenės ir mokyklų bendruomenių susirūpinimą dėl galimų pažeidimų ugdymo įstaigų valgyklose, skiria ypatingą dėmesį mokyklų valgyklų patikroms. Reaguojama į visus gaunamus signalus ir vykdoma tikslinė ūkio subjektų veiklos kontrolė, siekiant įsitikinti ir užtikrinti, kad mokiniams maitinimo paslaugos būtų teikiamos laikantis teisės aktų reikalavimų.

 • 2020 m. rugsėjis 22 d.

  Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) rugsėjo 22 d. nuotoliniu būdu organizuoti mokymai regioninių VMVT padalinių inspektoriams ir pareigūnams, dirbantiems šalies savivaldybių ekstremaliųjų situacijų komisijose ir operacijų centruose. Šie mokymai būtini tolimesniam bendradarbiavimui ir tinkamam pasirengimui galimoms branduolinėms ar radiologinėms grėsmėms.

 • 2020 m. rugsėjis 22 d.

  Rugsėjo 21 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vadovų susitikime aptartas glaudesnis bendradarbiavimas dėl verslinio gyvūnų augintinių veisimo, prekybos, importo ar gyvūnų augintinių įvežimo iš ne Europos Sąjungos šalių nekomerciniais tikslais kontrolės klausimų, taip pat kalbėta apie jau įgyvendinamas priemones ir rezultatus.

 • 2020 m. rugsėjis 21 d.

  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) po atliktų tikslinių patikrų Vilniaus miesto ugdymo įstaigose veikiančiose valgyklose aptiko šiurkščių pažeidimų organizuojant mokinių maitinimą.

 • 2020 m. rugsėjis 18 d.

  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) parengė gyvūnų augintinių priežiūros, gerovės užtikrinimo ir sveikatos būklės įvertinimo kriterijų projektą, kurį pateikė derinti suinteresuotoms institucijoms – Lietuvos veterinarijos gydytojų ir Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijų, Lietuvos kinologų draugijos, nevyriausybinių gyvūnų gerovės ir jų teisių apsaugos organizacijų atstovams. Savo pasiūlymus ir pastabas kviečiame pateikti ir aktyvius visuomenės narius.

 • 2020 m. rugsėjis 18 d.

  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad afrikinis kiaulių maras (AKM) toliau plinta Europoje, šią savaitę apie naujus viruso atvejus pranešė Vokietijos, Lenkijos ir Rumunijos atsakingos institucijos. Vokietijoje AKM patvirtintas 5 rastoms šernų gaišenoms ir sumedžiotam šernui. Nuo pirmojo AKM atvejo nauji nutolę 7,5 km atstumu, visi registruoti Noicelės savivaldybės teritorijoje, kuri apie 4 km nutolusi nuo pasienio su Lenkija.

 • 2020 m. rugsėjis 16 d.

  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) registro duomenimis, per pastaruosius 2018–2020 metus buvo sulaukta daugiau kaip 2,9 tūkst. asmenų pranešimų apie galimus gyvūnų gerovės ir sveikatingumo pažeidimus įvairiose šalies vietose, apie 50 proc. jų pasitvirtino.

Atgal