Maisto produktų ženklinimas

Maisto ženklinimas – su maisto produktu susiję žodžiai, duomenys, prekės ženklai, registruotasis prekės pavadinimas, vaizduojamoji medžiaga arba simbolis, pateikti ant pakuotės, dokumente, informaciniame lapelyje, etiketėje, žiede ar lankelyje, pridedamuose prie tokio maisto produkto arba jį nurodančiuose.

Maisto produktų ženklinimo taisyklės kuriamos siekiant informuoti ir apsaugoti vartotoją, kadangi būtent ant maisto produkto pakuotės, prie jos pritvirtintoje etiketėje ar šalia maisto produkto pateikta informacija padeda įvertinti ir išsirinkti tinkamą maisto produktą. Be to, skirtingi ES šalių įstatymai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys maisto produktų ženklinimą, gali trukdyti laisvą šių produktų judėjimą ir nulemti nelygias konkurencijos sąlygas.

Bendroji ženklinimo informacija

Kaip vartotojams pateikti informaciją apie alergiją ir netoleravimą sukeliančias medžiagas?

Informacijos apie maistingumą pateikimas

Teiginiai apie maistingumą ir sveikatingumą

Ženklinimo reikalavimai konkretiems produktams

Bukletas „Ką turime žinoti apie maisto produktų ženklinimą“ (informacinis leidinys, padedantis verslui susipažinti su pagrindiniais maisto produktų ženklinimo reikalavimais, o vartotojams paaiškinantis, kaip reikėtų suprasti informaciją ant maisto produktų pakuočių)

Fasuotų maisto produktų ženklinimo gairės (leidinys verslui, kuriame aiškiai ir paprastai išdėstyti svarbiausi fasuotų maisto produktų ženklinimo reikalavimai)

Išaiškinimas dėl kilmės šalies ar kilmės vietos nurodymo šviežios, atšaldytos ir užšaldytos kiaulienos, avienos, ožkienos ir naminių paukščių mėsos ženklinime

2018 m. gegužės 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2018/775, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams 26 straipsnio 3 dalies taikymo taisyklės, susijusios su pagrindinės maisto sudedamosios dalies kilmės šalies ar kilmės vietos nurodymo taisyklėmis

Prekės ženklų registracija ir naudojimas

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras yra kompetentinga institucija, atsakinga už Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 2 d. įsakymą  Nr. V-703 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-580 „Dėl kompetentingos institucijos paskyrimo“ pakeitimo"

Naujų maisto produktų ženklinimo, įskaitant naudojimo, reikalavimai įtvirtinti 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/2470, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas ( Plačiau )

Atnaujinta:
2021-09-17
Atgal