Viešojo maitinimo įmonių paslaugų teikimas renginių ir švenčių metu

Kokie leidimai reikalingi?

Renginių ir švenčių metu tiekti maistą ir (ar) teikti viešojo maitinimo paslaugas gali tik

VMVT nustatyta tvarka registruoti ir (ar) patvirtinti maisto tvarkymo subjektai.

Vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. B1-1046 „Dėl maisto produktų prekybos ir (ar) viešojo maitinimo paslaugų teikimo renginio ar šventės metu“ (toliau – Įsakymas), maisto tvarkymo subjektams, norintiems prekiauti negreitai gendančiais fasuotais maisto produktais tik renginio metu, tačiau neturintiems stacionarios prekybos vietos (pvz., vykdantiems prekybą palapinėje), pakanka užsiregistruoti Įsakyme nustatyta tvarka (ūkinės komercinės veiklos kodas – 47.99.0.M „Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse“).

Teikiančios viešojo maitinimo paslaugas įmonės, siekiančios renginio ar šventės metu teikti viešojo maitinimo paslaugas, turi turėti ne tik Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (toliau – MTSPP) vykdyti atitinkamą veiklą, bet ir būti registruotos vykdyti veiklą, ūkinės komercinės veiklos kodu 56.21 „Pagaminto valgio teikimas renginiams  /  pagal sutartį“).  Jei  įmonės  turimame  MTSPP  nurodyta  viena  iš  atskirų  veiklų  (pagaminto  valgio  teikimas renginiams  ar  pagaminto  valgio  teikimas  pagal  sutartį),  įmonei  leidžiama  teikti  viešojo  maitinimo paslaugas renginio ar šventės metu;

Ar įmonė turi maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, galima patikrinti Maisto tvarkymo subjektų registre.

Kokie pagrindiniai higienos reikalavimai prekybos ir maisto gaminimo vietoms švenčių ir renginių metu?

Prekybos ir maisto gaminimo vietose turi būti švaru ir tvarkinga, darbuotojai, turi turėti kur nusiplauti rankas arba pakankamai kitų priemonių asmens higienai palaikyti (drėgnų vienkartinių servetėlių, popierinių rankšluosčių ir kt.). Prekiautojai privalo dėvėti švarius darbo drabužius, būti pasitikrinę sveikatą ir išklausę higienos žinių kursą.

Kokios turi būti maisto produktų laikymo sąlygos?

Greitai gendantys produktai (žuvies, mėsos ar pieno gaminiai, konditerijos gaminiai su kremo įdarais) turi būti laikomi ne aukštesnėje kaip + 6 °C temperatūroje. Negreitai gendantiems maisto produktams specialių laikymo sąlygų ar šaldymo įrenginių nereikia, tačiau svarbu užtikrinti, kad produktų pakuotės nebūtų pažeistos. Maisto produktus saugoti nuo aplinkos poveikio (lietaus, dulkių ir kt.).

Daugiau apie tinkamą maisto gaminimą ir laikymą

Kaip turi būti transportuojami maisto produktai?

Maistui vežti skirtos transporto priemonės ir tara turi būti švarūs. Maisto produktai turi būti sudėti į dėžes, konteinerius, padėklus, kurie būtų pakelti nuo žemės. Jei pervežami nefasuoti maisto produktai, konteineriai privalo būti su dangčiais, taip apsaugant maisto produktus nuo aplinkos taršos. Skirtingų rūšių maistas privalo būti gabenamas skirtinguose paženklintuose konteineriuose ar dėžėse. Jei maisto produktai yra greitai gendantys, transporto priemonėse turi būti įrengti šaldymo įrenginiai (šaldymo vitrinos, šaldikliai) su reguliuojamu temperatūros režimu. Šaldymo įrenginiuose turi būti kontroliniai termometrai.

Daugiau informacijos apie maisto produktų transportavimą

Ką reikalinga žinoti švenčių ir renginių organizatoriams?

Švenčių ir renginių organizatoriams (juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie organizuoja su maisto tvarkymu susijusius renginius ar šventes) pagal Įsakymo  1.1 papunktį, likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki renginio ar šventės pradžios atitinkamam VMVT teritoriniam padaliniui:

•    pateikti laisvos formos rašytinį dokumentą, kuriame turi būti nurodyta informacija apie maisto tvarkymo subjektus, siekiančius prekiauti maisto produktais ir (ar) teikti viešojo maitinimo paslaugas renginio ar šventės metu, arba pateikti užpildytą šio Įsakymo priede nustatytą Pranešimą apie maisto tvarkymo subjektus, siekiančius prekiauti maisto produktais ir (ar) teikti viešojo maitinimo paslaugas renginio ar šventės metu;
•    pateikti maisto tvarkymo vietų išdėstymo teritorijoje, kurioje bus organizuojamas renginys ar šventė, planą;
•    užtikrinti higienos sąlygų maisto tvarkymo subjektams sudarymą renginio ar šventės metu.

Atnaujinta:
2021-02-25
Atgal