Privaloma pateikti informacija apie mažmeninės prekybos vietose parduodamus nefasuotus maisto produktus

Bendruosius reikalavimus, kokia informacija turi būti pateikiama apie mažmeninės prekybos vietose tiekiamus nefasuotus arba vartotojo prašymu pakuojamus maisto produktus (pvz., sveriamus sausainius, saldainius ir pan.), nustato Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1213 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“, 14 punktas.

Remiantis šio dokumento nuostatomis, vykdant prekybą nefasuotais maisto produktais, maisto prekybos veiklą vykdantis subjektas turi užtikrinti, kad vartotojams būtų pateikiama žemiau nurodyta informacija:

 • • maisto produkto pavadinimas;
 • • sudedamųjų dalių sąrašas, įskaitant visas alergiją ar netoleravimą sukeliančias medžiagas, naudojamas gaminant ar ruošiant maisto produktą ir išliekančias galutiniame produkte, nors ir pakitusiu pavidalu;
 • • minimalus tinkamumo vartoti terminas arba nuoroda „Tinka vartoti iki … (data)“;
 • • maisto tvarkymo subjekto pavadinimas ir adresas (išskyrus atvejus, kai jo pavadinimas ir adresas sutampa su mažmeninės prekybos įmonės, kurioje tiekiamas maistas, pavadinimu ir adresu);
 • • kilmės šalis ar kilmės vieta šiais atvejais:

 

Maisto produkto rūšis arba kategorija

Privalomi pateikti duomenys (specialūs įspėjimai)

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra saldiklių

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra saldiklio ar saldiklių, leistinų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1333/ 2008

Teiginys „su saldikliu (-iais)“ turi būti pateiktas prie maisto produkto pavadinimo.

Maisto produktai, į kuriuos įdėta tiek cukraus arba cukrų, tiek saldiklio arba saldiklių, leistinų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1333/ 2008

Teiginys „su cukrumi (-ais) ir saldikliu (-iais)“ turi būti pateiktas prie maisto produkto pavadinimo.

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra aspartamo/aspartamo-acesulfamo druskos

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra aspartamo/aspartamo-acesulfamo druskos, leistinų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1333/2008

Teiginys „sudėtyje yra aspartamo (fenilalanino šaltinis)“ nurodoma etiketėje, kai aspartamas/aspartamo-acesulfamo druska nurodomi sudedamųjų dalių, kurios surašytos tik įvardijant jų E numerį, sąraše.

Teiginys „sudėtyje yra fenilalanino šaltinis“ nurodoma etiketėje, kai aspartamas/ aspartamo-acesulfamo druska nurodomi sudedamųjų dalių, kurios surašytos nurodant jų konkretų pavadinimą, sąraše.

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra daugiau nei 10 % poliolių priedų

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra daugiau nei 10 % poliolių priedų, leistinų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1333/2008

Teiginys „vartojant dideliais kiekiais gali sukelti viduriavimą“.

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties arba jos amonio druskos

Konditerijos gaminiai ar gėrimai, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos dėl to, kad buvo įdėta tokios (-ų) medžiagos (-ų) arba paprastojo saldymedžio Glycyrrhiza glabra augalo, kurio koncentracija 100 mg/kg ar 10 mg/l arba didesnė

Žodžiai „sudėtyje yra paprastojo saldymedžio“ turi būti įterpti iškart po sudedamųjų dalių sąrašo, nebent žodis „paprastasis saldymedis“ jau įtrauktas į sudedamųjų dalių sąrašą arba į maisto produkto pavadinimą. Kai sudedamųjų dalių sąrašo nėra, šis teiginys turi būti pateiktas prie maisto produkto pavadinimo.

Konditerijos gaminiai, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos dėl to, kad buvo įdėta tokios (-ų) medžiagos (-ų) arba paprastojo saldymedžio Glycyrrhiza glabra augalo, kurio koncentracija 4 g/kg arba didesnė

Iš karto po sudedamųjų dalių sąrašo įterpiamas teiginys „sudėtyje yra paprastojo saldymedžio – sergantieji hipertenzija turi vartoti saikingai“. Kai sudedamųjų dalių sąrašo nėra, šis teiginys turi būti pateiktas prie maisto produkto pavadinimo.

Gėrimai, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos dėl to, kad buvo įdėta tokios (-ų) medžiagos (-ų) arba paprastojo saldymedžio Glycyrrhiza glabra augalo, kurio koncentracija 50 mg/l ar didesnė arba 300 mg/l ar didesnė tuo atveju, kai gėrimo alkoholio koncentracija didesnė nei 1,2 % tūrio

Iš karto po sudedamųjų dalių sąrašo įterpiamas teiginys „sudėtyje yra paprastojo saldymedžio – sergantieji hipertenzija turi vartoti saikingai“. Kai sudedamųjų dalių sąrašo nėra, šis teiginys turi būti pateiktas prie maisto produkto pavadinimo.

Gėrimai, kurių sudėtyje yra daug kofeino, arba maisto produktai, į kuriuos įdėta kofeino

Gėrimai, išskyrus pagamintus kavos, arbatos arba kavos ar arbatos ekstrakto pagrindu, kai produkto pavadinime yra žodis „kava“ arba „arbata“, kurie:

— skirti vartoti be jokių pakeitimų ir kuriuose kofeino, nesvarbu iš kokio šaltinio, dalis yra didesnė kaip 150 mg/l, arba

— pagaminti iš koncentruoto ar išdžiovinto produkto ir juose kofeino, nesvarbu iš kokio šaltinio, dalis yra didesnė kaip 150 mg/l.

Užrašas „Sudėtyje daug kofeino. Nerekomenduojama vaikams, nėščioms ar žindančioms moterims“ tame pačiame regėjimo lauke kaip ir gėrimo pavadinimas; po užrašo skliausteliuose ir pagal šio reglamento 13 straipsnio 1 dalį nurodomas kofeino kiekis mg/100 ml.

Maisto produktai (išskyrus gėrimus), į kuriuos kofeino įdėta fiziologiniu tikslu

Užrašas „Sudėtyje yra kofeino. Nerekomenduojama vaikams ir nėščioms moterims“ tame pačiame regėjimo lauke kaip ir maisto produkto pavadinimas; po užrašo skliausteliuose ir pagal šio reglamento 13 straipsnio 1 dalį nurodomas kofeino kiekis mg/100 g/ml. Maisto papildų etiketėse kofeino kiekis nurodomas kiekiui, kurį rekomenduojama suvartoti per parą.

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra tam tikrų dažiklių

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra vienas arba daugiau iš šių maisto dažiklių:

 • - Oranžinis geltonasis (E 110) (*)
 • - Chinolino geltonasis (E 104) (*)
 • - Karmoisinas (E 122) (*)
 • - Raudonasis dažiklis (Allura Red) (E 129) (*)
 • - Tartrazinas (E 102) (*)
 • - Raudonasis ponso dažiklis 4R (E 124) (*)

Užrašas „dažiklio (-ių) pavadinimas arba E numeris“: gali neigiamai paveikti vaikų aktyvumą ir dėmesį

 

(*) išskyrus: maisto produktus, kuriuose dažiklis (-iai) naudojamas (-i) tinkamumo sveikatai ar kitais ženklais žymėti mėsos produktus arba antspauduoti ar dekoratyviai dažyti kiaušinių lukštus, ir gėrimus, kurių alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 1,2 %.
 

Informacijos apie mažmeninės prekybos vietose tiekiamus nefasuotus arba vartotojo prašymu pakuojamus maisto produktus pateikimo būdai

Jeigu maisto produktų kainos nurodomos kainų etiketėse,  kainų etiketėje privalo būti nurodyta ši informacija:

 • • maisto produkto pavadinimas,
 • • minimalus tinkamumo vartoti terminas arba nuoroda „Tinka vartoti iki … (data)“,
 • • maisto tvarkymo subjekto pavadinimas ir adresas (išskyrus atvejus, kai jo pavadinimas ir adresas sutampa su mažmeninės prekybos įmonės, kurioje tiekiamas maistas, pavadinimu ir adresu),
 • • kilmės šalis ar kilmės vieta šiais atvejais:

Kita informacija galutiniam vartotojui teikiama maisto produktų kainų etiketėje, kita rašytine forma arba elektroninėmis priemonėmis taip, kad vartotojai galėtų susipažinti su ja iki maisto produkto įsigijimo

Jeigu maisto produktų kainos nurodomos ne kainų etiketėse, aukščiau išvardinta privaloma informacija pateikiama kainoraščiuose, elektroninėse ar kitose informacijos pateikimo priemonėse, leidžiančiose vartotojams susipažinti su informacija apie maistą iki jo įsigijimo. Šios priemonės turi būti laisvai prieinamos vartotojams. Prie įrenginių, skirtų maisto produktams išdėstyti, turi būti aiškiai matomas ir lengvai perskaitomas užrašas, kuriame vartotojams būtų pateikiama nuoroda į vietą, kurioje galima rasti informaciją apie maistą tais atvejais, kai informacija nėra teikiama šalia įrenginių, skirtų maisto produktams išdėstyti.

Išsamią informaciją apie bendruosius nefasuotų maisto produktų pateikimui taikomus reikalavimus galite rasti: Lietuvos higienos normoje HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-1213 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“.

Atskiroms maisto produktų kategorijoms taikomi specialieji informacijos apie maistą pateikimo reikalavimai

 

Atnaujinta:
2020-07-20
Atgal