Vaikų maitinimas

Vaikų ugdymo įstaigose maitinimas organizuojamas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Maisto tvarkymo subjektai, norintys vykdyti vaikų maitinimą, privalo registruotis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka, nurodant šią ūkinę komercinė veiklą:
 
56.29.I Ikimokyklinių įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla;
56.29.M Mokyklų užkandinių, valgyklų ir virtuvių veikla;
56.29.PS Vaikų poilsio stovyklų maisto tvarkymo skyrių veikla;
56.29.G Socialinės globos ir rūpybos įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla.

Vaikų maitinimui rekomenduojami ir draudžiami maisto produktai

Kaip stovykloje organizuoti vaikų maitinimą?

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žr. galiojančią redakciją)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 510 ,, Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ (Žr. galiojančią redakciją)

Atnaujinta:
2021-10-04
Atgal