Dokumentai, norint transportuoti maistą

Jeigu maisto tvarkymo subjektas (registruotas, turintis VMVT leidimą komercinei ūkinei veiklai) gamina maistą arba vykdo didmeninę / mažmeninę prekybą ir turi specialias transporto priemones, skirtas išvežioti savo pagamintą maistą, savo įmonės savikontrolės sistemoje apsirašo kaip vykdo transporto priemonių priežiūrą, plovimo kontrolę, jeigu reikia, temperatūros kontrolę. 

Krovininio transporto įmonės, kurių veikla yra maisto produktų pervežimas, privalo būti registruotos, joms suteikiamas atpažinimo numeris, leidžiama ūkinė-komercinė veikla maisto produktų transportavimas. Tokiom įmonėms RVASVT principais pagrįstos savikontrolės įgyvendinti nereikalaujama, pakanka užtikrinti tinkamą higienos taisyklių laikymąsi, vadovaujantis EB reglamento Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos nuostatomis. Viešojo maitinimo įmonei, išvežiojančiai pagamintus maisto produktus, registruojama papildoma leidžiama ūkinė-komercinė veikla  „Pagaminto valgio tiekimas renginiams“ arba „Maisto tiekėjų pagal sutartį veikla“.

Logistikos įmonė turi būti registruojama, jai suteikiamas atpažinimo numeris.

Autoparduotuvė yra registruojama, jai suteikiamas atpažinimo numeris ir ūkinė-komercinė veikla – prekyba.

Daugiau apie dokumentus, reikalingus pradedant verslą 

Atnaujinta:
2020-08-14
Atgal