Supaprastinti reikalavimai

•   Pats auginu, pats parduodu (supaprastinti reikalavimai smulkiesiems ūkininkams ir gamintojams, norintiems parduoti savo produkciją)

       o   Reikalavimai ūkininkams 

•   Vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų įgyvendinimo rekomendacijos

•   Gyvulių skerdyklų įrengimo ir jų skerdimo rekomendacijos

•   Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniams vartotojams maisto tvarkymas (įskaitant gamybą namų ūkiui skirtose virtuvėse)

•   Mažais kiekiais iš augalinių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo higienos reikalavimai

       o    Savikontrolės sistemos diegimo subjektuose, gaminančiuose mažus kiekius augalinio maisto, ir individualios savikontrolės sistemos dokumentų rengimo rekomendacijos (2021-04-30 Nr. B1-362) (Nuo 2021-11-01 savikontrolės dokumentacija neprivaloma (Lietuvos higienos normos HN 15:2021 „Maisto higiena“ 5 ir 6 punktai)).

•   Mažoms maisto produktų parduotuvėms taikomi maisto tvarkymo reikalavimai

•   Ant mažais kiekiais gaminamų fasuotų maisto produktų, įskaitant rankų darbo maisto produktus, tiekiamų tiesiogiai galutiniams vartotojams ir (ar) mažmeninės prekybos įmonėms, ir (ar) viešojo maitinimo įmonėms, pakuočių galima nepateikti privalomos maistingumo deklaracijos, jei yra laikomasi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. balandžio 23 d. įsakyme Nr. B1-335 „Dėl maisto produktų, įskaitant rankų darbo maisto produktus, maistingumo deklaracijos“ nustatytų sąlygų ir reikalavimų. Daugiau informacijos apie maisto ženklinimą čia.

 

Atnaujinta:
2021-11-16
Atgal