ŠGP viešojo maitinimo įmonėse

Viešojo maitinimo atliekos, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. B1-466 (Žin., 2012, Nr. 67-3448), turi būti surenkamos atskirai, tinkamai saugomos ir atiduodamos atitinkamai šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonei.

Atnaujinta:
2015-11-23
Atgal