Viešojo maitinimo įmonių vertinimas

Kaip įvertintas Jūsų mėgstamas restoranas, kavinė, užkandinė?

Viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimo aprašas taikomas įmonėms, kurios turi teisę vykdyti maisto tvarkymo veiklą ir yra įtrauktos į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tvarkomą Maisto tvarkymo subjektų sąrašą ir kurių veiklos yra:

 56.10.0.KR Kavinių, užkandinių, restoranų veikla.

Kitos viešojo maitinimo įmonės gali savanoriškai dalyvauti viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinime, pateikiant prašymą.

Viešojo maitinimo įmonės vertinamos atliekant planinius patikrinimus.

Įmonių vertinimo kriterijai:

   - bendra higienos būklė;

   - savikontrolės sistemos įgyvendinimas;

   - technologijos, įranga;

   - produktai;

   - personalas;

   - atsekamumo užtikrinimas;

   - pagrįstų skundų skaičius;

   - veiklos sustabdymo atvejų skaičius.

Įmonės higienos būklės vertinimas balais:

1 balas – nepatenkinama higienos būklė;

2 balai – patenkinama higienos būklė;

3 balai – vidutinė higienos būklė;

4 balai – gera higienos būklė;

5 balai – puiki higienos būklė.

Skaidrumas:

1. Įmonės tikrinamos pagal valstybinės maisto kontrolės kriterijus:

   - iš anksto neįspėjus;

   - pagal patvirtintus klausimynus.

2. Valstybinės kontrolės metu taškus ir balus skaičiuoja informacinė maisto kontrolės sistema.

3. Įvertinimo rezultatų pretenzijos priimamos ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo atlikto patikrinimo, pretenzija pateikiama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau-VMVT) padaliniui, kuris atliko patikrinimą. Pretenziją nagrinėja VMVT padalinio viršininkas arba jo įgaliotas asmuo, išskyrus įvertinimą atlikęs pareigūnas.

4. Įvertinimo rezultatus ir VMVT padalinio viršininko sprendimą galima skųsti centrinei VMVT.

 
Vertinimo sistemos nauda vartotojui:

1. „Nematomas“ virtuvės vaizdas pateiktas suteikiant balą.

2. Pasirinkti kavinę, restoraną pagal geriausius vertinimo sistemos balus.

3. Didesnė galimybė gauti skanų ir kokybišką patiekalą.

4. Pavalgyti ir nesusirgti.

 

Vertinimo sistemos nauda verslui:

1. Papildoma reklama.

2. Sąžiningo verslo skatinimas.

3. Didesnis vartotojų pasitikėjimas.

4. Geri įspūdžiai apie Lietuvą turistų ir šalies svečių, pasirinkusių ir apsilankiusių gerai įvertintose viešojo maitinimo įstaigose.

 

Teisės aktai:

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. B1-488 „Dėl Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žr. suvestinę redakciją)

 

Atnaujinta:
2021-10-04
Atgal